Slovenská jazdecká federácia | SJF

Oznamy

Smútočné oznámenie

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás vo veku 76 rokov opustil dlhoročný člen SJF, tréner a milovník koní Ing. Marián Čura. Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční v utorok 19. januára 2021 o 14:00 v Dome smútku v Prešove. Česť jeho pamiatke!

Na prvom zasadnutí krízového štábu pre šport bola reč o všetkých aktuálnych témach v čase pandémie

V utorok 12. januára sa prostredníctvom videokonferencie uskutočnilo prvé zasadnutie krízového štábu pre šport (KŠŠ). Krízový štáb pre šport bol ustanovený z iniciatívy Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV). Prezident SOŠV Anton Siekel v úvodnom slove deklaroval, že SOŠV sa o ustanovenie KŠŠ snažil dlhodobo, pretože takýto štáb od prepuknutie pandémie nového koronavírusu aj na území Slovenska považoval za dôležitú platformu na prenos reálnych […]

Na Slovensku sa opäť sprísnili opatrenia, dotýkajú sa aj športovcov

Na Slovensku platí od 1. januára 2021 od 5.00 h sprísnený zákaz vychádzania, tentoraz s minimom výnimiek. Opatrenie, ktoré sa dotýka aj športového života, bude platiť do 24. januára. Povolený je pobyt v prírode, počas ktorého je možné absolvovať aj individuálne športové aktivity. Výnimky sa týkajú aj profesionálnych športových súťaží v piatich kolektívnych športoch a prevádzka karanténneho športového […]

Záprahový rebríček jazdcov a koní 2020

ZK SJF v dňoch 06. až 08. 01. 2021 hlasovala o Rebríčku záprahových jazdcov a záprahových koňoch roku 2020. Začiatok hlasovania: 06. 01. 2021 o 12:45. Koniec hlasovania:  08. 01. 2021 o 13:00 Výsledky hlasovania: Za: 4,      Proti: 0,   Zdržali sa: 1 UZNESENIE PRIJATÉ. ZK SJF schvaľuje Rebríček záprahových jazdcov a záprahové kone roku 2020.

per rollam hlasovanie 28.12.2020

A/ Predsedníctvo SJF ruší poverenie Milošovi Kravcovi schvaľovaním rozpisov za disciplínu skoky východoslovenskej jazdeckej oblasti SJF. hlasovanie:  ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Fekár, Štangel, Paučo, Novotný UZNESENIE PRIJATÉ B/ Predsedníctvo SJF poveruje Jaroslava Sibala schvaľovaním rozpisov za disciplínu skoky východoslovenskej jazdeckej oblasti SJF. hlasovanie:  ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Fekár, Štangel, Paučo, Novotný […]

per rollam hlasovanie 20.12.2020

Na základe hlasovania, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom e-mailovej komunikácie (per rollam) v čase od 18.12.2020 do 20.12.2020 prijalo Predsedníctvo SJF nasledovné uznesenia: A/ Predsedníctvo SJF schvaľuje prerozdelenie financií SSO SJF dla zápisnice zo zasadnutia SSO SJF 12.12.2020 vo Vígľaši. Zápisnica tvorí prílohu tohto per rollam hlasovania. hlasovanie:  ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Fekár, Štangel, […]

per rollam hlasovanie 17.12.2020

Na základe hlasovania, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom e-mailovej komunikácie (per rollam) v čase od 15.12.2020 do 17.12.2020 prijalo Predsedníctvo SJF nasledovné uznesenia: A/ Predsedníctvo SJF, vzhľadom k navýšeniu príspevku z MŠVVaŠ z podprogramu 026 02 bežné transfery vo výške +10 354€, schvaľuje úpravu Rozpočtu SJF 2020, ktorý tvorí prílohu tohto per rollam hlasovania. hlasovanie:  ZA 7 – Chovan, Maxonová, […]

Šťasné a veselé!

Milí členovia SJF, prajeme Vám, Vašim rodinným príslušníkom a aj Vašim koníkom šťastné a veselé Vianoce a do nového roka 2021 veľa lásky, šťastia a najmä zdravia. Váš Sekretariát SJF

top