Slovenská jazdecká federácia | SJF

Oznamy

per rollam 21.7.2023

Na základe hlasovania, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom e-mailovej komunikácie (per rollam) v čase od 19.-21.7.2023 prijalo Predsedníctvo SJF nasledovné uznesenia: A/ P-SJF schvaľuje zaradenie medzi oficiálne výjazdy v roku 2023 CSIO4*-olympijská kvalifikácia group C v zložení: Šéf ekipy: Monika Gonos Noskovičová team SVK: Dominik Gaálová, Radovan Šillo, Bronislav Chudyba, David Horváth, Tomáš Kuchár ZA 7 – Chovan, […]

Hlasovania P-SJF per rollam

Na základe hlasovania, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom e-mailovej komunikácie (per rollam) v čase od 7.7. – 10.7.2023 prijalo Predsedníctvo SJF nasledovné uznesenie: Predsedníctvo SJF schvaľuje Emu Dudonovú, zahrnutú vo výprave na MS vo voltížnom jazdení 2023 Flyinge (SWE) 24.-30.7.2023 juniorov a mladých jazdcov – rezervný atlét junior ženy, v balíčku hradených členov výpravy zo SJF. hlasovanie:  ZA […]

Online zasadnutie P-SJF

Online zasadnutie P-SJF sa uskutoční dňa 26.júna 2023 (pondelok) o 19.00 s nasledovným programom: 1.            Otvorenie 2.            Schválenie programu 3.            Schválenie výprav 2023 4.            Rôzne 5.            Záver Schôdza cez Microsoft Teams Pripojte sa pomocou počítača, mobilnej aplikácie alebo zariadenia v miestnosti Kliknutím sem sa pripojíte k schôdzi ID schôdze: 373 181 798 536Prístupový kód: umyEpL […]

P-SJF schválilo konanie MSR vo všestrannej spôsobilosti 2023, zmenu termínu MSR v drezúre 2023 a úpravu TOP MSR 2023 skoky PONY

Na základe hlasovania, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom e-mailovej komunikácie (per rollam) v čase od 13.-15.6.2023 prijalo Predsedníctvo SJF nasledovné uznesenia: A/ Predsedníctvo SJF schvaľuje konanie a organizáciu MSR 2023 vo  všestrannej spôsobilosti pre TJ Žrebčín Motešice v kategórii deti a juniori 30.6. – 2.7.2023. hlasovanie:  ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Machalová, Fekár, Novotný, Paučo UZNESENIE PRIJATÉ B/ […]

SJF

ŠTRUKTÚRA SJF
OBLASTI
DOKUMENTY
EVIDENCIA
KARIÉRA KOŇA A JAZDCA
ARCHÍV
NA STIAHNUTIE
ÁKON O ŠPORTE
PARTNERI SJF
O NÁS

DISCIPLÍNY

SKOKY
DREZÚRA
VŠESTRANNOSŤ
VYTRVALOSŤ
VOLTÍŽ
ZÁPRAHY
REINING
PONY

SÚŤAŽE

KALENDÁR

VZDELÁVANIE

SZVJ
TRÉNER
ROZHODCOVIA
STEWARDI
STAVITELIA PARKÚROV
VETERINÁRI
TECHNICKÍ DELEGÁTI
E-LEARNING

PROJEKTY

KONCEPCIA ROZVOJA
MLÁDEŽ
HYPOCENTRÁ
2% Z DANÍ
NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRÁ - NŠC

Rýchly kontakt SJF

Junácka 6, 832 80 Bratislava, Slovenská republika

Sme členmi :

FEI   EEF    SOV IGEQ

Dotácia SJF

top