Slovenská jazdecká federácia | SJF

Oznamy

per rollam 10.6.2021

A/ P-SJF ruší udelenie výnimky, platnej do 31.12.2021, v Registračnom poriadku SJF, členské príspevky, licenčné a iné poplatky: „Poplatok z celkových finančných výhier z usporiadaných medzinárodných FEI pretekov konaných na území SR 1% na základe vyplatených výhier“ a necháva poplatok v platnosti vzhľadom na fakt, že organizátor daný poplatok zahŕňa do poplatku pre účastníkov pretekov. hlasovanie:  ZA 7 – […]

Zasadnutie P-SJF

2. zasadnutie P-SJF v roku 2021 sa uskutoční dňa 25.5.2021 (utorok) o 10.00 v sídle SJF, Junácka 6, Bratislava (poschodová aula) s nasledovným programom: 1.            Otvorenie 2.            Schválenie programu 3.            Voľba zapisovateľa a overovateľov 4.            Hlasovania per rollam od 27.4.2021 5.            XVI. VZ SJF 6.            Rozpočet SJF 7.            Činnosť sekretariátu 8.            Rôzne 9.            Záver

Uvoľnenie opatrení pre šport vychádza z regionálnych COVID automatov, môžu sa už konať aj súťaže a diváci môžu byť na tribúnach + PREHĽAD OPATRENÍ

Športový život na Slovensku sa od soboty 15.5. 2021 opäť trošku uvoľní, organizovať sa môžu športové súťaže, zápasy i tréningy s väčším počtom športovcov. V závislosti od regionálneho COVID automatu sa budú môcť konať športové podujatia v lepších okresoch aj za účasti fanúšikov. Podrobnosti zverejnil Úrad verejného zdravotníctva SR v najnovšej vyhláške, ktorá vyšla v Úradnom vestníku. Kým uvoľnenie opatrení pre hromadné […]

top