Slovenská jazdecká federácia | SJF

Archives

P-SJF vymenovalo skúšobnú komisiu na seminár rozhodcov a stewardov

P – SJF menuje členov skúšobnej komisie počas seminára rozhodcov a stewardov v dňoch 19.2.2017 v Košiciach a 25.2.2017 v Bratislave, kde školiteľom je RNDr. Robert Fekár nasledovne: 19.2.2017 Košice: Rindošová, Fekár, Kravec 25.2.2017 Bratislava: Rindošová, Fekár Hlasovanie: ZA 5 – Chovan, Rindošová, Ivan, Horváth, Štangel Uznesenie prijaté. Uznesenie bude  prečítané na najbližšom zasadnutí P-SJF a uvedené v Zápisnici z […]

PODMIENKY ŠTARTU NA RAKÚSKYCH NÁRODNÝCH PRETEKOCH

Rakúska jazdecká federácia upozorňuje jazdcov, ktorí chcú pretekať na rakúskych národných pretekoch, na podmienku mať, okrem národnej licencie a registrovaného koňa, aj potvrdenie zo SJF o výkonnosti v danej disciplíne. “Rider from your country coming to an Austrian national equestrian event, representing his/her riding club needs to have the license of his/her country and has […]

UZNESENIE P-SJF o MSR 2017 v disciplíne skoky

P-SJF schvaľuje konanie MSR 2017 v skokoch pre seniorov, juniorov, deti a mladých jazdcov pre usporiadateľa JK NAPOLI Šamorín v termíne 29.6. – 2.7.2017. Hlasovanie: ZA 5 – Chovan, Rindošová, Ivan, Horváth, Štangel PROTI 0 NEHLASOVAL 0 Uznesenie prijaté.       P-SJF schvaľuje technické podmienky pre usporiadateľov  MSR 2017 v skokoch. Hlasovanie: ZA 5 – Chovan, Rindošová, Ivan, […]

ZHRNUTIE DREZÚRNEJ SEZÓNY SLOVENSKÝCH REPREZENTANTOV 2016

CDI 3* CDIJ CDIY CDIP Stadl Paura Prvý reprezentačný výjazd v sezóne 2016 zahájila Lea Jakubíková so svojím 12- ročným valachom Da Felice. Dvojica sa vydala do susedného Rakúska na veľmi kvalitne obsadené CDI 3* CDIJ CDIY CDIP Stadl Paura. V juniorskej kategórii súťažilo 26 dvojíc zo 7 krajín (Nemecko, Dánsko, Taliansko, Rusko, Rakúsko, Maďarsko […]

Prehlásenie TRÉNEROV o bezúhonnosti

Vážení tréneri, na základe zákona o športe 440/2015 Z.z. Vás žiadame, aby ste predložili v rámci registrácií doklad o bezúhonnosti. Tréneri, ktorí pracujú s mládežou do 18 rokov sú zo spomínaného zákona povinní predložiť Výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace. Trénerom, ktorí pracujú s osobami nad 18 rokov, stačí  predložiť tlačivo Čestné […]

top