Slovenská jazdecká federácia | SJF

Oznamy

INFORMÁCIA O POISTENÍ KONÍ NA PRETEKOCH V RAKÚSKU

INFORMÁCIA O POISTENÍ KONÍ NA PRETEKOCH V RAKÚSKU 24.3.2016 15:03 V súvislosti s oznamom o novom predpise Rakúskej jazdeckej federácie, podľa ktorého musia byť všetky kone (aj slovenské) štartujúce na pretekoch v Rakúsku povinne poistené voči škode spôsobenej druhej strane, Vám oznamujeme kontakty na oslovené poisťovne na Slovensku, ktoré Vám toto poistenie vedia zabezpečiť: ALLIANZ: […]

POVINNÉ POISTENIE KONÍ, ŠTARTUJÚCICH V RAKÚSKU

POVINNÉ POISTENIE KONÍ, ŠTARTUJÚCICH V RAKÚSKU 11.3.2016 23:03 Na základe nového predpisu Rakúskej jazdeckej federácie musia byť všetky kone (aj slovenské) štartujúce na pretekoch v Rakúsku povinne poistené voči škode spôsobenej druhej strane. Usporiadateľ pretekov je oprávnený požadovať preukázanie takéhoto poistenia a pokiaľ ho kôň nemá, zakázať mu štart na pretekoch.

NOVÉ PODMIENKY NAHLASOVANIA A PLATENIA PRE SOZA

NOVÉ PODMIENKY NAHLASOVANIA A PLATENIA PRE SOZA 8.3.2016 21:03 „Na základe nových pravidiel ohľadom povinnosti nahlasovania a platenia poplatkov pre SOZA zo strany organizátora športového podujatia, bude tento poplatok za každý jednotlivý pretek znášať vo svojej réžii SJF (uznesenie z 15.zasadnutia P-SJF zo dňa 19.2.2016). Podmienkou je, aby usporiadateľ pretekov, nevyberal vstupné od divákov. Usporiadateľ, […]

REGISTRÁCIA A HOSŤOVSKÁ LICENCIA V RAKÚSKU

REGISTRÁCIA A HOSŤOVSKÁ LICENCIA V RAKÚSKU 8.3.2016 23:03 Od 1.3.2016 je možnosť online prihlasovania na národné preteky v Rakúsku až po jednorazovej registrácii v Rakúskej federácii. Registráciu na národné preteky (hosťovskú licenciu) v Rakúsku žiadajte na adrese: https://onlineportal.oeps.at/portal/(S(cqb441g21cm12j1aj4h1pask))/default Potvrdenie SJF o výkonnosti a povolenie žiadajte e-mailom na adrese info@sjf.sk. V žiadosti uveďte svoje 3 najlepšie […]

FEI REGISTRÁCIA NOVÝCH VYTRVALOSTNÝCH JAZDCOV A KONÍ

FEI REGISTRÁCIA NOVÝCH VYTRVALOSTNÝCH JAZDCOV A KONÍ 15.12.2015 20:12 Podľa článku 816 FEI vytrvalostných pravidiel novo FEI-registrovaní jazdci a kone pred svojim prvým štartom na CEI 1* musia dokladovať nasledujúce kvalifikačné informácie z minimálne 4 jázd na pretekoch CEN: – Krajina konania CEN – Meno/Miesto konania CEN – Dátum konania CEN – Celková dĺžka CEN […]

OZNAM

OZNAM 18.11.2015 22:11 Podľa nariadenia FEI od 1.1.2016 je potrebné k FEI registrácii všetkých koní predložiť uznaný národný pas za účelom zhotovenia kópie a jej zaslania na FEI. Zaslaná musí byť aj strana uvádzajúca majiteľa koňa, čo znamená, že majiteľ koňa je povinný zabezpečiť oficiálny zápis majiteľa koňa do národného pasu ešte pred FEI registráciou. […]

IAE – USMERNENIE ŠTÁTNEJ VETERINÁRNEJ A POTRAVINOVEJ SPRÁVY

IAE – USMERNENIE ŠTÁTNEJ VETERINÁRNEJ A POTRAVINOVEJ SPRÁVY 11.6.2015 16:06 Infekčná anémia koní – usmernenie Štátnej veterinárnej a potravinovej správy POVINNÉ OZNAČENIE KONÍ MIKROČIPOM OD 1.1.2013 28.11.2012 23:11 Podľa nových pravidiel FEI, platných od 1. januára 2013 musia byť kone, ktorým bude vystavený FEI pas, FEI obal na pas alebo vykonaná prvá FEI registrácia, označené […]

USMERNENIE K REGISTRÁCII KOŇOVITÝCH ZVIERAT V DATABÁZE CENTRÁLNEJ EVIDENCIE HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT

USMERNENIE K REGISTRÁCII KOŇOVITÝCH ZVIERAT V DATABÁZE CENTRÁLNEJ EVIDENCIE HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT 9.12.2012 11:12 Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. sú od 1.1.2013 poverené činnosťou v znení „zabezpečenie vedenia registra chovu koňovitých zvierat, spracovanie údajov centrálnej evidencie, vrátane spracovania údajov o presune koňovitých zvierat a predaj veterinárnych transpondérov (mikročipov) na identifikáciu koňovitých zvierat, vrátane čítacieho zariadenia – […]

POVINNOSTI DRŽITEĽOV KONÍ V ZMYSLE PRÍPISU Z MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA SR

POVINNOSTI DRŽITEĽOV KONÍ V ZMYSLE PRÍPISU Z MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA SR 5.12.2012 21:12 Povinnosti držiteľov koní (vlastník stajne, kde sú kone držané a ktorý zároveň môže byť aj vlastníkom koní) v súvislosti s centrálnou evidenciou: – Pokiaľ nemá zaregistrovanú farmu/chov/stajňu, musí podať žiadosť predpísaným tlačivom (príloha č. 2 vyhlášky č. 16/2012) na Centrálnu evidenciu hospodárskych zvierat […]

top