Slovenská jazdecká federácia | SJF

Archives

Pozvánka na odbornú konferenciu – Národné športové centrum

Národné športové centrum pozýva na odbornú konferenciu na tému Koučovanie top športovcov, ktorá sa uskutoční už 26.apríla 2022 v Hoteli Tatra v Bratislave. Tešiť sa môžete na zaujímavých hostí a inšpiratívne témy.  Lístky na konferenciu sa dajú zakúpiť v e-shope: https://www.eshop-nsc.sk/obchod/vstupenka-na-konferenciu-koucovanie-top-sportovcov/ do nedele 24.apríla 2022. plagát

ZRUŠENÉ PRETEKY

Organizátor, JK Trenčín-Nozdrkovce, oznamuje, že preteky: Aprílová cena Stajne Cedos, ktoré sa mali konať dňa: 1.4.2022 – 3.4.2022 sú ZRUŠENÉ.

P-SJF schválilo, na základe uznesenia Komisie vytrvalostného jazdenia SJF, konanie MSR 2022

Vážení členovia Predsedníctva SJF, na základe hlasovania, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom e-mailovej komunikácie (per rollam) v čase od 31.3. – 4.4.2022 Vám oznamujem, že Predsedníctvo SJF prijalo nasledovné uznesenie: Predsedníctvo SJF schvaľuje konanie a organizáciu MSR vo vytrvalostnom jazdení 2022 pre JK NŽ Topoľčianky 22.-24.7.2022, z pôvodného termínu 22.-25.8.2022. hlasovanie:  ZA 6 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Fekár, Paučo, Novotný […]

Zákaz obchodovania s koňmi v Rusku – vestník EÚ

Vážená jazdecká verejnosť, v Úradnom vestníku Európskej únie boli 15. marca zverejnené luxusné predmety, ktorých predaj je v Rusku už zakázaný, či už právnickým alebo fyzickým osobám. (“Zakazuje sa predávať, dodávať, prevádzať alebo vyvážať, priamo alebo nepriamo, luxusný tovar uvedený v prílohe XVIII akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu v Rusku alebo na […]

per rollam 21.3.2002

Predsedníctvo SJF poveruje Janette Bouma, č.lic. 07262 schvaľovaním rozpisov pretekov Jazdeckých škôl SJF. hlasovanie:  ZA7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Štangel, Fekár, Paučo, Novotný UZNESENIE PRIJATÉ

top