Slovenská jazdecká federácia | SJF

Archives

!!!!! UPOZORNENIE !!!!!

27.-30.9.2021 bude sekretariát SJF ZATVORENÝ z dôvodu sťahovania sa do zrekonštruovanej časti budovy Domu Športu na Junáckej ulici v Bratislave. Žiadame členov SJF, aby si všetky potrebné náležitosti a administratívu vybavili v dostatočnom predstihu, nakoľko počas sťahovania nebudeme môcť vybaviť žiadne požiadavky.

Oznam – skokové výsledky

Skoková komisia oznamuje, že do 30.9.2021 je možnosť dodatočne poslať výsledky zo zahraničných NÁRODNÝCH pretekov (označenie pretekov národné) z tohto roku 2021. Budú zarátané do rebríčka 2021. Výsledky treba poslať na sekretariát SJF najneskôr do 30.09.2021.Ďakujeme!Za Skokovú komisiuMonika Gonos Noskovičová

ME seniorov vo vytrvalostnom jazdení 2021

6.-11.9.2021 sa v holandskom Ermele konali ME seniorov vo vytrvalostnom jazdení 2021 na 160km. Zo slovenského teamu sa na veľmi technicky náročnej trati podarilo preteky dokončiť na 24. mieste len jednej dvojici a to jazdcovi Martinovi Gallovi s koňom KOHEILAN DUKA s priemernou  rýchlosťou 15,24 km/h. Ďalší členovia teamu, Lucia Supeková s koňom FURIUS a […]

ME seniorov drezúra 2021

7.-12.9.2021 sa v nemeckom Hagene konali ME seniorov v drezúre 2021. Slovenská republika tu mala jediného zástupcu, a to Michaela Bugana s koňom For President. Na štart sa postavilo 69 súťažiacich z 23 krajín, kde sa Michael Bugan v tejto náročnej konkurencii umiestnil na finálnom 50. mieste s pekným celkovým ziskom 67,811%. Michael Bugan nás […]

P-SJF prijalo nasledovné per-rollam uznesenia

Na základe hlasovania, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom e-mailovej komunikácie (per rollam) v čase od 31.8. do 02.9.2021 prijalo Predsedníctvo SJF nasledovné uznesenia: A/ Predsedníctvo SJF schvaľuje konanie MSR 2021 vo vytrvalosti pre JK pri NŽ Topoľčianky v termíne 1.-3.10.2021, kategórie seniori, juniori a mladí jazdci. hlasovanie:  ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Štangel, Fekár, Paučo, Novotný UZNESENIE PRIJATÉ […]

MS seniorov vo voltíži 2021

V maďarskej Budapešti sa 26.08-29.08.2021 odohrali Majstrovstvá sveta seniorov vo voltíži. Napriek náročnej príprave kvôli Covid opatreniam bojovalo o titul majstrov sveta 22 národností. V konkurencii 8 skupín, 12 dvojíc, 22 jednotlivcov mužov a 39 jednotlivkýň žien si zasúťažili aj reprezentanti Slovenska a to konkrétne 1 dvojica a 3 naše seniorky.  Pre dvojicu Ema Martinková + Ema Kolesárová bol šampionát ich  premiérou […]

ME juniorov vo všestrannej spôsobilosti 2021

26.8.- 29.8.2021 sa vo švédskom Segersjö konali Majstrovstvá Európy juniorov a mladých jazdcov vo všestrannej spôsobilosti. Zo Slovenskej republiky splnili náročné kvalifikačné kritériá dve jazdecké dvojice – Sofia Laura Petranová s kobylou FURIOSO XXXVIII-3SK/RED WILLOW a Lucia Sláviková s valachom EBONY B. Majstrovstvá Európy boli súťažou jednotlivcov aj družstiev. Naše juniorky súťažili v kategórii jednotlivcov, pretože družstvá sa podarilo postaviť […]

top