Slovenská jazdecká federácia | SJF

Archives

P-SJF schválilo Drezúrne pravidlá 2017

Na základe návrhu Drezúrnej komisie SJF schvaľuje Predsedníctvo SJF Drezúrne pravidlá SJF 2017. Hlasovanie: ZA 5 – Chovan, Rindošová, Ivan, Horváth, Štangel Uznesenie prijaté. Uznesenie bude  prečítané na najbližšom zasadnutí P-SJF a uvedené v Zápisnici z najbližšieho zasadnutia P-SJF. DREZÚRNE PRAVIDLÁ 2017

SZVJ voltíž 28.1.2017

Skúška základného výcviku jazdca (SZVJ) v Trnovci nad Váhom • Dátum konania: 28.1.2017, bezprostredne po skončení barelového preteku • Miesto konania: KD Trnovec nad Váhom, kde bude umiestnený konský trenažér – barel. • Organizátor: Farao – Trnovec nad Váhom, IČO: 42427398 • Zodpovedná osoba: Martina Sýkorová • Kritériá pre uchádzača: Vek minimálne 3 roky a […]

PRAVIDLÁ VÝKONNOSTNÉHO SKOKOVÉHO PONY REBRÍČKA 2016

Pony komisia na základe Pravidiel Výkonnostného skokového pony rebríčka z roku 2016 vyhodnotila výsledné poradie jazdcov na koňoch pony za sezónu 2016 v spoločnej kategórii deti + juniori. Do hodnotenia sa účastníkom podobne ako v Slovenskom skokovom pony pohári počítali všetky výsledky zo súťaží pony na Slovensku a taktiež 10 najlepších výsledkov pony zo súťaží veľkých koní […]

Projekt na podporu mládeže do 25 rokov vo Vytrvalostnom jazdení

Komisia vytrvalostného jazdenia pripravila pre sezónu 2017 „ Projekt na podporu mládeže do 25 rokov vo Vytrvalostnom jazdení“. Predsedníctvo SJF na svojom zasadnutí 16.12. 2016 schválilo predložený koncept tohto projektu a odsúhlasilo finančnú podporu projektu v celkovej výške 5 500,- € . Komisia vytrvalostného jazdenia v tejto súvislosti pozýva všetkých juniorov a mladých jazdcov , […]

UZNESENIE P-SJF

P-SJF upozorňuje kluby, ktoré majú voči SJF podlžnosti, aby si ich vyrovnali do 31.12.2016. V prípade, ak sa tak nestane, budú im pozdržané registrácie a licencie na rok 2017.  

SEKRETARIÁT SJF POČAS VIANOČNÝCH SVIATKOV

Počas Vianočných sviatkov bude sekretariát SJF pracovať v obmedzenom režime kvôli čerpaniu dovoleniek. V prípade návštevy na sekretariáte SJF sa prosím dohodnite vopred na tel.č. +421 907 100191 alebo +421 905 643661.   Ďakujeme za pochopenie.

Slovenský skokový PONY pohár 2016

Vyhodnotení budú prví piati umiestnení v kategórii DETI aj JUNIORI, slávnostné vyhodnotenie a ocenenie prvých piatich v oboch kategóriách pohármi a hodnotnými vecnými cenami sa uskutoční začiatkom roka 2017 na strednom Slovensku na  jazdeckom GALAVEČERi… Termín s bližšími informáciami bude včas oznámený na stránke www.sjf.sk Ak ste v poradí medzi prvou päťkou,tešíme sa na Vašu […]

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI Z DRŽBY KOŇA !!!

SJF v roku 2017 prináša novinku – možnost poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú koňom. Poistenie je možné uzatvoriť s platnosťou na celom území Európy (napr. na národných pretekoch v Rakúsku je preukázanie uzatvorenia takéhoto poistenia už požadované). Poistenie je možné uzatvoriť cez SJF jednoduchou formou – vyznačením na tlačive č. 5 Žiadosť o registráciu koní […]

SJF

ŠTRUKTÚRA SJF
OBLASTI
DOKUMENTY
EVIDENCIA
KARIÉRA KOŇA A JAZDCA
ARCHÍV
NA STIAHNUTIE
ÁKON O ŠPORTE
PARTNERI SJF
O NÁS

DISCIPLÍNY

SKOKY
DREZÚRA
VŠESTRANNOSŤ
VYTRVALOSŤ
VOLTÍŽ
ZÁPRAHY
REINING
PONY

SÚŤAŽE

KALENDÁR

VZDELÁVANIE

SZVJ
TRÉNER
ROZHODCOVIA
STEWARDI
STAVITELIA PARKÚROV
VETERINÁRI
TECHNICKÍ DELEGÁTI
E-LEARNING

PROJEKTY

KONCEPCIA ROZVOJA
MLÁDEŽ
HYPOCENTRÁ
2% Z DANÍ
NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRÁ - NŠC

Rýchly kontakt SJF

Junácka 6, 832 80 Bratislava, Slovenská republika

Sme členmi :

FEI   EEF    SOV IGEQ

Dotácia SJF

top