Slovenská jazdecká federácia | SJF

Zápisnica zo zasadnutia Záprahovej komisie SJF 22.11.2018

ZÁPISNICA

Rebricek zaprahovych jazdcov 2019-pravidla

Navrh Technicko-organizacnych podmienok konania MSR 2019

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top