Slovenská jazdecká federácia | SJF

Archives

Bratislavská liga 2019

Bratislavská liga v drezúre po 4 kolách a finále pozná víťazov jednotlivých kategórií. Pony kategóriu ovládla Diana Hunová z JK Ivanka pri Dunaji, ktorá spomedzi 10 jazdcov získala najviac bodov. V najpočetnejšej kategórii detí, kde súťažilo až 22 jazdcov, zvíťazila Lara Dangl z JK Ivanka pri Dunaji. Víťazstvo v junioroch si z 12 účastníkov vybojovala […]

ZMENA DÁTUMU KONANIA PRETEKOV V KOŠICIACH

Organizátor, TJ Slávia UVLF Košice oznamuje, že Jesenné halové preteky sa presúvajú z dátumu 28.9.2019 na nový termín: 5. októbra 2019. Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na Vašu účasť!

Zasadnutie P-SJF

Zasadnutie P-SJF sa uskutoční dňa 18.9.2019 o 15.00 v sídle SJF, Junácka 6, Bratislava (učebňa č.4) s nasledovným programom: 1.         Otvorenie 2.         Schválenie programu 3.         Voľba zapisovateľa a overovateľov 4.         Hlasovania per rollam od 9.4.2019 5.         Talentovaná mládež do 23 rokov 2019 6.         FEI preteky 2020 7.         Tvorba športového kalendára SJF 8.         Činnosť komisií SJF 9.         Činnosť sekretariátu SJF 10.       […]

EEF Secretary Generals meeting 2019 SVK

Slovenská jazdecká federácia bola tento rok hostiteľom medzinárodného stretnutia generálnych sekretárov Európskej jazdeckej federácie EEF, ktoré sa konalo 26.-27.8.2019 v Pezinku. Toto stretnutie je organizované za účelom jednotného výstupu zo strany EEF a jej členských federácií smerom k FEI, ohľadom plánovaných zmien Stanov FEI ako aj pravidiel FEI. Každoročne sa po zverejnení plánovaných zmien Stanov […]

P-SJF schválilo jedny z posledných výprav pre rok 2019

Predsedníctvo SJF schvaľuje výpravy za jednotlivé disciplíny nasledovne: A/ ZÁPRAHY MS mladých koní Mezohegyes (HUN) 05/09/2019 – 08/09/2019 Marcela Viochnová s koňom Nonius XIX-20/Šarkan Hlasovanie: ZA 5 – Chovan, Maxonová, Horváth, Štangel, Fekár Uznesenie prijaté. B/ ZÁPRAHY MS H2 Drebkau (GER) 11/09/2019 – 15/09/2019 Miroslav Matúška s koňmi Favory XII-6, Favory XII-8, Neapolitano XI 45 Szilárd Bárta […]

Školenie skokových staviteľov parkúrov

Slovenská jazdecká federácia usporiada v prípade dostatočného počtu záujemcov úvodné školenie skokových staviteľov parkúrov. Školenie pod vedením Eduarda Petroviča sa uskutoční v Pezinku, v dňoch 18. – 22. septembra 2019. Predpokladaný účastnícky poplatok: 100 EUR Záujemcovia sa môžu prihlásiť na adrese: robert.fekar@sjf.sk Telefonický kontakt: 0905 532 730

Janka Rindošová sa vzdala funkcie predsedu VSO SJF

Dňa 29.8.2019 sa listom doručeným mailom na sekretariát SJF, vzdala Janka Rindošová postu predsedníčky Východoslovenskej jazdeckej oblasti SJF, čo má za následok automaticky stratu aj postu člena Predsedníctva SJF. Predsedníctvo SJF tým pádom pracuje v 5 člennom zložení, kde sú na prijatie rozhodnutia potrebné 4 hlasy. Východoslovenská jazdecká oblasť SJF má právoplatne zvolené Predsedníctvo VSO […]

top