Slovenská jazdecká federácia | SJF

Archives

Víťazi Slovenského skokového pony pohára a Výkonnostného skokového pony rebríčka za rok 2020 sú známi

Aj napriek sťaženým podmienkam z dôvodu Covid-19 v sezóne 2020 prebehol VII. ročník pohárovej súťaže  Slovenský skokový pony pohár, v ktorom sa účastníkom počítalo 20 najlepších výsledkov z parkúrov absolvovaných počas sezóny od 1.11.2019 do 31.10.2020. Korona kríza ovplyvnila celkový počet zúčastnených v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi, keďže množstvo menších pretekov sa v priebehu roka […]

Zasadnutie P-SJF

6. zasadnutie P-SJF v roku 2020 sa uskutoční dňa 9.12.2020 (streda) o 10.00 v sídle SJF, Junácka 6, Bratislava (poschodová aula) s nasledovným programom: 1.            Otvorenie 2.            Schválenie programu 3.            Voľba zapisovateľa a overovateľov 4.            Hlasovania per rollam od 8.9.2020 5.            Činnosť sekretariátu SJF 6.            Vnútorné predpisy SJF 7.            Technicko-organizačné podmienky MSR 2021, termíny MSR 2021 8.            Činnosť komisií […]

Pavla Krauspe zvolená za predsedu voltížnej komisie FEI na roky 2020-2024

Na dnešnom (23.11.2020) valnom zhromaždení FEI, ktoré sa vzhľadom na celosvetovú pandémiu Covid-19 konalo online, bola s obrovským náskokom delegátmi VZ FEI zvolená za predsedu voltížnej komisie FEI na obdobie 2020-2024 (Chair of the Vaulting Committee FEI), čím vystriedala v tejto funkcii Johna Ecclesa (GBR). Minuloročnou zmenou Stanov FEI ju táto funkcia zároveň posúva na […]

Drezúrny rebríček 2020

Sezóna 2020 sa pre koronavírus zapíše do histórie slovenského športu ako zatiaľ jedna z najhorších. Zákaz konania pretekov, mnoho zrušených podujatí, rôzne obmedzenia, karantény, zákaz vychádzania a meniace sa situácie. Len ťažko zhodnotiť uplynulú jazdeckú sezónu. Napriek tomu všetkému ľudia na kone a krásu jazdectva nezanevreli, jazdili, trénovali a napriek všetkému sa podarilo usporiadať aj […]

AKTUALIZÁCIA 16.11.2020

Na základe povolenia P-SJF, sa plánované preteky organizátorom Riders & Dreams 20.-22.11.2020 v Šamoríne konať budú. Dané preteky sa budú konať za prísnych hygienických opatrení a za dodržania aktuálne platných protiepidemiologických opatrení a nariadení vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva č. 25/2020 z 13. novembra 2020. Upozorňujeme oi na podmienku disponovať negatívnym PCR testom na Covid-19, nie […]

AKTUALIZÁCIA

Od 15. októbra platí na Slovensku zákaz športových podujatí, SJF ruší preteky do 15.11.2020 Na Slovensku sa od 15. októbra zatvorili štadióny, športové haly, zimné štadióny, telocvične, posilňovne, bazény či ďalšie športoviská. Výnimku má len profesionálny šport a v ňom súťaže vo futbale, hokeji, volejbale, basketbale a hádzanej. Rozhodol o tom Ústredný krízový štáb na svojom rokovaní dňa 11.10.2020. […]

P-SJF schválilo na návrh Skokovej komisie SJF TO podmienky MSR v skoku na koni 2021 a Statut reprezentanta v skoku na koni 2021

A/ Predsedníctvo SJF schvaľuje štatút reprezentanta v disciplíne skoky pre rok 2021, ktorý tvorí prílohu tohto per rollam hlasovania. hlasovanie:  ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Fekár, Štangel, Paučo, Novotný UZNESENIE PRIJATÉ B/ Predsedníctvo SJF schvaľuje technicko – organizačné podmienky konania MSR v skoku na koni pre rok 2021, ktoré tvoria prílohu tohto per rollam hlasovania. hlasovanie:  […]

Smútočné oznámenie

S bolesťou v srdci Vám oznamujeme, že náš drahý Jozef Ňurc nás dňa 11.10.2020 opustil. Jeho život zasvätil koňom, venoval sa jazdeniu, trénovaniu a výučbe jazdcov a koní. Posledné roky venoval trénovaniu mladých nádejí v jeho jazdeckej škole. Ďakujeme za jeho veľký prínos pre jazdecký šport a s bolesťou v srdci spomíname.

Zhoda v športovej obci: potrebujeme koncepciu rozvoja na dlhšie obdobie i novú filozofiu pri vzorci na výpočet príspevku uznanému športu

Športové hnutie sa zhoduje v názore, že je dôležité rozdeľovať financie do športu nie na základe subjektívneho názoru, ale podľa objektívnych vstupných dát. Rovnako panuje zhoda, že je potrebné mať vypracovanú základnú koncepciu, z ktorej sa budú odvíjať čiastkové ciele pre slovenský šport. Oblasť financovania športu i stanovenie kľúčových cieľov slovenského športu na dlhšie obdobie patria medzi […]

top