Slovenská jazdecká federácia | SJF

Oznamy

ZMENA TERMÍNU MSR 2017 V DREZÚRE

  Predsedníctvo SJF schvaľuje zmenu termínu JK pri NŽ Topoľčianky ako organizátora MSR v drezúre  zo 7.-9. 7. 2017 na 14.-16. 7. 2017, kvôli kolidácii termínov.   Hlasovanie: ZA 5 – Chovan, Rindošová, Ivan, Horváth, Štangel   Uznesenie prijaté.     Uznesenie bude  prečítané na najbližšom zasadnutí P-SJF a uvedené v Zápisnici z najbližšieho zasadnutia P-SJF.

Doškolenie rozhodcov 25.2.2017

Doškolenie rozhodcov a stewardov, ktoré sa uskutoční dňa 25.2.2017 v Bratislave je určené pre všetkých rozhodcov  jazdeckých disciplín SJF. Všeobecné pravidlá – časť prvá, ako aj BOZP, je potrebné absolvovať k preškoleniu. V druhej polovici tohto roka sa bude konať preškolenie všetkých rozhodcov, ktorí to ešte nebudú mať absolvované, znova. —– Semináre skokových rozhodcov a stewardov sa budú […]

top