Slovenská jazdecká federácia | SJF

Oznamy

UZNESENIE P-SJF o MSR 2017 v disciplíne skoky

P-SJF schvaľuje konanie MSR 2017 v skokoch pre seniorov, juniorov, deti a mladých jazdcov pre usporiadateľa JK NAPOLI Šamorín v termíne 29.6. – 2.7.2017. Hlasovanie: ZA 5 – Chovan, Rindošová, Ivan, Horváth, Štangel PROTI 0 NEHLASOVAL 0 Uznesenie prijaté.       P-SJF schvaľuje technické podmienky pre usporiadateľov  MSR 2017 v skokoch. Hlasovanie: ZA 5 – Chovan, Rindošová, Ivan, […]

ZHRNUTIE DREZÚRNEJ SEZÓNY SLOVENSKÝCH REPREZENTANTOV 2016

CDI 3* CDIJ CDIY CDIP Stadl Paura Prvý reprezentačný výjazd v sezóne 2016 zahájila Lea Jakubíková so svojím 12- ročným valachom Da Felice. Dvojica sa vydala do susedného Rakúska na veľmi kvalitne obsadené CDI 3* CDIJ CDIY CDIP Stadl Paura. V juniorskej kategórii súťažilo 26 dvojíc zo 7 krajín (Nemecko, Dánsko, Taliansko, Rusko, Rakúsko, Maďarsko […]

Prehlásenie TRÉNEROV o bezúhonnosti

Vážení tréneri, na základe zákona o športe 440/2015 Z.z. Vás žiadame, aby ste predložili v rámci registrácií doklad o bezúhonnosti. Tréneri, ktorí pracujú s mládežou do 18 rokov sú zo spomínaného zákona povinní predložiť Výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace. Trénerom, ktorí pracujú s osobami nad 18 rokov, stačí  predložiť tlačivo Čestné […]

UPOZORNENIE PRE ČLENOV SJF

Slovenská jazdecká federácia sa dištancuje od aktivity spoločnosti EUROP oz v spolupráci so Žrebčínom Motešice a jazdeckým areálom Čierna Voda Bratislava vo veci organizácie kurzu Inštruktor jazdectva I. kvalifikačného stupňa v roku 2017. Vydané certifikáty nie sú dostatočným podkladom k vydaniu licencie SJF tak, ako je uvedené v pozvánke.

top