Slovenská jazdecká federácia | SJF

Drezúra

Majstrovstvá Slovenskej republiky v drezúre 2023

Majstrovstvá Slovenskej republiky v drezúre 2023 22.-23.07.2023 Topoľčianky MSR Mladých 4-ročných koní1. Golden Flower – Linda Fraňová – JO Martin Záturčie2. Destiny It´s Me – Simona Sklenárová – JK Horse Club Nitra3. Diamant De Vita – Renáta Ďordevič – JK Limfora Badín MSR Mladých 5-6ročných koní1. Donna Grazia – Milan Kuhajda – JK Jurský Dvor […]

Majstrovstvá Európy juniorov v drezúre 2023

Ďalším šampionátom v tomto roku boli Majstrovstvá Európy v drezúre, tentokrát v kategóriách detí a juniorov. Od 18. do 23. júla sa tí najlepší z 28 krajín stretli v domovine známeho Matthiasa Ratha v Kronbergu v Nemecku. V kategórii juniorov sa na štart postavilo neuveriteľných 70 jazdcov. Slovensko reprezentovala Dorota Jurštáková s kobylou Scarlett O´Harrah. […]

per rollam 21.7.2023

Na základe hlasovania, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom e-mailovej komunikácie (per rollam) v čase od 19.-21.7.2023 prijalo Predsedníctvo SJF nasledovné uznesenia: A/ P-SJF schvaľuje zaradenie medzi oficiálne výjazdy v roku 2023 CSIO4*-olympijská kvalifikácia group C v zložení: Šéf ekipy: Monika Gonos Noskovičová team SVK: Dominik Gaálová, Radovan Šillo, Bronislav Chudyba, David Horváth, Tomáš Kuchár ZA 7 – Chovan, […]

Hlasovania P-SJF per rollam

Na základe hlasovania, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom e-mailovej komunikácie (per rollam) v čase od 7.7. – 10.7.2023 prijalo Predsedníctvo SJF nasledovné uznesenie: Predsedníctvo SJF schvaľuje Emu Dudonovú, zahrnutú vo výprave na MS vo voltížnom jazdení 2023 Flyinge (SWE) 24.-30.7.2023 juniorov a mladých jazdcov – rezervný atlét junior ženy, v balíčku hradených členov výpravy zo SJF. hlasovanie:  ZA […]

P-SJF schválilo konanie MSR vo všestrannej spôsobilosti 2023, zmenu termínu MSR v drezúre 2023 a úpravu TOP MSR 2023 skoky PONY

Na základe hlasovania, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom e-mailovej komunikácie (per rollam) v čase od 13.-15.6.2023 prijalo Predsedníctvo SJF nasledovné uznesenia: A/ Predsedníctvo SJF schvaľuje konanie a organizáciu MSR 2023 vo  všestrannej spôsobilosti pre TJ Žrebčín Motešice v kategórii deti a juniori 30.6. – 2.7.2023. hlasovanie:  ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Machalová, Fekár, Novotný, Paučo UZNESENIE PRIJATÉ B/ […]

Doškolenie drezúrnych rozhodcov SJF

Drezúrna komisia SJF organizuje doškolenie drezúrnych rozhodcov SJF v praktickom hodnotení drezúrnych úloh počas CDI v Šamoríne 16.-18.06.2023 s medzinárodným FEI rozhodcom Iľja Vietorom. Prosíme záujemcov, aby sa vopred prihlásili na michaela.horna@sjf.sk, najneskôr do 13.6.2023.

Drezúra – FEI MS a FEI ME – VÝZVA!

Drezúrna komisia SJF vyzýva reprezentantov, ktorí sa plánujú zúčastniť tento rok na FEI Majstrovstvách sveta alebo FEI Majstrovstvách Európy, aby svoj zámer obratom nahlásili Drezúrnej komisii, emailom na michaela.horna@sjf.sk, najneskôr do 10.6.2023.

P-SJF schválilo prostr. per-rollam hlasovania úpravu Všeobecných pravidiel SJF a Smernice vzdelávania športových odborníkov v SJF. Zároveň Komisia športových odborníkov schválila úpravu Skokových pravidiel SJF.

Na základe hlasovania, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom e-mailovej komunikácie (per rollam) v čase od 13.-15.2.2023 prijalo P-SJF nasledovné uznesenia: A/ Predsedníctvo SJF schvaľuje úpravu Všeobecných pravidiel SJF, ktoré tvoria prílohu tohto per rollam hlasovania. (viď nižšie) hlasovanie:  ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Štangel, Fekár, Paučo, Novotný UZNESENIE PRIJATÉ B/ Predsedníctvo SJF schvaľuje úpravu smernice […]

SJF

ŠTRUKTÚRA SJF
OBLASTI
DOKUMENTY
EVIDENCIA
KARIÉRA KOŇA A JAZDCA
ARCHÍV
NA STIAHNUTIE
ÁKON O ŠPORTE
PARTNERI SJF
O NÁS

DISCIPLÍNY

SKOKY
DREZÚRA
VŠESTRANNOSŤ
VYTRVALOSŤ
VOLTÍŽ
ZÁPRAHY
REINING
PONY

SÚŤAŽE

KALENDÁR

VZDELÁVANIE

SZVJ
TRÉNER
ROZHODCOVIA
STEWARDI
STAVITELIA PARKÚROV
VETERINÁRI
TECHNICKÍ DELEGÁTI
E-LEARNING

PROJEKTY

KONCEPCIA ROZVOJA
MLÁDEŽ
HYPOCENTRÁ
2% Z DANÍ
NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRÁ - NŠC

Rýchly kontakt SJF

Junácka 6, 832 80 Bratislava, Slovenská republika

Sme členmi :

FEI   EEF    SOV IGEQ

Dotácia SJF

top