Slovenská jazdecká federácia | SJF

ZMENA V ŠPORTOVOM KALENDÁRI

Organizátor, TJ Žrebčín Motešice oznamuje, že preteky:

Challenger Motešice 2017, dátum: 23.-24.9.2017, kód: 17923ZD

sa rušia, resp. presúvajú. Náhrada za tieto preteky je:

Jesenná cena Motešíc 2017, dátum: 7.-8.10.2017, kód: 171007ZS

Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na Vašu účasť!

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top