Slovenská jazdecká federácia | SJF

Oznamy

Od 15. októbra platí na Slovensku zákaz športových podujatí, SJF ruší preteky do 31.10.2020

Na Slovensku sa od 15. októbra zatvoria štadióny, športové haly, zimné štadióny, telocvične, posilňovne, bazény či ďalšie športoviská. Výnimku bude mať len profesionálny šport a v ňom súťaže vo futbale, hokeji, volejbale, basketbale a hádzanej. Rozhodol o tom Ústredný krízový štáb na svojom nedeľňajšom rokovaní. S výnimkou piatich kolektívnych športov sa na Slovensku zopakuje situácia, ktorá platila v marci a apríli, keď […]

Oznámenie FEI o kontaminácii krmiva Zilpaterolom

FEI informuje jazdeckú verejnosť o kontaminácii krmiva Zilpaterolom, zakázanou látkou na zozname zakázaných látok pre kone, na základe upozornenia výrobcu krmiva GAIN Equine Nutrition, ktorý radí svojim konským zákazníkom, aby upustili od kŕmenia svojich súčasných zásob produktov GAIN Equine. Dňa 2. októbra 2020 the French horse racing authority France Galop oznámila, že päť koní malo […]

MSR 2020 v skoku na koni

Dôrazne žiadame všetkých účastníkov MSR v skoku na koni, ktoré sa budú konať 8.-11.10.2020 v Šamoríne, aby dodržiavali aktuálne platné epidemiologické opatrenia a pohybovali sa s prekrytím horných dýchacích ciest (okrem samotných športovcov, ktorí práve vykonávajú šport). Na jedného jazdca je povolený limit 1 ošetrovateľ + 1 tréner. Bez rodinných príslušníkov!

Školenie trénerov v jazdectve

SJF dáva do pozornosti školenie trénerov I. kvalifikačného stupňa v jazdectve. Školenie je určené pre osoby, ktoré ešte nemajú žiadnu kvalifikáciu.

Športové súťaže sa môžu konať v obmedzenej miere aj po 1. októbri 2020

Po 1. októbri sa športový život na Slovensku úplne nezastaví. Fanúšikovia sa do hľadísk síce až na výnimky pri niektorých z malých športov nedostanú, športové súťaže sa budú môcť konať. Vyplýva to z najnovšieho opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR. Na športových súťažiach v Slovenskej republike či už vonku alebo vo vnútri bude od 1. októbra až do […]

Novelizácia zákona o športe upraví aj procesy pri dopingovom porušení

“Tohtoročná jeseň bude pre nás mimoriadne dôležitá. Čaká nás dlho očakávaná novelizácia zákona o športe, ktorá sa vo veľkej miere týka aj porušenia dopingových pravidiel a procesov, ktoré s tým súvisia, “, informuje riaditeľka antidopingovej agentúry SR.   “Športovci by vďaka zmenám v zákone mali mať na Slovensku silnejšie postavenie, právo na spravodlivý a rýchly proces. Na rozdiel […]

Hlasovania per rollam 28.-30.9.2020

1/ Na základe uznesenia Komisie všestrannej spôsobilosti navrhujem, aby P-SJF prijalo hlasovaním per rollam prostredníctvom e-mailovej komunikácie v čase od zverejnenia tohto návrhu do 30.9.2020 do 10:00 hod uznesenie nasledovného znenia: Predsedníctvo SJF schvaľuje výpravu na medzinárodné preteky vo všestrannej spôsobilosti  CCIO-J2* 8.-11.10.2020 Strzegom (POL) nasledovne: Sofia Laura Petranová – Furioso XXXVIII-3SK/Red Willow Lucia Sláviková – […]

Predbežné informácie – Covid-19

Vážení predstavitelia športových klubov SJF, plne si uvedomujeme náročnú a neľahkú úlohu Vás, ako klubov, pri každodennej športovej činnosti. Momentálne robíme všetko pre to a podnikáme oficiálne kroky k tomu, aby sa plánované opatrenia, platné od 1. októbra 2020, o ktorých boli informácie zverejnené 28.9.2020, nedotkli nášho jazdeckého športu a plánovaných SZVJ, aby sa preteky a ostatné športové aktivity mohli konať, […]

P-SJF schválilo nové poplatky medzinárodných FEI pretekov konaných na Slovensku

A Predsedníctvo SJF schvaľuje úpravu Registračného poriadku SJF zavedením poplatku 200€ za zápis medzinárodných pretekov do kalendára FEI a SJF, ktorý sa bude fakturovať organizátorovi medzinárodných FEI pretekov konaných na území SR, po ich uskutočnení. Tento poplatok bude pridaný do Registračného poriadku SJF – Členské poplatky, licenčné a iné poplatky SJF – iné poplatky, ako aj do […]

P-SJF prijalo prostr. per-rollam hlasovania rozdelenie finančného príspevku na MSR 2020 a preddavok jednotlivým komisiám SJF

Na základe hlasovania, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom e-mailovej komunikácie (per rollam) v čase od 14. do 16.9.2020 prijalo Predsedníctvo SJF prijalo nasledovné uznesenia: A/ Predsedníctvo SJF schvaľuje výšku finančného príspevku organizátorom MSR 2020 v jednotlivých disciplínach nasledovne: Skoky vrátane pony       10 000€ Drezúra                               1 500€ Vytrvalosť                          1 500€ Všestrannosť                    1 500€ Voltíž                                   3 000€ Záprahy                               1 500€ hlasovanie:  ZA 7 – […]

top