Slovenská jazdecká federácia | SJF

Oznamy

ZHRNUTIE DREZÚRNEJ SEZÓNY SLOVENSKÝCH REPREZENTANTOV 2016

CDI 3* CDIJ CDIY CDIP Stadl Paura Prvý reprezentačný výjazd v sezóne 2016 zahájila Lea Jakubíková so svojím 12- ročným valachom Da Felice. Dvojica sa vydala do susedného Rakúska na veľmi kvalitne obsadené CDI 3* CDIJ CDIY CDIP Stadl Paura. V juniorskej kategórii súťažilo 26 dvojíc zo 7 krajín (Nemecko, Dánsko, Taliansko, Rusko, Rakúsko, Maďarsko […]

Prehlásenie TRÉNEROV o bezúhonnosti

Vážení tréneri, na základe zákona o športe 440/2015 Z.z. Vás žiadame, aby ste predložili v rámci registrácií doklad o bezúhonnosti. Tréneri, ktorí pracujú s mládežou do 18 rokov sú zo spomínaného zákona povinní predložiť Výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace. Trénerom, ktorí pracujú s osobami nad 18 rokov, stačí  predložiť tlačivo Čestné […]

UPOZORNENIE PRE ČLENOV SJF

Slovenská jazdecká federácia sa dištancuje od aktivity spoločnosti EUROP oz v spolupráci so Žrebčínom Motešice a jazdeckým areálom Čierna Voda Bratislava vo veci organizácie kurzu Inštruktor jazdectva I. kvalifikačného stupňa v roku 2017. Vydané certifikáty nie sú dostatočným podkladom k vydaniu licencie SJF tak, ako je uvedené v pozvánke.

SEMINÁR SKOKOVÝCH ROZHODCOV A STEWARDOV

Semináre skokových rozhodcov a stewardov sa budú konať v dňoch: 19.2.2017  o 9:00 v Košiciach v  areáli UVLF na Komenského ulici 41 25.2.2017  o 9:00 v Bratislave v Dome športov na Junáckej ulici 6 Program Zmeny v skokových a všeobecných pravidlách v roku 2017 Poskytnutie prvej pomoci Dodržiavanie bezpečnosti pri výkone činnosti   Účasť je […]

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE

So zármutkom oznamujeme, že nás dňa 24.1.2017 navždy opustil náš dlhoročný člen, JUDr. Alexander Vietor. JUDr. Alexander Vietor začal svoju jazdeckú kariéru ako skokový jazdec v TJ Slovan. V športovej kariére bol jeho najväčším úspechom víťazstvo v súťaži družstiev na majstrovstvách Slovenska s kobylou Matura. Už počas aktívnej športovej kariéry sa plynule zaradil medzi rozhodcov do role, v ktorej bol […]

SJF

ŠTRUKTÚRA SJF
OBLASTI
DOKUMENTY
EVIDENCIA
KARIÉRA KOŇA A JAZDCA
ARCHÍV
NA STIAHNUTIE
ÁKON O ŠPORTE
PARTNERI SJF
O NÁS

DISCIPLÍNY

SKOKY
DREZÚRA
VŠESTRANNOSŤ
VYTRVALOSŤ
VOLTÍŽ
ZÁPRAHY
REINING
PONY

SÚŤAŽE

KALENDÁR

VZDELÁVANIE

SZVJ
TRÉNER
ROZHODCOVIA
STEWARDI
STAVITELIA PARKÚROV
VETERINÁRI
TECHNICKÍ DELEGÁTI
E-LEARNING

PROJEKTY

KONCEPCIA ROZVOJA
MLÁDEŽ
HYPOCENTRÁ
2% Z DANÍ
NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRÁ - NŠC

Rýchly kontakt SJF

Junácka 6, 832 80 Bratislava, Slovenská republika

Sme členmi :

FEI   EEF    SOV IGEQ

Dotácia SJF

top