Slovenská jazdecká federácia | SJF

XIII. VZ SJF

Pozvánka s Programom

A01 Pozvanka a program XIII. VZ SJF

A02 Delegacny listok

A03 mandaty k 9.4.2018

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top