Slovenská jazdecká federácia | SJF

Zápisnica z 2. zasadnutia P-SJF 9.4.2018 v Bratislave

zápisnica

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top