Slovenská jazdecká federácia | SJF

Archives

Aktualizačný seminár pre trénerov

SOŠ PV v Ivanke pri Dunaji v spolupráci so SJF organizuje dňa 10.12.2022 Aktualizačný seminár pre trénerov 1. – 3. kvalifikačného stupňa. Seminár je určený pre členov SJF s licenciou tréner 1. – 3. kvalifikačného stupňa, ktorí v posledných troch rokoch neabsolvovali aktualizačný seminár. Zoznam trénerov 1. – 3. kvalifikačného stupňa evidovaných v SJF nájdete v on-line evidencii SJF: https://evidencia.sjf.sk/osoby?filter=true&filter_license_status_sjf=1&filter_attribute=3-20

CDI Motešice

Záver sezóny našich reprezentantov sa konal 11.-13. novembra 2022 v Motešiciach. Takmer 40 jazdcov z 15 krajín si zmeralo sily na novom kvalitnom jazdeckom povrchu. Prvýkrát na Slovensku boli súčasťou aj medzinárodné súťaže v paradrezúre. Slovenské farby reprezentovali 3 jazdkyne. V kategórii mladých jazdcov dominovala Michaela Balážová, ktorej po výborných jazdách s Marengom hrala 2x národná […]

P-SJF schválilo technicko-organizačné podmienky MSR 2023 v disciplíne drezúra

Vážení členovia Predsedníctva SJF, na základe hlasovania, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom e-mailovej komunikácie (per rollam) v čase od 9. do 11.11.2022 Vám oznamujem, že Predsedníctvo SJF prijalo nasledovné uznesenie: Predsedníctvo SJF schvaľuje technicko-organizačné podmienky konania MSR v drezúre 2023, ktoré tvoria prílohu tohto per rollam hlasovania. hlasovanie:  ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Štangel, Fekár, Paučo, […]

4. zasadnutie P-SJF

4. zasadnutie P-SJF v roku 2022 sa uskutoční dňa 8.11.2022 (utorok) o 10.00 v sídle SJF, Junácka 6, Bratislava (zasadačka 1. poschodie) s nasledovným programom: 1.            Otvorenie 2.            Schválenie programu 3.            Voľba zapisovateľa a overovateľov 4.          […]

Tomáš Kuchár s Leonardom van de Leeuwerk obhájili titul Majstrov Slovenska v skoku na koni!

Počas posledného augustového víkendu hostil areál x-bionic® sphere v Šamoríne pod záštitou Riders and Dreams otvorené Majstrovstvá Slovenska v parkúrovom skákaní až pre sedem skokových kategórií. Majstrom Slovenska v kategórii A sa rovnako ako minulý rok, stal Tomáš Kuchár s koňom Leonardo van de Leeuwerk. Na počesť obhájenia titulu z roku 2021 sme ho oslovili na krátky rozhovor: O Leonardovi sme sa […]

SJF

ŠTRUKTÚRA SJF
OBLASTI
DOKUMENTY
EVIDENCIA
KARIÉRA KOŇA A JAZDCA
ARCHÍV
NA STIAHNUTIE
ÁKON O ŠPORTE
PARTNERI SJF
O NÁS

DISCIPLÍNY

SKOKY
DREZÚRA
VŠESTRANNOSŤ
VYTRVALOSŤ
VOLTÍŽ
ZÁPRAHY
REINING
PONY

SÚŤAŽE

KALENDÁR

VZDELÁVANIE

SZVJ
TRÉNER
ROZHODCOVIA
STEWARDI
STAVITELIA PARKÚROV
VETERINÁRI
TECHNICKÍ DELEGÁTI
E-LEARNING

PROJEKTY

KONCEPCIA ROZVOJA
MLÁDEŽ
HYPOCENTRÁ
2% Z DANÍ
NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRÁ - NŠC

Rýchly kontakt SJF

Junácka 6, 832 80 Bratislava, Slovenská republika

Sme členmi :

FEI   EEF    SOV IGEQ

Dotácia SJF

Hashtag SJF
top