Slovenská jazdecká federácia | SJF

Oznamy

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE SKOKOVEJ KOMISIE SJF

Dňa 29.10.2016 (sobota) sa o 17tej hod. uskutoční zasadnutie Skokovej komisie SJF, v priestoroch jazdeckého areálu Slávia STU , Májová 21, 852 01 Bratislava. Program: 1. Otvorenie 2. Návrh prerozdelenia finančných prostriedkov z kapitoly 13. Rozpočtu SJF 2016 pre disciplínu skoky 3. Návrh prerozdelenia finančných prostriedkov z kapitoly 15. Rozpočtu SJF 2016 pre disciplínu skoky […]

Pracovné stretnutie P-SJF s predstaviteľmi klubov ZSO SJF

Dňa 10.11.2016 sa o 17tej hod. uskutoční pracovné stretnutie predsedníctva SJF s predstaviteľmi klubov Západoslovenskej jazdeckej oblasti SJF, v prednáškovej miestnosti Katedry špeciálnej zootechniky SPU Nitra (prízemie). Program stretnutia: 1. Informácia P-SJF o činnosti SJF 2. Informácia o pripravovanom VZ a proces voľby zástupcov za oblasť 3. Výber zástupcu ZSO SJF na rokovania P-SJF

Zasadnutie Predsedníctva SJF

Dňa 3.11.2016 o 12.00 sa uskutoční 3. zasadnutie v sídle SJF, Junácka 6, 832 80 Bratislava s nasledovným programom: 1. Otvorenie 2. Voľba zapisovateľa a overovateľov 3. Schválenie programu 4. Hlasovania per rollam od 14.9.2016 5. Komisie SJF (rozhodcovská…) – Rozhodcovsko-vzdelávacia: 6. Komisia reiningu 7. VZ oblastí SJF 8. Činnosť sekretariátu 9. Príprava mediálnej koncepcie […]

OZNAM PRE ÚČASTNÍKOV CSI ŠAMORÍN

OZNAM PRE ÚČASTNÍKOV CSI ŠAMORÍN 18.7.2016 19:07 Vo vlastnom záujme urýchlenia akreditácie pred pretekmi žiadame všetkých účastníkov pretekov CSIO/CSI Šamorín, 28.- 31.7.2016, aby zaslali svoju portrétovú fotografiu v elektronickej forme (cca 320 x 240 pix, max 100 kB) s jednoznačnou identifikáciou mena jazdca na adresu info@sjf.sk. UZNESENIE P-SJF O VEDENÍ KOMISIÍ SJF

UZNESENIE P-SJF O VEDENÍ KOMISIÍ SJF

UZNESENIE P-SJF O VEDENÍ KOMISIÍ SJF 4.7.2016 22:07 Predsedníctvo SJF poveruje dočasným vedením (do riadneho menovania členov a predsedov) jednotlivých športových komisií týchto členov SJF: Skoková komisia – Robert Pál Drezúrna komisia – Michaela Horná Komisia všestrannej spôsobilosti – Karol Bugár Komisia vytrvalosti – Vladimír Pažitný Voltížna komisia – Pavla Krauspe Záprahová komisia – Ladislav […]

INFORMÁCIA O POISTENÍ KONÍ NA PRETEKOCH V RAKÚSKU

INFORMÁCIA O POISTENÍ KONÍ NA PRETEKOCH V RAKÚSKU 24.3.2016 15:03 V súvislosti s oznamom o novom predpise Rakúskej jazdeckej federácie, podľa ktorého musia byť všetky kone (aj slovenské) štartujúce na pretekoch v Rakúsku povinne poistené voči škode spôsobenej druhej strane, Vám oznamujeme kontakty na oslovené poisťovne na Slovensku, ktoré Vám toto poistenie vedia zabezpečiť: ALLIANZ: […]

POVINNÉ POISTENIE KONÍ, ŠTARTUJÚCICH V RAKÚSKU

POVINNÉ POISTENIE KONÍ, ŠTARTUJÚCICH V RAKÚSKU 11.3.2016 23:03 Na základe nového predpisu Rakúskej jazdeckej federácie musia byť všetky kone (aj slovenské) štartujúce na pretekoch v Rakúsku povinne poistené voči škode spôsobenej druhej strane. Usporiadateľ pretekov je oprávnený požadovať preukázanie takéhoto poistenia a pokiaľ ho kôň nemá, zakázať mu štart na pretekoch.

NOVÉ PODMIENKY NAHLASOVANIA A PLATENIA PRE SOZA

NOVÉ PODMIENKY NAHLASOVANIA A PLATENIA PRE SOZA 8.3.2016 21:03 „Na základe nových pravidiel ohľadom povinnosti nahlasovania a platenia poplatkov pre SOZA zo strany organizátora športového podujatia, bude tento poplatok za každý jednotlivý pretek znášať vo svojej réžii SJF (uznesenie z 15.zasadnutia P-SJF zo dňa 19.2.2016). Podmienkou je, aby usporiadateľ pretekov, nevyberal vstupné od divákov. Usporiadateľ, […]

top