Slovenská jazdecká federácia | SJF

Drezúra

ZMENA TERMÍNU MSR 2017 V DREZÚRE

  Predsedníctvo SJF schvaľuje zmenu termínu JK pri NŽ Topoľčianky ako organizátora MSR v drezúre  zo 7.-9. 7. 2017 na 14.-16. 7. 2017, kvôli kolidácii termínov.   Hlasovanie: ZA 5 – Chovan, Rindošová, Ivan, Horváth, Štangel   Uznesenie prijaté.     Uznesenie bude  prečítané na najbližšom zasadnutí P-SJF a uvedené v Zápisnici z najbližšieho zasadnutia P-SJF.

Doškolenie drezúrnych rozhodcov

Doškolenie drezúrnych rozhodcov spojené s Drezúrnym aktívom sa uskutoční dňa 24.2.2017, bližšie info v pozvánke, prípadne u p. Michaely Hornej. POZVÁNKA    

P-SJF vymenovalo skúšobnú komisiu na seminár rozhodcov a stewardov

P – SJF menuje členov skúšobnej komisie počas seminára rozhodcov a stewardov v dňoch 19.2.2017 v Košiciach a 25.2.2017 v Bratislave, kde školiteľom je RNDr. Robert Fekár nasledovne: 19.2.2017 Košice: Rindošová, Fekár, Kravec 25.2.2017 Bratislava: Rindošová, Fekár Hlasovanie: ZA 5 – Chovan, Rindošová, Ivan, Horváth, Štangel Uznesenie prijaté. Uznesenie bude  prečítané na najbližšom zasadnutí P-SJF a uvedené v Zápisnici z […]

PODMIENKY ŠTARTU NA RAKÚSKYCH NÁRODNÝCH PRETEKOCH

Rakúska jazdecká federácia upozorňuje jazdcov, ktorí chcú pretekať na rakúskych národných pretekoch, na podmienku mať, okrem národnej licencie a registrovaného koňa, aj potvrdenie zo SJF o výkonnosti v danej disciplíne. “Rider from your country coming to an Austrian national equestrian event, representing his/her riding club needs to have the license of his/her country and has […]

ZHRNUTIE DREZÚRNEJ SEZÓNY SLOVENSKÝCH REPREZENTANTOV 2016

CDI 3* CDIJ CDIY CDIP Stadl Paura Prvý reprezentačný výjazd v sezóne 2016 zahájila Lea Jakubíková so svojím 12- ročným valachom Da Felice. Dvojica sa vydala do susedného Rakúska na veľmi kvalitne obsadené CDI 3* CDIJ CDIY CDIP Stadl Paura. V juniorskej kategórii súťažilo 26 dvojíc zo 7 krajín (Nemecko, Dánsko, Taliansko, Rusko, Rakúsko, Maďarsko […]

UPOZORNENIE PRE ČLENOV SJF

Slovenská jazdecká federácia sa dištancuje od aktivity spoločnosti EUROP oz v spolupráci so Žrebčínom Motešice a jazdeckým areálom Čierna Voda Bratislava vo veci organizácie kurzu Inštruktor jazdectva I. kvalifikačného stupňa v roku 2017. Vydané certifikáty nie sú dostatočným podkladom k vydaniu licencie SJF tak, ako je uvedené v pozvánke.

P-SJF schválilo Drezúrne pravidlá 2017

Na základe návrhu Drezúrnej komisie SJF schvaľuje Predsedníctvo SJF Drezúrne pravidlá SJF 2017. Hlasovanie: ZA 5 – Chovan, Rindošová, Ivan, Horváth, Štangel Uznesenie prijaté. Uznesenie bude  prečítané na najbližšom zasadnutí P-SJF a uvedené v Zápisnici z najbližšieho zasadnutia P-SJF. DREZÚRNE PRAVIDLÁ 2017

SJF

ŠTRUKTÚRA SJF
OBLASTI
DOKUMENTY
EVIDENCIA
KARIÉRA KOŇA A JAZDCA
ARCHÍV
NA STIAHNUTIE
ÁKON O ŠPORTE
PARTNERI SJF
O NÁS

DISCIPLÍNY

SKOKY
DREZÚRA
VŠESTRANNOSŤ
VYTRVALOSŤ
VOLTÍŽ
ZÁPRAHY
REINING
PONY

SÚŤAŽE

KALENDÁR

VZDELÁVANIE

SZVJ
TRÉNER
ROZHODCOVIA
STEWARDI
STAVITELIA PARKÚROV
VETERINÁRI
TECHNICKÍ DELEGÁTI
E-LEARNING

PROJEKTY

KONCEPCIA ROZVOJA
MLÁDEŽ
HYPOCENTRÁ
2% Z DANÍ
NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRÁ - NŠC

Rýchly kontakt SJF

Junácka 6, 832 80 Bratislava, Slovenská republika

Sme členmi :

FEI   EEF    SOV IGEQ

Dotácia SJF

top