Slovenská jazdecká federácia | SJF

Archives

SVETOVÉ JAZDECKÉ HRY [ WEG ] 2018 v USA

Svetové jazdecké hry sa budú konať v Americkom Tryon International Equestrian Center v Severnej Karolíne. Pôvodný dátum 12. – 26.8.2018 bol zmenený na 10. – 23. septembra 2018.   http://www.chronofhorse.com/article/tryon-international-equestrian-center-host-2018-fei-world-equestrian-games

Slovenská reprezentácia na CDI 3* Budapešť- Fót

Počas víkendu 23.-25.2016 zavítala slovenská reprezentácia v zložení Peter Vančo, Kristína Flaková a Denisa Valentová do maďarskej Budapešti na CDI 3*, CDIJ, CDIY, CDIP. Všetci traja jazdci sa zúčastnili CDI 3* v tzv. Small Tour, na úrovni ST a T. Počas pretekov sa jazdci a ošetrovatelia koní predstavili v novom reprezentačnom oblečení, ktoré zabezpečila Drezúrna […]

Priebežné výsledky k 02. 10.

Jazdec roka – Seniori 1. Valentová Denisa 2. Vančo Peter 3. Flaková Kristína Jazdec roka – Juniori 1. Jakubíková Lea 2. Botlíková Chantal 3. Kollová Martina Jazdec roka – Deti 1.  Sklenárová Elena 2. Balážová Michaela 3. Némethová Rebeka Kôň roka 1. Beau Van De Zelm 2. Labella 3. Conversano VI-47   Priebežné výsledky k […]

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE SKOKOVEJ KOMISIE SJF

Dňa 29.10.2016 (sobota) sa o 17tej hod. uskutoční zasadnutie Skokovej komisie SJF, v priestoroch jazdeckého areálu Slávia STU , Májová 21, 852 01 Bratislava. Program: 1. Otvorenie 2. Návrh prerozdelenia finančných prostriedkov z kapitoly 13. Rozpočtu SJF 2016 pre disciplínu skoky 3. Návrh prerozdelenia finančných prostriedkov z kapitoly 15. Rozpočtu SJF 2016 pre disciplínu skoky […]

Pracovné stretnutie P-SJF s predstaviteľmi klubov ZSO SJF

Dňa 10.11.2016 sa o 17tej hod. uskutoční pracovné stretnutie predsedníctva SJF s predstaviteľmi klubov Západoslovenskej jazdeckej oblasti SJF, v prednáškovej miestnosti Katedry špeciálnej zootechniky SPU Nitra (prízemie). Program stretnutia: 1. Informácia P-SJF o činnosti SJF 2. Informácia o pripravovanom VZ a proces voľby zástupcov za oblasť 3. Výber zástupcu ZSO SJF na rokovania P-SJF

Zasadnutie Predsedníctva SJF

Dňa 3.11.2016 o 12.00 sa uskutoční 3. zasadnutie v sídle SJF, Junácka 6, 832 80 Bratislava s nasledovným programom: 1. Otvorenie 2. Voľba zapisovateľa a overovateľov 3. Schválenie programu 4. Hlasovania per rollam od 14.9.2016 5. Komisie SJF (rozhodcovská…) – Rozhodcovsko-vzdelávacia: 6. Komisia reiningu 7. VZ oblastí SJF 8. Činnosť sekretariátu 9. Príprava mediálnej koncepcie […]

Longines FEI Majstrovstvá sveta vo vytrvalostnom jazdení 2016

Areál x-bionic® sphere v Šamoríne pripomínal počas konania sobotňajších Longines FEI majstrovstiev sveta vo vytrvalostnom jazdení tak trochu piatkový bratislavský summit lídrov európskych krajín. Vládna ochranka bola v permanencii, keďže medzi účastníkmi a návštevníkmi bolo hneď niekoľko čelných predstaviteľov z arabských krajín. Celkovo sa v sobotu o 6:00 ráno na štart pod dunajskou hrádzou postavilo […]

SJF

ŠTRUKTÚRA SJF
OBLASTI
DOKUMENTY
EVIDENCIA
KARIÉRA KOŇA A JAZDCA
ARCHÍV
NA STIAHNUTIE
ÁKON O ŠPORTE
PARTNERI SJF
O NÁS

DISCIPLÍNY

SKOKY
DREZÚRA
VŠESTRANNOSŤ
VYTRVALOSŤ
VOLTÍŽ
ZÁPRAHY
REINING
PONY

SÚŤAŽE

KALENDÁR

VZDELÁVANIE

SZVJ
TRÉNER
ROZHODCOVIA
STEWARDI
STAVITELIA PARKÚROV
VETERINÁRI
TECHNICKÍ DELEGÁTI
E-LEARNING

PROJEKTY

KONCEPCIA ROZVOJA
MLÁDEŽ
HYPOCENTRÁ
2% Z DANÍ
NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRÁ - NŠC

Rýchly kontakt SJF

Junácka 6, 832 80 Bratislava, Slovenská republika

Sme členmi :

FEI   EEF    SOV IGEQ

Dotácia SJF

top