Slovenská jazdecká federácia | SJF

Oznamy

PODVODNÉ MAILY

Vážení členovia Slovenskej jazdeckej federácie, viacerí z Vás nám hlásili, že od nás dostali mail, ktorý javí znaky vírusu alebo spamu. Jedná sa o mail s vírusom, ktorý v žiadnom prípade, prosím, neotvárajte, ale si len vopred rozliknite adresu odosielateľa. V maili sa vám na prvý pohľad zobrazí: Zuzana Baciak Masarykova alebo baciak.masarykova@sjf.sk Gabriela Hupkova alebo gabriela.hupkova@sjf.sk info@sjf.sk ale […]

per rollam 24.6.2022

Na základe hlasovania, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom e-mailovej komunikácie (per rollam) v čase od 22.-24.6.2022 sa Predsedníctvo SJF uznieslo nasledovne: A/ P-SJF schvaľuje výpravu na ME v skoku na koni mladí jazdci Oliva (ESP) 11.-17.7.2022 nasledovne: Šéf ekipy: David Horváth Jazdci: Katarína Čupková – Je Tadore Nonstop Alexandra Linda Horňáková – Casper Speed Jumper Matej Čupka […]

Smútočné oznámenie

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás vo veku 78 rokov opustila dlhoročná členka SJF, trénerka, rozhodkyňa a milovníčka koní Dagmar Kočíová. Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční v utorok 28. júna 2022 o 10:15 v Krematóriu v Bratislave. Česť jej pamiatke!  

Novela Zákona o športe je v medzirezortnom pripomienkovom konaní

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dalo do medzirezortného pripomienkového konania novelu Zákona o športe. Štátne inštitúcie i verejnosť môžu zákonodarnú normu pripomienkovať do 13. júla 2022. Nový Zákon o športe prináša množstvo zmien oproti súčasnosti. Zmeny navrhuje ministerstvo naprieč celým zákonom o športe, najmä v oblasti subjektov v športe, Slovenského olympijského a športového výboru a Slovenského […]

P-SJF zvoláva VZ per rollam 2022

Na základe hlasovania, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom e-mailovej komunikácie (per rollam) v čase od 20.-22.6.2022 prijalo Predsedníctvo SJF nasledovné uznesenia: A/ P-SJF stanovuje per rollam hlasovanie VZ SJF 2022 na dátum 23.6. – 4.7.2022 so znením nasledovných uznesení: 1. Valné zhromaždenie schvaľuje program, ktorý tvorí prílohu tohto per rollam hlasovania. 2. Valné zhromaždenie schvaľuje rozdelenie […]

top