Slovenská jazdecká federácia | SJF

Zomrel dlhoročný člen SJF, Ladislav Kostelník

So zármutkom oznamujeme, že vo veku 66 rokov zomrel dlhoročný člen SJF, staviteľ crosu, tréner a dlhoročný člen komisie všetrannej spôsobilosti,  Ladislav Kostelník (prezývaný aj Pufi). Posledná rozlúčka so zosnulým bude v piatok, dňa 11.8.2017 o 13:00 na cintoríne Košice-Barca.

Pozostalej rodine vyjadrujeme úprimnú sústrasť

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top