Slovenská jazdecká federácia | SJF

Young Riders Academy 2019 je projekt pre talentovaných mladých jazdcov, v ktorom je možné získať polročnú stáž v renomovanej stajni u vybraného trénera zdarma.

Projekt Young Riders Academy vznikol v spolupráci so skupinou odborníkov v jazdectve a Medzinárodného klubu skokových jazdcov (IJRC) a s podporou spoločnosti Rolex.

Šiesty ročník Young Riders Academy je určený pre talentovaných mladých jazdcov vo veku 18 – 23 rokov. Celkom 25 jazdcov bude vybraných odbornou porotou na testovacie závody, z ktorých 5 – 6 najlepších získa polročnú stáž v renomovanej svetovej stajni. Pre výber do akadémie je rozhodujúca výkonnosť v súťažiach s obtiažnosťou 140 – 150 cm, vhodné kone, ktorými jazdec disponuje a osobný profil jazdca.

Slovenská republika má možnosť prihlásiť 2 – 3 jazdcov do širšieho výberu. Termín prihlášok je 28. februára 2019. V prípade záujmu o účasť zašlite prihlášku emailom na baciak.masarykova@sjf.sk, najneskôr do 20. februára 2019.

Akékoľvek informácie o projekte a podmienkach prihlášky nájdete na webových stránkach: http://www.ridersacademy.eu alebo kliknutín na odkaz info pod textom.

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top