Slovenská jazdecká federácia | SJF

Oznamy

!!!!! UPOZORNENIE !!!!!

27.-30.9.2021 bude sekretariát SJF ZATVORENÝ z dôvodu sťahovania sa do zrekonštruovanej časti budovy Domu Športu na Junáckej ulici v Bratislave. Žiadame členov SJF, aby si všetky potrebné náležitosti a administratívu vybavili v dostatočnom predstihu, nakoľko počas sťahovania nebudeme môcť vybaviť žiadne požiadavky.

Oznam – skokové výsledky

Skoková komisia oznamuje, že do 30.9.2021 je možnosť dodatočne poslať výsledky zo zahraničných NÁRODNÝCH pretekov (označenie pretekov národné) z tohto roku 2021. Budú zarátané do rebríčka 2021. Výsledky treba poslať na sekretariát SJF najneskôr do 30.09.2021.Ďakujeme!Za Skokovú komisiuMonika Gonos Noskovičová

P-SJF prijalo nasledovné per-rollam uznesenia

Na základe hlasovania, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom e-mailovej komunikácie (per rollam) v čase od 31.8. do 02.9.2021 prijalo Predsedníctvo SJF nasledovné uznesenia: A/ Predsedníctvo SJF schvaľuje konanie MSR 2021 vo vytrvalosti pre JK pri NŽ Topoľčianky v termíne 1.-3.10.2021, kategórie seniori, juniori a mladí jazdci. hlasovanie:  ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Štangel, Fekár, Paučo, Novotný UZNESENIE PRIJATÉ […]

MSR záprahy 2021 zrušené

Majstrovstvá SR 2021 v disciplíne záprahy, ktoré sa mali konať 16.-19.9.2021 v Humpolci (ČR), sa neuskutočnia z dôvodu nedostatočného počtu prihlásených jazdcov. Záprahová komisia SJF

top