Slovenská jazdecká federácia | SJF

Oznamy

OZNAM PRE ÚČASTNÍKOV CSI ŠAMORÍN

OZNAM PRE ÚČASTNÍKOV CSI ŠAMORÍN 18.7.2016 19:07 Vo vlastnom záujme urýchlenia akreditácie pred pretekmi žiadame všetkých účastníkov pretekov CSIO/CSI Šamorín, 28.- 31.7.2016, aby zaslali svoju portrétovú fotografiu v elektronickej forme (cca 320 x 240 pix, max 100 kB) s jednoznačnou identifikáciou mena jazdca na adresu info@sjf.sk. UZNESENIE P-SJF O VEDENÍ KOMISIÍ SJF

UZNESENIE P-SJF O VEDENÍ KOMISIÍ SJF

UZNESENIE P-SJF O VEDENÍ KOMISIÍ SJF 4.7.2016 22:07 Predsedníctvo SJF poveruje dočasným vedením (do riadneho menovania členov a predsedov) jednotlivých športových komisií týchto členov SJF: Skoková komisia – Robert Pál Drezúrna komisia – Michaela Horná Komisia všestrannej spôsobilosti – Karol Bugár Komisia vytrvalosti – Vladimír Pažitný Voltížna komisia – Pavla Krauspe Záprahová komisia – Ladislav […]

INFORMÁCIA O POISTENÍ KONÍ NA PRETEKOCH V RAKÚSKU

INFORMÁCIA O POISTENÍ KONÍ NA PRETEKOCH V RAKÚSKU 24.3.2016 15:03 V súvislosti s oznamom o novom predpise Rakúskej jazdeckej federácie, podľa ktorého musia byť všetky kone (aj slovenské) štartujúce na pretekoch v Rakúsku povinne poistené voči škode spôsobenej druhej strane, Vám oznamujeme kontakty na oslovené poisťovne na Slovensku, ktoré Vám toto poistenie vedia zabezpečiť: ALLIANZ: […]

POVINNÉ POISTENIE KONÍ, ŠTARTUJÚCICH V RAKÚSKU

POVINNÉ POISTENIE KONÍ, ŠTARTUJÚCICH V RAKÚSKU 11.3.2016 23:03 Na základe nového predpisu Rakúskej jazdeckej federácie musia byť všetky kone (aj slovenské) štartujúce na pretekoch v Rakúsku povinne poistené voči škode spôsobenej druhej strane. Usporiadateľ pretekov je oprávnený požadovať preukázanie takéhoto poistenia a pokiaľ ho kôň nemá, zakázať mu štart na pretekoch.

NOVÉ PODMIENKY NAHLASOVANIA A PLATENIA PRE SOZA

NOVÉ PODMIENKY NAHLASOVANIA A PLATENIA PRE SOZA 8.3.2016 21:03 „Na základe nových pravidiel ohľadom povinnosti nahlasovania a platenia poplatkov pre SOZA zo strany organizátora športového podujatia, bude tento poplatok za každý jednotlivý pretek znášať vo svojej réžii SJF (uznesenie z 15.zasadnutia P-SJF zo dňa 19.2.2016). Podmienkou je, aby usporiadateľ pretekov, nevyberal vstupné od divákov. Usporiadateľ, […]

REGISTRÁCIA A HOSŤOVSKÁ LICENCIA V RAKÚSKU

REGISTRÁCIA A HOSŤOVSKÁ LICENCIA V RAKÚSKU 8.3.2016 23:03 Od 1.3.2016 je možnosť online prihlasovania na národné preteky v Rakúsku až po jednorazovej registrácii v Rakúskej federácii. Registráciu na národné preteky (hosťovskú licenciu) v Rakúsku žiadajte na adrese: https://onlineportal.oeps.at/portal/(S(cqb441g21cm12j1aj4h1pask))/default Potvrdenie SJF o výkonnosti a povolenie žiadajte e-mailom na adrese info@sjf.sk. V žiadosti uveďte svoje 3 najlepšie […]

FEI REGISTRÁCIA NOVÝCH VYTRVALOSTNÝCH JAZDCOV A KONÍ

FEI REGISTRÁCIA NOVÝCH VYTRVALOSTNÝCH JAZDCOV A KONÍ 15.12.2015 20:12 Podľa článku 816 FEI vytrvalostných pravidiel novo FEI-registrovaní jazdci a kone pred svojim prvým štartom na CEI 1* musia dokladovať nasledujúce kvalifikačné informácie z minimálne 4 jázd na pretekoch CEN: – Krajina konania CEN – Meno/Miesto konania CEN – Dátum konania CEN – Celková dĺžka CEN […]

OZNAM

OZNAM 18.11.2015 22:11 Podľa nariadenia FEI od 1.1.2016 je potrebné k FEI registrácii všetkých koní predložiť uznaný národný pas za účelom zhotovenia kópie a jej zaslania na FEI. Zaslaná musí byť aj strana uvádzajúca majiteľa koňa, čo znamená, že majiteľ koňa je povinný zabezpečiť oficiálny zápis majiteľa koňa do národného pasu ešte pred FEI registráciou. […]

IAE – USMERNENIE ŠTÁTNEJ VETERINÁRNEJ A POTRAVINOVEJ SPRÁVY

IAE – USMERNENIE ŠTÁTNEJ VETERINÁRNEJ A POTRAVINOVEJ SPRÁVY 11.6.2015 16:06 Infekčná anémia koní – usmernenie Štátnej veterinárnej a potravinovej správy POVINNÉ OZNAČENIE KONÍ MIKROČIPOM OD 1.1.2013 28.11.2012 23:11 Podľa nových pravidiel FEI, platných od 1. januára 2013 musia byť kone, ktorým bude vystavený FEI pas, FEI obal na pas alebo vykonaná prvá FEI registrácia, označené […]

SJF

ŠTRUKTÚRA SJF
OBLASTI
DOKUMENTY
EVIDENCIA
KARIÉRA KOŇA A JAZDCA
ARCHÍV
NA STIAHNUTIE
ÁKON O ŠPORTE
PARTNERI SJF
O NÁS

DISCIPLÍNY

SKOKY
DREZÚRA
VŠESTRANNOSŤ
VYTRVALOSŤ
VOLTÍŽ
ZÁPRAHY
REINING
PONY

SÚŤAŽE

KALENDÁR

VZDELÁVANIE

SZVJ
TRÉNER
ROZHODCOVIA
STEWARDI
STAVITELIA PARKÚROV
VETERINÁRI
TECHNICKÍ DELEGÁTI
E-LEARNING

PROJEKTY

KONCEPCIA ROZVOJA
MLÁDEŽ
HYPOCENTRÁ
2% Z DANÍ
NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRÁ - NŠC

Rýchly kontakt SJF

Junácka 6, 832 80 Bratislava, Slovenská republika

Sme členmi :

FEI   EEF    SOV IGEQ

Dotácia SJF

top