Slovenská jazdecká federácia | SJF

Oznamy

Uvoľňovanie opatrení pre šport od 19. apríla 2021

Od 19. apríla začína platiť III. stupeň varovania. Pre šport to znamená vytúžené uvoľnenie. Po dlhých mesiacoch aktívnej práce štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ivana Husára sa aj športovci môžu tešiť z jasných pravidiel. Od 19. apríla 2021 sa totiž zavádza Covid automat pre šport. Zástupcovia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a […]

Zasadnutie P-SJF

1. zasadnutie P-SJF v roku 2021 sa uskutoční dňa 27.4.2021 (utorok) o 10.00 v sídle SJF, Junácka 6, Bratislava (poschodová aula) s nasledovným programom: 1.            Otvorenie 2.            Schválenie programu 3.            Voľba zapisovateľa a overovateľov 4.            Hlasovania per rollam od 8.9.2020 5.            Príprava XVI. VZ SJF 6.            Činnosť komisií SJF 7.            Rozpočet SJF 2021 8.            Činnosť sekretariátu SJF 9.            […]

P-SJF schválilo konanie MSR v drezúre 2021 a TO podmienky MSR

A/ Predsedníctvo SJF schvaľuje organizáciu a konanie MSR 2021 v drezúre nasledovne: 26.-27.06.2021 JK pri NŽ Topoľčianky – kategórie mladých koní 16.-18.07.2021 JK pri NŽ Topoľčianky – kategória pony jazdci, seniori 20.-22.08.2021 JK Riders and Dreams – kategória deti, mladší juniori, starší juniori, mladí jazdci hlasovanie:  ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Štangel, Fekár, Paučo, Novotný UZNESENIE […]

FEI schválila podmienky pre konanie medzinárodných jazdeckých pretekov od 12. apríla 2021

FEI schválila dočasné podmienky pre konanie medzinárodných jazdeckých pretekov od 12. apríla 2021. Tieto opatrenia sú v platnosti zatiaľ do 31.5.2021. O prípadnom predĺžení môže znovu rozhodnúť FEI. Komplexný súbor z www.fei.org nájdete TU Dané opatrenia sú povinné v 37 krajinách kontinentálnej Európy, vrátane Slovenska: Albánsko, Andora, Rakúsko, Belgicko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, […]

FEI zverejňuje opatrenia týkajúce sa obnovenia pretekov pre kontinentálnu Európu

FEI zverejnila opatrenia pre návrat k súťažiam, ktoré umožnia bezpečné obnovenie medzinárodného športu v kontinentálnej Európe od 12. apríla po šesťtýždňovej odstávke na kontrolu šírenia neurologickej formy vírusu koní (EHV-1) . Opatrenia sa zameriavajú na šesť kľúčových oblastí: prípravy pred začiatkom pretekov a vstupom do areálu, prípravy športovcov pred podujatím, vyšetrenie pri príchode do areálu […]

Konzultácia FEI so zúčastnenými stranami o protokoloch EHV-1 po návrate na medzinárodné preteky

Na FEI sa dňa 24.3.2021 konalo konzultačné stretnutie so zainteresovanými stranami s cieľom preskúmať komplexný návrh protokolov Návrat do súťaže. Tieto opatrenia sú zamerané na krátkodobé minimalizovanie rizík spojených s opätovným spustením súťaží FEI v kontinentálnej Európe 12. apríla 2021 a z dlhodobého hľadiska na zvýšenie vedomostí, zručností a povedomia o biologickej bezpečnosti medzi všetkými […]

top