Slovenská jazdecká federácia | SJF

Oznamy

FEI schválila podmienky pre konanie medzinárodných jazdeckých pretekov od 12. apríla 2021

FEI schválila dočasné podmienky pre konanie medzinárodných jazdeckých pretekov od 12. apríla 2021. Tieto opatrenia sú v platnosti zatiaľ do 31.5.2021. O prípadnom predĺžení môže znovu rozhodnúť FEI. Komplexný súbor z www.fei.org nájdete TU Dané opatrenia sú povinné v 37 krajinách kontinentálnej Európy, vrátane Slovenska: Albánsko, Andora, Rakúsko, Belgicko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, […]

FEI zverejňuje opatrenia týkajúce sa obnovenia pretekov pre kontinentálnu Európu

FEI zverejnila opatrenia pre návrat k súťažiam, ktoré umožnia bezpečné obnovenie medzinárodného športu v kontinentálnej Európe od 12. apríla po šesťtýždňovej odstávke na kontrolu šírenia neurologickej formy vírusu koní (EHV-1) . Opatrenia sa zameriavajú na šesť kľúčových oblastí: prípravy pred začiatkom pretekov a vstupom do areálu, prípravy športovcov pred podujatím, vyšetrenie pri príchode do areálu […]

Konzultácia FEI so zúčastnenými stranami o protokoloch EHV-1 po návrate na medzinárodné preteky

Na FEI sa dňa 24.3.2021 konalo konzultačné stretnutie so zainteresovanými stranami s cieľom preskúmať komplexný návrh protokolov Návrat do súťaže. Tieto opatrenia sú zamerané na krátkodobé minimalizovanie rizík spojených s opätovným spustením súťaží FEI v kontinentálnej Európe 12. apríla 2021 a z dlhodobého hľadiska na zvýšenie vedomostí, zručností a povedomia o biologickej bezpečnosti medzi všetkými […]

prijaté per rollam uznesenia 14.3.2021

A/ Predsedníctvo SJF schvaľuje internú smernicu 192020 – Poskytovanie stravných lístkov. hlasovanie:  ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Štangel, Fekár, Paučo, Novotný UZNESENIE PRIJATÉ B/ Predsedníctvo SJF schvaľuje čiastkový Rozpočet SJF 2021. hlasovanie:  ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Štangel, Fekár, Paučo, Novotný UZNESENIE PRIJATÉ C/ Predsedníctvo SJF schvaľuje konanie MSR vo všestrannej spôsobilosti 2021 […]

Fond na podporu športu vyhlasuje novú výzvu určenú pre amatérske športové kluby

Avizovaná Výzva na zmiernenie dopadov pandémie COVID-19 pre amatérske športové kluby bola dňa 5. marca 2021 zverejnená. Finančná pomoc sa bude vzťahovať na oprávnené obdobie marec 2020 – december 2020, pričom oprávnenými žiadateľmi sú amatérske športové kluby.   Maximálna výška pomoci pre jeden klub je limitovaná vo výške 50 eur na jedného aktívneho športovca do 23 […]

Platia prísnejšie opatrenia, návrat športovcov na športoviská až po prepnutí COVID automatu do lepšej fázy

Od stredy 3. marca sa zmenili podmienky zákazu vychádzania. Dotýkajú sa aj športových činností. Niektoré regionálne úrady povolili aj krátkodobé tréningy či súťaže mladých športovcov, iné ich zamietli. Na návrat iných ako profesionálnych športovcov na športoviská je nutné, aby sa výrazne zlepšila na Slovensku epidemiologická situácia a COVID automat sa prepol do lepšej fázy. Podľa celonárodných […]

top