Slovenská jazdecká federácia | SJF

VÝZVA KOMISIE VŠESTRANNOSTI

Z dôvodu nekompletnosti výsledkov zahraničných štartov disciplíny všestrannosť prosí komisia všetkých pretekárov o zaslanie výsledkov zahraničných štartov v tejto disciplíne na adresu: zdeno.malik@centrum.sk do termínu 25.11.2017.

Ďakujeme

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top