Slovenská jazdecká federácia | SJF

Drezúra

P-SJF hlasovalo prostredníctvom per-rollam hlasovania o talentovanej mládeži 2022

Na základe hlasovania, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom e-mailovej komunikácie (per rollam) v čase od 11.-13.10.2022 prijalo Predsedníctvo SJF nasledovné uznesenia: A/ P-SJF schvaľuje, v zmysle zákona o športe č. 440/2015 Zz v znení neskorších predpisov, pridelenie príspevku talentovaným športovcom do 23 rokov pre rok 2022, v celkovej sume 27 590€, ku stavu evidencie SJF športovcov do 23 rokov k 30.9.2022, […]

per rollam P-SJF 4.10.2022

Na základe hlasovania, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom e-mailovej komunikácie (per rollam) v čase od 2. do 4.10.2022 prijalo Predsedníctvo SJF nasledovné uznesenia: A/ Predsedníctvo SJF schvaľuje technicko-organizačné podmienky konania MSR v skoku na koni pre rok 2023, ktoré tvoria prílohu tohto per rollam hlasovania. hlasovanie:  ZA 6 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Štangel, Fekár, Novotný PROTI 1 […]

P-SJF schválilo výpravy na MS a ME

Na základe hlasovania, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom e-mailovej komunikácie (per rollam) v čase od 2.-4.7.2022 sa Predsedníctvo SJF uznieslo nasledovne: A/ P-SJF schvaľuje výpravu na ME v drezúre juniorov Hartpury (GBR) 25.- 31.7.2022 nasledovne: Šéf ekipy: Dana Petranová Jazdec: Sofia Laura Petranová – Alice im Wunderland Majiteľ koňa samoplatca: Ela Kocková (splnomocnenec Furioso s.r.o.) hlasovanie:  ZA […]

Smútočné oznámenie

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás vo veku 78 rokov opustila dlhoročná členka SJF, trénerka, rozhodkyňa a milovníčka koní Dagmar Kočíová. Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční v utorok 28. júna 2022 o 10:15 v Krematóriu v Bratislave. Česť jej pamiatke!  

SJF

ŠTRUKTÚRA SJF
OBLASTI
DOKUMENTY
EVIDENCIA
KARIÉRA KOŇA A JAZDCA
ARCHÍV
NA STIAHNUTIE
ÁKON O ŠPORTE
PARTNERI SJF
O NÁS

DISCIPLÍNY

SKOKY
DREZÚRA
VŠESTRANNOSŤ
VYTRVALOSŤ
VOLTÍŽ
ZÁPRAHY
REINING
PONY

SÚŤAŽE

KALENDÁR

VZDELÁVANIE

SZVJ
TRÉNER
ROZHODCOVIA
STEWARDI
STAVITELIA PARKÚROV
VETERINÁRI
TECHNICKÍ DELEGÁTI
E-LEARNING

PROJEKTY

KONCEPCIA ROZVOJA
MLÁDEŽ
HYPOCENTRÁ
2% Z DANÍ
NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRÁ - NŠC

Rýchly kontakt SJF

Junácka 6, 832 80 Bratislava, Slovenská republika

Sme členmi :

FEI   EEF    SOV IGEQ

Dotácia SJF

top