Slovenská jazdecká federácia | SJF

Oznamy

4. ZASADNUTIE P-SJF

Dňa  16.12.2016 sa o 10.00 uskutoční 4. zasadnutie P-SJF,  v Penzióne Zlatý Dukát, Zvolenská Slatina (http://www.chrien.sk/zlaty-dukat/kontakty.aspx) s nasledovným programom: Otvorenie Voľba zapisovateľa a overovateľov Schválenie programu Hlasovania per rollam od 3.11.2016 Činnosť sekretariátu Informácia o VZ KŠZ, SOV a FEI Kontrolná komisia – činnosť, podnety Disciplinárna komisia – činnosť, podnety Rozpočet SJF 2016 – talentovaná mládež, priebežné čerpanie… Športové […]

Pracovné stretnutie P-SJF s predstaviteľmi klubov BAO SJF

Dňa 28.11.2016 sa o 17tej hod. uskutoční pracovné stretnutie predsedníctva SJF s predstaviteľmi klubov Bratislavskej jazdeckej oblasti SJF, v sídle SJF na Junáckej ul. č.6 (Hotel Dom Športu) vo veľkej aule na prízemí, Bratislava. Program stretnutia: 1. Informácia P-SJF o činnosti SJF 2. Informácia o pripravovanom VZ a proces voľby zástupcov za oblasť 3. Výber […]

top