Slovenská jazdecká federácia | SJF

Archives

Od stredy 3. júna budú na Slovensku povolené športové súťažné podujatia. Otvoria sa už aj všetky vnútorné športoviská pre verejnosť. Prví diváci sa na tribúnach budú môcť objaviť po 10. júni, od júla ich bude môcť byť do tisíc.

Po rokovaní konzília odborníkov umožnenie organizácie športových súťažných podujatí oznámil predseda vlády Igor Matovič. Zároveň sa otvárajú pre verejnosť aj športové haly, kúpaliská, posilňovne, kúpele i wellness. Doteraz vnútorné športoviská mohli využívať len členovia športových klubov. Opatrenia pre organizátorov hromadných podujatí a prevádzkovateľov kúpalísk a fitnescentier: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v nadväznosti na zlepšenie epidemiologickej situácie […]

2. zasadnutie P-SJF v roku 2020

Zasadnutie P-SJF sa uskutoční dňa 3.6.2020 (streda) o 10.00 v sídle SJF, Junácka 6, Bratislava (poschodová aula), s nasledovným programom: 1.            Otvorenie 2.            Schválenie programu 3.            Voľba zapisovateľa a overovateľov 4.            Hlasovania per rollam od 12.02.2020 5.            Činnosť sekretariátu SJF 6.            Situácia v SJF ohľadom Covid-19 7.            Činnosť komisií SJF a analýza potrieb financovania komisií SJF 8.            Činnosť […]

P-SJF zvolalo prostredníctvom per rollam XV. VZ SJF

P-SJF schvaľuje konanie a zvoláva v súlade so Stanovami SJF, článok VII, odst.2, XV. Valné zhromaždenie Slovenskej jazdeckej federácie, ktoré sa uskutoční 29.6.2020. Zároveň schvaľuje miesto konania a Program nasledovne: dňa 29. júna 2020 (pondelok) o 10.00 hod prezentácia od 9:00 hod Miesto konania: kongresové centrum SPU Nitra, Akademická 38, 949 01 Nitra Program:                      1.   Otvorenie rokovania […]

AKTUALIZÁCIA – 4. fáza uvoľňovania opatrení

Vážení športoví priatelia, na základe usmernenia Hlavného hygienika SR sa organizovanie športových súťaží umožní najskôr 3.6.2020, v závislosti od samotného vývoja svetovej pandémie Covid-19 na Slovensku od uvoľnenia 4. fázy opatrení. Pre jazdecký šport to znamená predĺženie zákazu konania jazdeckých pretekov do 2.6.2020. Podrobnosti si môžete prečítať nižšie: Od stredy 20. mája môžu byť otvorené nielen […]

P-SJF schválilo konanie SZVJ počas Covid-19 za presne určených podmienok

Predsedníctvo SJF schvaľuje organizovanie skúšok základného výcviku jazdca počas Covid-19 za podmienok dodržania vnútorných smerníc a postupov SJF, ako aj za podmienok  dôsledného dodržiavania usmernení Hlavného hygienika SR a Krízového štábu SR a nasledovných usmernení SJF: Podmienky pre vonkajšie konanie SZVJ  vykonávané organizovaným spôsobom pod vedením športového odborníka: SZVJ prebiehajú na vonkajšom športovisku bez prítomnosti verejnosti, rodičov či […]

AKTUALIZÁCIA – Ústredný krízový štáb SR vydal niekoľko opatrení v súvislosti s koronavírusom COVID 19

AKTUALIZÁCIA!!! Slovenská jazdecká federácia predlžuje zrušenie všetkých jazdeckých pretekov, ktoré sú pod jej záštitou, v zmysle nariadenia, s platnosťou do 20. mája 2020. Ústredný krízový štáb SR vydal v pondelok 9. marca 2020 nariadenie, podľa ktorého sa s okamžitou platnosťou zakazuje usporiadanie akýchkoľvek kultúrnych, športových a verejných podujatí na území SR. Tento zákaz začína platiť […]

top