Slovenská jazdecká federácia | SJF

Archives

Platia prísnejšie opatrenia, návrat športovcov na športoviská až po prepnutí COVID automatu do lepšej fázy

Od stredy 3. marca sa zmenili podmienky zákazu vychádzania. Dotýkajú sa aj športových činností. Niektoré regionálne úrady povolili aj krátkodobé tréningy či súťaže mladých športovcov, iné ich zamietli. Na návrat iných ako profesionálnych športovcov na športoviská je nutné, aby sa výrazne zlepšila na Slovensku epidemiologická situácia a COVID automat sa prepol do lepšej fázy. Podľa celonárodných […]

P-SJF schválilo prostredníctvom per rollam úpravu Všeobecných pravidiel SJF

Na základe hlasovania, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom e-mailovej komunikácie (per rollam) v čase od 02.-04.03.2021 prijalo Predsedníctvo SJF nasledovné uznesenia: A/ P-SJF schvaľuje úpravu Všeobecných pravidiel SJF, ktoré tvoria prílohu tohto per rollam hlasovania. hlasovanie:  ZA 6 – Chovan, Kubišová, Fekár, Štangel, Paučo, Novotný                         NEHLASOVAL 1 – Maxonová UZNESENIE PRIJATÉ B/ P-SJF schvaľuje […]

Medzinárodná jazdecká federácia FEI ruší všetky medzinárodné preteky v desiatich európskych krajinách do 28.3.2021

Medzinárodná jazdecká federácia zrušila s okamžitou platnosťou medzinárodné preteky v desiatich európskych krajinách do 28. marca 2021. Dôvodom je rýchly vývoj nákazy kmeňom neurologickej formy herpes vírusu EHV-1, ktorý sa rozšíril z Valencie. Zo španielskeho areálu Centro Escuela de Saltos CES Valencia sa nákaza rozšírila herpes vírusu EHV-1  a už sú známe ohniská najmenej v […]

Aktuálne informácie k hromadným podujatiam a vstupu na územie SR

Hromadné podujatia Zákaz sa nevťahuje na:– hromadné podujatia jednorazovej povahy , ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID19 nie starším ako 12 hodín a ktoré budú ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva (ďalej len “RÚVZ”) najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom […]

per rollam 17.2.2021

A/ P-SJF schvaľuje uzavretie bilaterálnej dohody o uznávaní národných licencií na národných pretekoch s Chorvátskou republikou. hlasovanie:  ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Fekár, Štangel, Paučo, Novotný UZNESENIE PRIJATÉ B/ P-SJF schvaľuje úhradu faktúr, ktoré tvorili prílohu tohto per rollam hlasovania. hlasovanie:  ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Fekár, Štangel, Paučo, Novotný UZNESENIE PRIJATÉ

P-SJF schválilo konanie dohlásených CSI v Šamoríne

Predsedníctvo SJF schvaľuje konanie FEI medzinárodných skokových pretekov v termíne 6.-9. mája 2021 v areály X-bionic Sphere Šamorín, organizátor Riders&Dreams Bratislava v kategóriách CSIOY, CSIOJ, CSIOP, CSIOCh, CSI2*, CSI1*, CSIYH1*, CSIAm-A. hlasovanie:  ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Fekár, Štangel, Paučo, Novotný UZNESENIE PRIJATÉ

top