Slovenská jazdecká federácia | SJF

Vzácna návšteva z Gruzínskej jazdeckej federácie

20.12.2017 sa v sídle SJF stretli predstavitelia Slovenskej jazdeckej federácie a Gruzínskej jazdeckej federácie. Gruzínska strana nás oslovila so žiadosťou o podpísanie memoranda o rozvíjaní priateľských vzťahov v jazdeckom športe a vymieňaní si skúseností zo strany jazdcov a činovníkov. Rozhovor sa niesol v priateľskom duchu na témy jazdeckého športu, fungovania federácií a systému financovania športu v jednotlivých krajinách.

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top