Slovenská jazdecká federácia | SJF

Drezúra

PRESUN PRETEKOV – ROZÁLKA

Organizátor, JK Rozálka Pezinok, oznamuje, že finále drezúrnych pretekov Rozála Cup 2022 sa v termíne 7.5.2022 nebudú konať. Organizátor včas oznámi nový termín konania pretekov.

Na základe uznesenia drezúrnej komisie schválilo Predsedníctvo SJF konanie MSR 2022

Predsedníctvo SJF schvaľuje organizáciu MSR v drezúre 2022 nasledovne: 18.-19.06. JK pri NŽ Topoľčianky – mladé kone, pony jazdci 16.-17.07. JK pri NŽ Topoľčianky – mladí jazdci, seniori 13.-14.08. JK Masarykov Dvor Vígľaš – deti, mladší juniori, starší juniori hlasovanie:  ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Štangel, Fekár, Paučo, Novotný UZNESENIE PRIJATÉ

top