Slovenská jazdecká federácia | SJF

Drezúra

EHV-1 FEI predpisy na FEI pretekoch konajúcich sa od 1. októbra 2021 v Európe

Od 1. októbra 2021 vstupuje do platnosti nový sankčný FEI predpis, ktorý sa aplikuje na všetky FEI preteky konajúce sa v Európe od 1.10.2021 vrátane. Rozšírenie FEI predpisu EHV-1 nadväzuje už na platné povinnosti, kde každý kôň musí spĺňať určité požiadavky, ako meranie teploty 10 dní pred príchodom na FEI preteky, … Ak tieto požiadavky […]

P-SJF schválilo presun termínu MSR drezúra 2021

Predsedníctvo SJF schvaľuje zmenu termínu konania MSR 2021 v drezúre v Šamoríne z pôvodného termínu 20.-22.8.2021 na termín 10.-12.9.2021. hlasovanie:  ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Štangel, Fekár, Paučo, Novotný UZNESENIE PRIJATÉ

per rollam 11.8.2021

Predsedníctvo SJF schvaľuje výpravu na ME juniorov vo všestrannej spôsobilosti nasledovne: ME juniori Segersjo (SWE) 25/08/2021 – 29/08/2021 Lucia Sláviková – jazdec Sofia Laura Petranová – jazdec Chef de Equipe – Dana Petranová Národný tréner – Patrik Eibner (samoplatca) Groom – Ján Magál (samoplatca) Groom – Terézia Sedliaková (samoplatca) Majitelia koní – Miriam Sláviková, Slavomír […]

Dotácia pre jazdecké školy SJF vo výške 10 000CHF

Po úspešných rokovaniach s medzinárodnou jazdeckou federáciou FEI sa nám podarilo získať jednorazovú dotáciu 10 000CHF pre jazdecké školy s účelom použitia na pokrytie registračných nákladov pre rok 2021. Dotácia v prepočte na EÚ menu 8 806,69€ sa po splnení základných podmienok dotýka 13 jazdeckých škôl SJF, ktoré sa registrovali v riadnom registračnom období, v súlade s RP SJF. Uvedená dotácia bola zo […]

top