Slovenská jazdecká federácia | SJF

Drezúra

P-SJF schválilo výpravu na ME v drezúre 2020

Predsedníctvo SJF schvaľuje výpravu na ME v drezúre 9.-14.8.2020 Budapešť-Pilisjászfalu (HUN) nasledovne: CH-EU-Ch-D Lara Dangl – Giovanni Sofia Laura Petranová – Alice im Wunderland Tamara Polláková – Przedswit XIX-16 SK/Chocolate CH-EU-Ch-J Zoya Ledecká – Si Belle Chef de Equipe – Ádám Patócs Národný tréner – Lucia Naštická (T2) Národný veterinár – Ján Kasič (FEI treating veterinarian) […]

FEI Majstrovstvá Európy v drezúre 2020 sa nakoniec konať budú!

FEI Majstrovstvá Európy vo všetkých kategóriách (U25, mladí jazdci, juniori, deti a pony) sa finálnym rozhodnutím FEI budú konať v Budapešti – Pilisjaszfalu (HUN) v termínoch 11. – 27. august 2020. Pôvodne mali byť v Budapešti konané kategórie U25 a pony, avšak kvôli Covid-19 a následnom zrušení ME juniorov a mladých jazdcov v anglickom Hartpury […]

P-SJF schválilo konanie SZVJ počas Covid-19 za presne určených podmienok

Predsedníctvo SJF schvaľuje organizovanie skúšok základného výcviku jazdca počas Covid-19 za podmienok dodržania vnútorných smerníc a postupov SJF, ako aj za podmienok  dôsledného dodržiavania usmernení Hlavného hygienika SR a Krízového štábu SR a nasledovných usmernení SJF: Podmienky pre vonkajšie konanie SZVJ  vykonávané organizovaným spôsobom pod vedením športového odborníka: SZVJ prebiehajú na vonkajšom športovisku bez prítomnosti verejnosti, rodičov či […]

AKTUALIZÁCIA – Ústredný krízový štáb SR vydal niekoľko opatrení v súvislosti s koronavírusom COVID 19

AKTUALIZÁCIA!!! Slovenská jazdecká federácia predlžuje zrušenie všetkých jazdeckých pretekov, ktoré sú pod jej záštitou, v zmysle nariadenia, s platnosťou do 20. mája 2020. Ústredný krízový štáb SR vydal v pondelok 9. marca 2020 nariadenie, podľa ktorého sa s okamžitou platnosťou zakazuje usporiadanie akýchkoľvek kultúrnych, športových a verejných podujatí na území SR. Tento zákaz začína platiť […]

Usmernenie k tréningovému procesu počas Covid-19

Vážení členovia Slovenskej jazdeckej federácie, Slovenská jazdecká federácia požiadala dňa 19.3.2020 MŠVVaŠ SR ako aj MPaRV SR o podanie jasnej a kompetentnými úradmi overenej odpovede k možnostiam a pravidlám opohybovania koní a športových tréningov nakoľko je potrebné zaistiť pre kone, okrem zabezpečenia fyziologických potrieb (kŕmenie, voda, podstielka…) aj ich pravidelné opohybovanie (jazdenie, lonžovanie…). Niektoré  športové stajne a areály nedisponujú dostatočným […]

top