Slovenská jazdecká federácia | SJF

Archives

NOVÝ ČLENSKÝ PREUKAZ

Vážení predstavitelia a členovia klubov! SJF prichádza s novinkou – členské preukazy sa zmenia z papierovej formy na plastovú kartičku, na ktorej bude uvedený QR-kód. QR-kód bude obsahovať iba tie údaje, ktoré sú o danej osobe uvedené v on-line evidencii, ktorá sa  nachádza na stránke SJF. Z toho dôvodu už nebude potrebné nalepovať licenčnú známku, keďže údaje v on-line evidencii sú aktuálne. […]

ME juniorov a mladých jazdcov vo všestrannej spôsobilosti 2023 Montelibretti (ITA) 13.-17.9.2023

13.-17.9.2023 sa v talianskom Montelibretti konali ME vo všestrannej spôsobilosti juniorov a mladých jazdcov, kde nás v kategórii juniorov reprezentovala Sofia Laura Petranová na 8ročnej kobyle z motešického chovu Furioso XXXVI-5/Ula. Slovenská ekipa patrila síce k tým najmenším, avšak v silnej konkurencii kvalitných jazdcov si Sofia finálne vybojovala 65. miesto. Sofia úspešne absolvovala všetky tri […]

per rollam uznesenia

Na základe hlasovania, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom e-mailovej komunikácie (per rollam) v čase od 11. – 13.9.2023 Vám oznamujem, že Predsedníctvo SJF prijalo nasledovné uznesenie: Na základe uznesenia Komisie všestrannej spôsobilosti SJF schvaľuje P-SJF úpravu Technicko-organizačných podmienok konania a organizácie MSR 2023 vo všestrannej spôsobilosti, ktoré tvoria prílohu tohto per rollam hlasovania. ZA 4 – Chovan, […]

SJF

ŠTRUKTÚRA SJF
OBLASTI
DOKUMENTY
EVIDENCIA
KARIÉRA KOŇA A JAZDCA
ARCHÍV
NA STIAHNUTIE
ÁKON O ŠPORTE
PARTNERI SJF
O NÁS

DISCIPLÍNY

SKOKY
DREZÚRA
VŠESTRANNOSŤ
VYTRVALOSŤ
VOLTÍŽ
ZÁPRAHY
REINING
PONY

SÚŤAŽE

KALENDÁR

VZDELÁVANIE

SZVJ
TRÉNER
ROZHODCOVIA
STEWARDI
STAVITELIA PARKÚROV
VETERINÁRI
TECHNICKÍ DELEGÁTI
E-LEARNING

PROJEKTY

KONCEPCIA ROZVOJA
MLÁDEŽ
HYPOCENTRÁ
2% Z DANÍ
NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRÁ - NŠC

Rýchly kontakt SJF

Junácka 6, 832 80 Bratislava, Slovenská republika

Sme členmi :

FEI   EEF    SOV IGEQ

Dotácia SJF

top