Slovenská jazdecká federácia | SJF

Oznamy

VEREJNÝ TRÉNING JK CZAJLIK RANCH

Miesto konania: 930 21 Dunajský Klátov, JK Czajlik ranch Termíny uskutočnenia tréningov: JANUÁR 21-22.- Warm up-verejný tréning (sobota, nedeľa) od 8:00 do 18:00 28-29.- Warm up-verejný tréning (sobota, nedeľa) od 8:00 do 18:00 FEBRUÁR 11-12.- Warm up-verejný tréning (sobota, nedeľa) od 8:00 do 18:00 Zápisné na verejný tréning je 15€/kôň. Prihlásiť sa treba najneskôr dva […]

P-SJF schválilo úpravu Smernice 02/2016 O nakladaní s finančnými prostriedkami SJF pridelenými jazdeckým oblastiam

P-SJF schvaľuje úpravu Smernice č.2/2016 o Nakladaní s finančnými prostriedkami SJF pridelenými jazdeckým oblastiam nasledovne: V Článku 2 sa doterajšie znenie označuje ako bod 1. V Článku 2 sa dopĺňa bod 2. v znení: „2. Ak sú finančné prostriedky vyplatené klubom a jazdcom jazdeckej oblasti rozhodnutím Predsedníctva SJF z dôvodu, že jazdecká oblasť nemá zvoleného predsedu ani zvolené predsedníctvo oblasti, […]

SKÚŠKY ZÁKLADNÉHO VÝCVIKU NA RANČI OUZKÝCH

dátum konania : 2.2.2017 miesto konania : Ranč Ouzkých Bratislava, Vápenka15 Harmonogram: 8:00 – prezentácia 9:00 – praktická čast 11:00 – teoretická čast 12:30 – vyhodnotenie   Účastnícky poplatok: 30EUR posielanie prihlášok : rancouzkych@gmail.com kontakt: 0901 715 755   Podklady na SZVJ nájdete na stránke SJF, www.sjf,sk , www.sjf.sk/docs/SZVJ.pdf Každý účastník je povinný priniesť riadne vyplnenú […]

PRIHLÁŠKA NA VEREJNÝ TRÉNING

Club Ippico-Dunaj. o.z. Starohájska 35, 851 03 Bratislava Prihláška na verejný tréning Termíny uskutočnenia tréningov: 28.1.2017 Sobota 25.2.2017 Sobota 25.3.2017 Sobota Tréning bude rozdelený do skupín podľa obtiažnosti: Predpoklad. začiatok do 80 cm 09.oo –  11.oo hod. do 100 cm 11.oo – 13.oo hod. do 110 cm 13.oo – 15.oo hod. do 120 cm a vyššie […]

P-SJF schválilo Drezúrne pravidlá 2017

Na základe návrhu Drezúrnej komisie SJF schvaľuje Predsedníctvo SJF Drezúrne pravidlá SJF 2017. Hlasovanie: ZA 5 – Chovan, Rindošová, Ivan, Horváth, Štangel Uznesenie prijaté. Uznesenie bude  prečítané na najbližšom zasadnutí P-SJF a uvedené v Zápisnici z najbližšieho zasadnutia P-SJF. DREZÚRNE PRAVIDLÁ 2017

SZVJ voltíž 28.1.2017

Skúška základného výcviku jazdca (SZVJ) v Trnovci nad Váhom • Dátum konania: 28.1.2017, bezprostredne po skončení barelového preteku • Miesto konania: KD Trnovec nad Váhom, kde bude umiestnený konský trenažér – barel. • Organizátor: Farao – Trnovec nad Váhom, IČO: 42427398 • Zodpovedná osoba: Martina Sýkorová • Kritériá pre uchádzača: Vek minimálne 3 roky a […]

PRAVIDLÁ VÝKONNOSTNÉHO SKOKOVÉHO PONY REBRÍČKA 2016

Pony komisia na základe Pravidiel Výkonnostného skokového pony rebríčka z roku 2016 vyhodnotila výsledné poradie jazdcov na koňoch pony za sezónu 2016 v spoločnej kategórii deti + juniori. Do hodnotenia sa účastníkom podobne ako v Slovenskom skokovom pony pohári počítali všetky výsledky zo súťaží pony na Slovensku a taktiež 10 najlepších výsledkov pony zo súťaží veľkých koní […]

top