Slovenská jazdecká federácia | SJF

Bratislavská liga v drezúre 2019

Bratislavská liga v drezúre po 4 kolách a finále pozná víťazov jednotlivých kategórií.

Pony kategóriu ovládla Diana Hunová z JK Ivanka pri Dunaji, ktorá spomedzi 10 jazdcov získala najviac bodov. V najpočetnejšej kategórii detí, kde súťažilo až 22 jazdcov, zvíťazila Lara Dangl z JK Ivanka pri Dunaji. Víťazstvo v junioroch si z 12 účastníkov vybojovala Ela Benediková z Vida Bratislava. Zo 7 seniorov zvíťazil Ádám Patócs z NDKG Chorvátsky Grob.

Víťazom srdečne blahoželáme!

Diana Hunová – kategória PONY
Lara Dangl – kategória deti
Ela Benediková – kategória junior
Ádám Patócs – kategória senior
Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top