Slovenská jazdecká federácia | SJF

VÝZVA SKOKOVEJ KOMISIE SJF

Skoková komisia  s účinnosťou od 1.11.2017 vyzýva jazdcov, ktorí sa zúčastnia národných skokových závodov v zahraničí, že vo vlastnom záujme sú povinní doložiť na sekretariát SJF, respektíve na mailovú adresu: maros.kuchar@gmail.com  do 14 dní od ich konania výsledkové listiny s označením našich účastníkov jednotlivých súťaží. V prípade nedoloženia výsledkov jazdcami – účastníkmi tieto nebudú spracované v rebríčku jazdcov a vo výslednom poradí sa na ne nebude prihliadať. Pre sezónu 2017 je možné doložiť na sekretariát tieto výsledkové listiny z účasti aj dodatočne a to do 30.11.2017. Po tomto termíne nebudú akceptované.

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top