Slovenská jazdecká federácia | SJF

Archives

ÚVZ potvrdil divákov na tribúnach, otvoril aj amatérsky šport nad 18 rokov a mládežnícky šport v režime OTP

Najnovšia vyhláška Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) povoľuje napokon nielen fanúšikov na tribúnach, ale umožňuje aj športovanie a súťaže pre širší okruh športovcov. ÚVZ  zverejnil vyhlášku k organizácii hromadných podujatí v utorok podvečer s účinnosťou od stredy 12. januára. Práve v tento deň môže vláda schváliť aj ďalšie zmeny opatrení týkajúcich sa športu. V režime OP sa s účinnosťou od 12. januára […]

per rollam 27.12.2021

Predsedníctvo SJF schvaľuje menný zoznam talentovanej mládeže 2021. Kompletný spis TM 2021: https://www.sjf.sk/subory/talentovana_mladez/Talentovana%20mladez%202021.pdf hlasovanie:  ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Štangel, Fekár, Paučo, Novotný UZNESENIE PRIJATÉ

Komisia vytrvalostného jazdenia prerozdelila prostredníctvom per rollam hlasovania finančné prostriedky za rok 2021

Na základe hlasovania per rollam 16.-18.12.2021 prijala KVJ SJF nasledujúce uznesenie: Použitie finančných prostriedkov KVJ v zmysle návrhu takto: Martin Gallo – MS PISA elim. 400,-€ Lucia Marošová-MS PISA elim.  400,-€ Martin Gallo – ME ERMELO 24.  miesto 1000,-€ Miriam Malá – ME ERMELO elim. 400,-€ Lucia Supeková – ME ERMELO elim. 400,-€ Miriam Kmeťová […]

Pre deti do 12 rokov a športovcov v režime OP sa od piatka povoľujú tréningy

Od piatka 17. decembra sa aspoň obnovuje športový život. Tréningy športových klubov sa môžu konať v režime OP (očkovaní po prekonaní ochorenia COVID-19). S výnimkou povolených súťaží v šiestich kolektívnych športoch, medzi ktoré pribudol florbal, sú ostatné naďalej zakázané. Úrad verejného zdravotníctva SR v najnovšej vyhláške zverejnenej vo vestníku Úradu vlády SR povolil hromadné podujatia športového charakteru za účelom […]

P-SJF schválilo konanie MSR 2022 v záprahovom jazdení a úpravu Smernice riadenia skokových súťaží

A/ Predsedníctvo SJF schvaľuje organizáciu MSR v záprahovom jazdení 2022 pre JK Czajlík Ranch Dunajský Klátov v termíne 16. – 18.9.2022. hlasovanie:  ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Štangel, Fekár, Paučo, Novotný UZNESENIE PRIJATÉ B/ Predsedníctvo SJF schvaľuje úpravu Smernice riadenia skokových súťaží, ktorá tvorí prílohu tohto per rollam hlasovania. hlasovanie:  ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, […]

top