Slovenská jazdecká federácia | SJF

Oznamy

4. ZASADNUTIE P-SJF

Dňa  16.12.2016 sa o 10.00 uskutoční 4. zasadnutie P-SJF,  v Penzióne Zlatý Dukát, Zvolenská Slatina (http://www.chrien.sk/zlaty-dukat/kontakty.aspx) s nasledovným programom: Otvorenie Voľba zapisovateľa a overovateľov Schválenie programu Hlasovania per rollam od 3.11.2016 Činnosť sekretariátu Informácia o VZ KŠZ, SOV a FEI Kontrolná komisia – činnosť, podnety Disciplinárna komisia – činnosť, podnety Rozpočet SJF 2016 – talentovaná mládež, priebežné čerpanie… Športové […]

Pracovné stretnutie P-SJF s predstaviteľmi klubov BAO SJF

Dňa 28.11.2016 sa o 17tej hod. uskutoční pracovné stretnutie predsedníctva SJF s predstaviteľmi klubov Bratislavskej jazdeckej oblasti SJF, v sídle SJF na Junáckej ul. č.6 (Hotel Dom Športu) vo veľkej aule na prízemí, Bratislava. Program stretnutia: 1. Informácia P-SJF o činnosti SJF 2. Informácia o pripravovanom VZ a proces voľby zástupcov za oblasť 3. Výber […]

SJF

ŠTRUKTÚRA SJF
OBLASTI
DOKUMENTY
EVIDENCIA
KARIÉRA KOŇA A JAZDCA
ARCHÍV
NA STIAHNUTIE
ÁKON O ŠPORTE
PARTNERI SJF
O NÁS

DISCIPLÍNY

SKOKY
DREZÚRA
VŠESTRANNOSŤ
VYTRVALOSŤ
VOLTÍŽ
ZÁPRAHY
REINING
PONY

SÚŤAŽE

KALENDÁR

VZDELÁVANIE

SZVJ
TRÉNER
ROZHODCOVIA
STEWARDI
STAVITELIA PARKÚROV
VETERINÁRI
TECHNICKÍ DELEGÁTI
E-LEARNING

PROJEKTY

KONCEPCIA ROZVOJA
MLÁDEŽ
HYPOCENTRÁ
2% Z DANÍ
NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRÁ - NŠC

Rýchly kontakt SJF

Junácka 6, 832 80 Bratislava, Slovenská republika

Sme členmi :

FEI   EEF    SOV IGEQ

Dotácia SJF

top