Slovenská jazdecká federácia | SJF

Oznamy

Skoková komisia SJF pracuje v novom zložení

P-SJF prijalo prostredníctvom per-rollam hlasovania v čase od 17.8. do 19.8.2020 nasledovné uznesenia: A/ P-SJF berie na vedomie vzdanie sa Tomáša Kuchára postu predsedu Skokovej komisie SJF. hlasovanie:  ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Fekár, Štangel, Paučo, Novotný UZNESENIE PRIJATÉ B/ P-SJF odvoláva všetkých členov skokovej komisie SJF. hlasovanie:  ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, […]

P-SJF schválilo konanie MSR 2020 vo voltíži

Predsedníctvo SJF schvaľuje za organizátora MSR 2020 vo voltíži SŠ Ivanka pri Dunaji v termíne 24.-26.9.2020, ktoré sa budú konať v areáli JK Czajlik ranch Dunajský Klátov. hlasovanie:  ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Fekár, Štangel, Paučo, Novotný UZNESENIE PRIJATÉ

P-SJF schválilo výpravu na ME v drezúre 2020

Predsedníctvo SJF schvaľuje výpravu na ME v drezúre 9.-14.8.2020 Budapešť-Pilisjászfalu (HUN) nasledovne: CH-EU-Ch-D Lara Dangl – Giovanni Sofia Laura Petranová – Alice im Wunderland Tamara Polláková – Przedswit XIX-16 SK/Chocolate CH-EU-Ch-J Zoya Ledecká – Si Belle Chef de Equipe – Ádám Patócs Národný tréner – Lucia Naštická (T2) Národný veterinár – Ján Kasič (FEI treating veterinarian) […]

Sústredenie jazdcov v Military

SÚSTREDENIE  JAZDCOV S PREDPOKLADOM PRE ICH ÚČASŤ  V SÚŤAŽIACH VO VŠESTRANNEJ  SPÔSOBILOSTI Účel: Sústredenie bude zamerané na drezúrnu a skokovú prípravu koní a jazdcov, priamo nadväzujúce na predvedenie drezúrnej úlohy, cez absolvovanie skokovej skúšky a samotné vodenie koní priamo na trati cross-country. Počas sústredenia účastníci absolvujú preteky pod dozorom lektorov v jednotlivých skupinách a prípravy na drezúrnu úlohu, parkúr a cross-country. Absolvovať […]

4. zasadnutie P-SJF v roku 2020

Zasadnutie P-SJF sa uskutoční dňa 22.7.2020 (streda) o 10.00 v JK Trenčín Nozdrkovce, Nozdrkovce 7573, 911 05 s nasledovným programom: 1.            Otvorenie 2.            Schválenie programu 3.            Voľba zapisovateľa a overovateľov 4.            Hlasovania per rollam od 17.6.2020 5.            Jazdecké školy 6.            Činnosť komisií SJF a analýza potrieb financovania komisií SJF 7.            Rozpočet SJF 2020 8.            Činnosť Kontrolóra SJF 9.   […]

P-SJF prijalo prostredníctvom per rollam nasledovné uznesenia

Na základe hlasovania, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom e-mailovej komunikácie (per rollam) v čase od 10. – 13.7.2020 prijalo Predsedníctvo SJF nasledovné uznesenia: A/ Predsedníctvo SJF schvaľuje úpravu smernice skúšok základného výcviku jazdca v disciplíne záprah a záprahy-pony, ktorá tvorí prílohu tohto per rollam hlasovania. Hlasovanie: ZA 6 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Štangel, Fekár, Novotný PROTI 1 – […]

FEI Majstrovstvá Európy v drezúre 2020 sa nakoniec konať budú!

FEI Majstrovstvá Európy vo všetkých kategóriách (U25, mladí jazdci, juniori, deti a pony) sa finálnym rozhodnutím FEI budú konať v Budapešti – Pilisjaszfalu (HUN) v termínoch 11. – 27. august 2020. Pôvodne mali byť v Budapešti konané kategórie U25 a pony, avšak kvôli Covid-19 a následnom zrušení ME juniorov a mladých jazdcov v anglickom Hartpury […]

top