Slovenská jazdecká federácia | SJF

Drezúra

P-SJF schválilo výpravy na MS a ME

Na základe hlasovania, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom e-mailovej komunikácie (per rollam) v čase od 2.-4.7.2022 sa Predsedníctvo SJF uznieslo nasledovne: A/ P-SJF schvaľuje výpravu na ME v drezúre juniorov Hartpury (GBR) 25.- 31.7.2022 nasledovne: Šéf ekipy: Dana Petranová Jazdec: Sofia Laura Petranová – Alice im Wunderland Majiteľ koňa samoplatca: Ela Kocková (splnomocnenec Furioso s.r.o.) hlasovanie:  ZA […]

Smútočné oznámenie

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás vo veku 78 rokov opustila dlhoročná členka SJF, trénerka, rozhodkyňa a milovníčka koní Dagmar Kočíová. Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční v utorok 28. júna 2022 o 10:15 v Krematóriu v Bratislave. Česť jej pamiatke!  

PRESUN PRETEKOV – ROZÁLKA

Organizátor, JK Rozálka Pezinok, oznamuje, že finále drezúrnych pretekov Rozála Cup 2022 sa v termíne 7.5.2022 nebudú konať. Organizátor včas oznámi nový termín konania pretekov.

top