Slovenská jazdecká federácia | SJF

Drezúra

P-SJF schválilo konanie MSR v drezúre 2021 a TO podmienky MSR

A/ Predsedníctvo SJF schvaľuje organizáciu a konanie MSR 2021 v drezúre nasledovne: 26.-27.06.2021 JK pri NŽ Topoľčianky – kategórie mladých koní 16.-18.07.2021 JK pri NŽ Topoľčianky – kategória pony jazdci, seniori 20.-22.08.2021 JK Riders and Dreams – kategória deti, mladší juniori, starší juniori, mladí jazdci hlasovanie:  ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Štangel, Fekár, Paučo, Novotný UZNESENIE […]

Konzultácia FEI so zúčastnenými stranami o protokoloch EHV-1 po návrate na medzinárodné preteky

Na FEI sa dňa 24.3.2021 konalo konzultačné stretnutie so zainteresovanými stranami s cieľom preskúmať komplexný návrh protokolov Návrat do súťaže. Tieto opatrenia sú zamerané na krátkodobé minimalizovanie rizík spojených s opätovným spustením súťaží FEI v kontinentálnej Európe 12. apríla 2021 a z dlhodobého hľadiska na zvýšenie vedomostí, zručností a povedomia o biologickej bezpečnosti medzi všetkými […]

top