Slovenská jazdecká federácia | SJF

Archives

REGISTRÁCIE 2017

Prosíme o zasielanie registrácií na rok 2017, žiadostí o povolenie jazdeckej činnosti v zahraničí ako aj všetky FEI záležitosti výlučne na mailovú adresu info@sjf.sk. sekretariát SJF

4. ZASADNUTIE P-SJF

Dňa  16.12.2016 sa o 10.00 uskutoční 4. zasadnutie P-SJF,  v Penzióne Zlatý Dukát, Zvolenská Slatina (http://www.chrien.sk/zlaty-dukat/kontakty.aspx) s nasledovným programom: Otvorenie Voľba zapisovateľa a overovateľov Schválenie programu Hlasovania per rollam od 3.11.2016 Činnosť sekretariátu Informácia o VZ KŠZ, SOV a FEI Kontrolná komisia – činnosť, podnety Disciplinárna komisia – činnosť, podnety Rozpočet SJF 2016 – talentovaná mládež, priebežné čerpanie… Športové […]

top