Slovenská jazdecká federácia | SJF

Oznamy

SEMINÁR SKOKOVÝCH ROZHODCOV A STEWARDOV

Semináre skokových rozhodcov a stewardov sa budú konať v dňoch: 19.2.2017  o 9:00 v Košiciach v  areáli UVLF na Komenského ulici 41 25.2.2017  o 9:00 v Bratislave v Dome športov na Junáckej ulici 6 Program Zmeny v skokových a všeobecných pravidlách v roku 2017 Poskytnutie prvej pomoci Dodržiavanie bezpečnosti pri výkone činnosti   Účasť je […]

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE

So zármutkom oznamujeme, že nás dňa 24.1.2017 navždy opustil náš dlhoročný člen, JUDr. Alexander Vietor. JUDr. Alexander Vietor začal svoju jazdeckú kariéru ako skokový jazdec v TJ Slovan. V športovej kariére bol jeho najväčším úspechom víťazstvo v súťaži družstiev na majstrovstvách Slovenska s kobylou Matura. Už počas aktívnej športovej kariéry sa plynule zaradil medzi rozhodcov do role, v ktorej bol […]

VEREJNÝ TRÉNING JK CZAJLIK RANCH

Miesto konania: 930 21 Dunajský Klátov, JK Czajlik ranch Termíny uskutočnenia tréningov: JANUÁR 21-22.- Warm up-verejný tréning (sobota, nedeľa) od 8:00 do 18:00 28-29.- Warm up-verejný tréning (sobota, nedeľa) od 8:00 do 18:00 FEBRUÁR 11-12.- Warm up-verejný tréning (sobota, nedeľa) od 8:00 do 18:00 Zápisné na verejný tréning je 15€/kôň. Prihlásiť sa treba najneskôr dva […]

P-SJF schválilo úpravu Smernice 02/2016 O nakladaní s finančnými prostriedkami SJF pridelenými jazdeckým oblastiam

P-SJF schvaľuje úpravu Smernice č.2/2016 o Nakladaní s finančnými prostriedkami SJF pridelenými jazdeckým oblastiam nasledovne: V Článku 2 sa doterajšie znenie označuje ako bod 1. V Článku 2 sa dopĺňa bod 2. v znení: „2. Ak sú finančné prostriedky vyplatené klubom a jazdcom jazdeckej oblasti rozhodnutím Predsedníctva SJF z dôvodu, že jazdecká oblasť nemá zvoleného predsedu ani zvolené predsedníctvo oblasti, […]

SKÚŠKY ZÁKLADNÉHO VÝCVIKU NA RANČI OUZKÝCH

dátum konania : 2.2.2017 miesto konania : Ranč Ouzkých Bratislava, Vápenka15 Harmonogram: 8:00 – prezentácia 9:00 – praktická čast 11:00 – teoretická čast 12:30 – vyhodnotenie   Účastnícky poplatok: 30EUR posielanie prihlášok : rancouzkych@gmail.com kontakt: 0901 715 755   Podklady na SZVJ nájdete na stránke SJF, www.sjf,sk , www.sjf.sk/docs/SZVJ.pdf Každý účastník je povinný priniesť riadne vyplnenú […]

top