Slovenská jazdecká federácia | SJF

Oznamy

Školenie skokových rozhodcov – úroveň RS3

Vážení predstavitelia a členovia klubov, v sobotu 15.04.2023 o 9:00 prebehne vo veľkej aule Domu športu na Junáckej 6 v Bratislave školenie skokových rozhodcov 3. kvalifikačného stupňa – RS3 (nová kategória umožňujúca vykonávať činnosť hlavného rozhodcu na regionálnych pretekoch). Rozhodcom 3. kvalifikačného stupňa (RX3, rozhodca na oblastnej úrovni s oprávnením vykonávať funkciu hlavného rozhodcu na pretekoch […]

Pozvánka na online webinár „Olympijské hodnoty, symboly a filozofia“

Touto cestou by sme Vás radi pozvali na prvý webinár Nadácie Slovenského olympijského a športového výboru, ktorý je organizovaný v rámci vzdelávania mladých športovcov. Témou prvého webinára budú „Olympijské hodnoty, symboly a filozofia“. Tento webinár je určený pre mladých športovcov ako aj ich trénerov či rodičov, ktorí by sa radi dozvedeli viac o olympijských hodnotách, symboloch a filozofii. Webinár sa […]

P-SJF schválilo prostredníctvom per-rollam hlasovania úpravu Smernice jazdeckých škôl SJF

Na základe hlasovania, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom e-mailovej komunikácie (per rollam) v čase od 15.-17.3.2023 prijalo Predsedníctvo SJF nasledovné uznesenie: Predsedníctvo SJF schvaľuje úpravu Smernice 182020 Jazdecké školy SJF, ktorej návrh tvorí prílohu per rollam hlasovania. hlasovanie:  ZA 5 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Štangel, Paučo NEHLASOVAL 2 – Fekár, Novotný UZNESENIE PRIJATÉ

SJF

ŠTRUKTÚRA SJF
OBLASTI
DOKUMENTY
EVIDENCIA
KARIÉRA KOŇA A JAZDCA
ARCHÍV
NA STIAHNUTIE
ÁKON O ŠPORTE
PARTNERI SJF
O NÁS

DISCIPLÍNY

SKOKY
DREZÚRA
VŠESTRANNOSŤ
VYTRVALOSŤ
VOLTÍŽ
ZÁPRAHY
REINING
PONY

SÚŤAŽE

KALENDÁR

VZDELÁVANIE

SZVJ
TRÉNER
ROZHODCOVIA
STEWARDI
STAVITELIA PARKÚROV
VETERINÁRI
TECHNICKÍ DELEGÁTI
E-LEARNING

PROJEKTY

KONCEPCIA ROZVOJA
MLÁDEŽ
HYPOCENTRÁ
2% Z DANÍ
NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRÁ - NŠC

Rýchly kontakt SJF

Junácka 6, 832 80 Bratislava, Slovenská republika

Sme členmi :

FEI   EEF    SOV IGEQ

Dotácia SJF

top