Slovenská jazdecká federácia | SJF

Oznamy

Hlasovanie per-rollam 16.-23.10.2020

Na základe hlasovania, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom e-mailovej komunikácie (per rollam) v čase od 16.10. do 19.10.2020 prijalo P-SJF nasledovné uznesenia: A/ Predsedníctvo SJF ruší prijaté uznesenie zo dňa 13.8.2020 prostredníctvom per-rollam hlasovania: Predsedníctvo SJF schvaľuje za organizátora MSR 2020 vo voltíži SŠ Ivanka pri Dunaji v termíne 24.-26.9.2020, ktoré sa budú konať v areáli JK […]

P-SJF rozhodlo prostredníctvom per rollam hlasovania, ktoré sa uskutočnilo v čase od 13.10. do 15.10.2020, nasledovne:

A/ Predsedníctvo SJF schvaľuje čiastkový Rozpočet SJF 2020, ktorý tvorí prílohu per rollam hlasovania. Predsedníctvo SJF zároveň presúva finančné prostriedky vo výške 15 000€, na základe prechodných ustanovení novely zákona o športe v znení neskorších predpisov pre rok 2020, z kapitoly Športová reprezentácia do kapitoly Klubom podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov. hlasovanie:  ZA 7 – Chovan, Maxonová, […]

Anton Siekel očakáva vysvetlenie najnovších protipandémiových opatrení v športe, vníma neistotu vo zväzoch

Prezident Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Anton Siekel vníma od zástupcov športových zväzov na Slovensku znepokojenie a frustráciu z rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR, na základe ktorého sa od štvrtka 15. októbra nebudú môcť na Slovensku konať žiadne hromadné podujatia vrátane športových. Výnimku dostali iba najvyššie profesionálne súťaže vo futbale, hokeji, volejbale, hádzanej a basketbale za […]

Od 15. októbra platí na Slovensku zákaz športových podujatí, SJF ruší preteky do 31.10.2020

Na Slovensku sa od 15. októbra zatvoria štadióny, športové haly, zimné štadióny, telocvične, posilňovne, bazény či ďalšie športoviská. Výnimku bude mať len profesionálny šport a v ňom súťaže vo futbale, hokeji, volejbale, basketbale a hádzanej. Rozhodol o tom Ústredný krízový štáb na svojom nedeľňajšom rokovaní. S výnimkou piatich kolektívnych športov sa na Slovensku zopakuje situácia, ktorá platila v marci a apríli, keď […]

Oznámenie FEI o kontaminácii krmiva Zilpaterolom

FEI informuje jazdeckú verejnosť o kontaminácii krmiva Zilpaterolom, zakázanou látkou na zozname zakázaných látok pre kone, na základe upozornenia výrobcu krmiva GAIN Equine Nutrition, ktorý radí svojim konským zákazníkom, aby upustili od kŕmenia svojich súčasných zásob produktov GAIN Equine. Dňa 2. októbra 2020 the French horse racing authority France Galop oznámila, že päť koní malo […]

MSR 2020 v skoku na koni

Dôrazne žiadame všetkých účastníkov MSR v skoku na koni, ktoré sa budú konať 8.-11.10.2020 v Šamoríne, aby dodržiavali aktuálne platné epidemiologické opatrenia a pohybovali sa s prekrytím horných dýchacích ciest (okrem samotných športovcov, ktorí práve vykonávajú šport). Na jedného jazdca je povolený limit 1 ošetrovateľ + 1 tréner. Bez rodinných príslušníkov!

Školenie trénerov v jazdectve

SJF dáva do pozornosti školenie trénerov I. kvalifikačného stupňa v jazdectve. Školenie je určené pre osoby, ktoré ešte nemajú žiadnu kvalifikáciu.

Športové súťaže sa môžu konať v obmedzenej miere aj po 1. októbri 2020

Po 1. októbri sa športový život na Slovensku úplne nezastaví. Fanúšikovia sa do hľadísk síce až na výnimky pri niektorých z malých športov nedostanú, športové súťaže sa budú môcť konať. Vyplýva to z najnovšieho opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR. Na športových súťažiach v Slovenskej republike či už vonku alebo vo vnútri bude od 1. októbra až do […]

Novelizácia zákona o športe upraví aj procesy pri dopingovom porušení

“Tohtoročná jeseň bude pre nás mimoriadne dôležitá. Čaká nás dlho očakávaná novelizácia zákona o športe, ktorá sa vo veľkej miere týka aj porušenia dopingových pravidiel a procesov, ktoré s tým súvisia, “, informuje riaditeľka antidopingovej agentúry SR.   “Športovci by vďaka zmenám v zákone mali mať na Slovensku silnejšie postavenie, právo na spravodlivý a rýchly proces. Na rozdiel […]

top