Slovenská jazdecká federácia | SJF

Archives

Slovenský skokový PONY pohár 2016

Vyhodnotení budú prví piati umiestnení v kategórii DETI aj JUNIORI, slávnostné vyhodnotenie a ocenenie prvých piatich v oboch kategóriách pohármi a hodnotnými vecnými cenami sa uskutoční začiatkom roka 2017 na strednom Slovensku na  jazdeckom GALAVEČERi… Termín s bližšími informáciami bude včas oznámený na stránke www.sjf.sk Ak ste v poradí medzi prvou päťkou,tešíme sa na Vašu […]

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI Z DRŽBY KOŇA !!!

SJF v roku 2017 prináša novinku – možnost poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú koňom. Poistenie je možné uzatvoriť s platnosťou na celom území Európy (napr. na národných pretekoch v Rakúsku je preukázanie uzatvorenia takéhoto poistenia už požadované). Poistenie je možné uzatvoriť cez SJF jednoduchou formou – vyznačením na tlačive č. 5 Žiadosť o registráciu koní […]

REGISTRÁCIE 2017 už spustené

Vážení predstavitelia jazdeckých klubov, keďže sa blíži nový rok, dovoľujeme si Vás upozorniť na skutočnosť, že sa končí Vaša registrácia v SJF. Budeme radi, ak budete chcieť byť členom SJF aj v roku 2017 a spolu s nami pokračovať v rozvoji jazdeckého športu na Slovensku i v novom roku. V prípade registrácie na rok 2017 je potrebné nasledovné: Registrácia bude možná výlučne na […]

REGISTRÁCIE 2017

Prosíme o zasielanie registrácií na rok 2017, žiadostí o povolenie jazdeckej činnosti v zahraničí ako aj všetky FEI záležitosti výlučne na mailovú adresu info@sjf.sk. sekretariát SJF

4. ZASADNUTIE P-SJF

Dňa  16.12.2016 sa o 10.00 uskutoční 4. zasadnutie P-SJF,  v Penzióne Zlatý Dukát, Zvolenská Slatina (http://www.chrien.sk/zlaty-dukat/kontakty.aspx) s nasledovným programom: Otvorenie Voľba zapisovateľa a overovateľov Schválenie programu Hlasovania per rollam od 3.11.2016 Činnosť sekretariátu Informácia o VZ KŠZ, SOV a FEI Kontrolná komisia – činnosť, podnety Disciplinárna komisia – činnosť, podnety Rozpočet SJF 2016 – talentovaná mládež, priebežné čerpanie… Športové […]

SJF

ŠTRUKTÚRA SJF
OBLASTI
DOKUMENTY
EVIDENCIA
KARIÉRA KOŇA A JAZDCA
ARCHÍV
NA STIAHNUTIE
ÁKON O ŠPORTE
PARTNERI SJF
O NÁS

DISCIPLÍNY

SKOKY
DREZÚRA
VŠESTRANNOSŤ
VYTRVALOSŤ
VOLTÍŽ
ZÁPRAHY
REINING
PONY

SÚŤAŽE

KALENDÁR

VZDELÁVANIE

SZVJ
TRÉNER
ROZHODCOVIA
STEWARDI
STAVITELIA PARKÚROV
VETERINÁRI
TECHNICKÍ DELEGÁTI
E-LEARNING

PROJEKTY

KONCEPCIA ROZVOJA
MLÁDEŽ
HYPOCENTRÁ
2% Z DANÍ
NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRÁ - NŠC

Rýchly kontakt SJF

Junácka 6, 832 80 Bratislava, Slovenská republika

Sme členmi :

FEI   EEF    SOV IGEQ

Dotácia SJF

top