Slovenská jazdecká federácia | SJF

Oznamy

REGISTRÁCIA A HOSŤOVSKÁ LICENCIA V RAKÚSKU

REGISTRÁCIA A HOSŤOVSKÁ LICENCIA V RAKÚSKU 8.3.2016 23:03 Od 1.3.2016 je možnosť online prihlasovania na národné preteky v Rakúsku až po jednorazovej registrácii v Rakúskej federácii. Registráciu na národné preteky (hosťovskú licenciu) v Rakúsku žiadajte na adrese: https://onlineportal.oeps.at/portal/(S(cqb441g21cm12j1aj4h1pask))/default Potvrdenie SJF o výkonnosti a povolenie žiadajte e-mailom na adrese info@sjf.sk. V žiadosti uveďte svoje 3 najlepšie […]

FEI REGISTRÁCIA NOVÝCH VYTRVALOSTNÝCH JAZDCOV A KONÍ

FEI REGISTRÁCIA NOVÝCH VYTRVALOSTNÝCH JAZDCOV A KONÍ 15.12.2015 20:12 Podľa článku 816 FEI vytrvalostných pravidiel novo FEI-registrovaní jazdci a kone pred svojim prvým štartom na CEI 1* musia dokladovať nasledujúce kvalifikačné informácie z minimálne 4 jázd na pretekoch CEN: – Krajina konania CEN – Meno/Miesto konania CEN – Dátum konania CEN – Celková dĺžka CEN […]

OZNAM

OZNAM 18.11.2015 22:11 Podľa nariadenia FEI od 1.1.2016 je potrebné k FEI registrácii všetkých koní predložiť uznaný národný pas za účelom zhotovenia kópie a jej zaslania na FEI. Zaslaná musí byť aj strana uvádzajúca majiteľa koňa, čo znamená, že majiteľ koňa je povinný zabezpečiť oficiálny zápis majiteľa koňa do národného pasu ešte pred FEI registráciou. […]

IAE – USMERNENIE ŠTÁTNEJ VETERINÁRNEJ A POTRAVINOVEJ SPRÁVY

IAE – USMERNENIE ŠTÁTNEJ VETERINÁRNEJ A POTRAVINOVEJ SPRÁVY 11.6.2015 16:06 Infekčná anémia koní – usmernenie Štátnej veterinárnej a potravinovej správy POVINNÉ OZNAČENIE KONÍ MIKROČIPOM OD 1.1.2013 28.11.2012 23:11 Podľa nových pravidiel FEI, platných od 1. januára 2013 musia byť kone, ktorým bude vystavený FEI pas, FEI obal na pas alebo vykonaná prvá FEI registrácia, označené […]

USMERNENIE K REGISTRÁCII KOŇOVITÝCH ZVIERAT V DATABÁZE CENTRÁLNEJ EVIDENCIE HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT

USMERNENIE K REGISTRÁCII KOŇOVITÝCH ZVIERAT V DATABÁZE CENTRÁLNEJ EVIDENCIE HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT 9.12.2012 11:12 Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. sú od 1.1.2013 poverené činnosťou v znení „zabezpečenie vedenia registra chovu koňovitých zvierat, spracovanie údajov centrálnej evidencie, vrátane spracovania údajov o presune koňovitých zvierat a predaj veterinárnych transpondérov (mikročipov) na identifikáciu koňovitých zvierat, vrátane čítacieho zariadenia – […]

POVINNOSTI DRŽITEĽOV KONÍ V ZMYSLE PRÍPISU Z MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA SR

POVINNOSTI DRŽITEĽOV KONÍ V ZMYSLE PRÍPISU Z MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA SR 5.12.2012 21:12 Povinnosti držiteľov koní (vlastník stajne, kde sú kone držané a ktorý zároveň môže byť aj vlastníkom koní) v súvislosti s centrálnou evidenciou: – Pokiaľ nemá zaregistrovanú farmu/chov/stajňu, musí podať žiadosť predpísaným tlačivom (príloha č. 2 vyhlášky č. 16/2012) na Centrálnu evidenciu hospodárskych zvierat […]

NARIADENIE FEI K VYDÁVANIU PASOV KONÍ

NARIADENIE FEI K VYDÁVANIU PASOV KONÍ 10.7.2011 12:07 V súvislosti s nariadením Európskej únie každý kôň s pôvodom v štátoch EÚ môže mať len jeden národný pas schválený EÚ a FEI. V tejto súvislosti SJF už nebude vydávať pasy FEI pre uvedené kone ale len špeciálny obal FEI na národný pas. Zahraničný schálený národný pas […]

VYJADRENIE ČJF K IDENTIFIKÁCII KONÍ NA PRETEKOCH V ČESKEJ REPUBLIKE

VYJADRENIE ČJF K IDENTIFIKÁCII KONÍ NA PRETEKOCH V ČESKEJ REPUBLIKE 13.4.2011 22:04 Identifikační číslo musí mít každý kůň, který se pohybuje na závodech v ČR, tedy i slovenský kůň. Nejedná se totiž o licenční číslo, ale o to, aby byl kůň označen na opracovišti, kolbišti i v dalších prostorách závodů – pro snadnou identifikaci rozhodčími […]

PRAVIDLÁ V ANTIDOPINGU ATLÉTOV

PRAVIDLÁ V ANTIDOPINGU ATLÉTOV 16.1.2011 12:01 Nové základné pravidlá a povinnosti športových zväzov a organizátorov podujatí pri vykonávaní dopingovej kontroly v Slovenskej republike ako aj Zoznam zakázaných látok na rok 2011 nájdete na internetovej stránke Slovenskej antidopingovej agentúry.

top