Slovenská jazdecká federácia | SJF

Oznamy

4. zasadnutie P-SJF

Dňa 23.10.2019 (streda) sa o 13:00 v sídle SJF, Junácka 6, Bratislava (učebňa č.4) uskutoční zasadnutie P-SJF s nasledovným programom: 1.         Otvorenie 2.         Schválenie programu 3.         Voľba zapisovateľa a overovateľov 4.         Hlasovania per rollam od 18.9.2019 5.         Postoj P-SJF k navrhnutým opatreniam výsledku kontrol zo strany Kontrolórky SJF 6.         VSO SJF – požiadavky 7.         Činnosť komisií SJF 8.         […]

P-SJF schválilo konanie dvoch medzinárodných FEI pretekov 2020

Predsedníctvo SJF schvaľuje konanie pridaných medzinárodných pretekov v roku 2020 nasledovne: Dunajsky Klatov SVK 24/04/2020 26/04/2020 CVI1*, CVICh1*, CVIJ1* Dunajsky Klatov SVK 02/07/2020 05/07/2020 CAI2*-H1, CAI2*-H2, CAI2*-H4, CAI2*-P1, CAI2*-P2 Hlasovanie: ZA 5 – Chovan, Maxonová, Štangel, Horváth, Fekár Uznesenie prijaté

P-SJF schválilo per rollam nasledovné uznesenie

Na základe hlasovania, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom e-mailovej komunikácie (per rollam) v čase od 2.10. do 4.10.2019 prijalo Predsedníctvo SJF nasledovné uznesenie: Predsedníctvo SJF schvaľuje konanie národných skokových pretekov pre Riders & Dreams v termíne 15.-17. november 2019 v areáli X-bionic Sphere Šamorín. Hlasovanie: ZA 4 – Chovan, Maxonová, Štangel, Fekár ZDRŽAL SA 1 – Horváth Uznesenie […]

ZRUŠENÉ PRETEKY – RS TEAM TROPHY

Vzhľadom na nízku účasť sa usporiadateľ rozhodol ZRUŠIŤ posledné preteky zo série RS Team TROPHY 2019  – Rozlúčka so sezónou, v dátume: 5. – 6. 10. 2019. Viac info na www.rsteamtrophy.sk

top