Slovenská jazdecká federácia | SJF

Pony

per rollam 24.6.2022

Na základe hlasovania, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom e-mailovej komunikácie (per rollam) v čase od 22.-24.6.2022 sa Predsedníctvo SJF uznieslo nasledovne: A/ P-SJF schvaľuje výpravu na ME v skoku na koni mladí jazdci Oliva (ESP) 11.-17.7.2022 nasledovne: Šéf ekipy: David Horváth Jazdci: Katarína Čupková – Je Tadore Nonstop Alexandra Linda Horňáková – Casper Speed Jumper Matej Čupka […]

Karta trénera jazdectva v SJF

Na základe Skokových pravidiel SJF, kapitola II bod 3 „smie na opracovisku trénovať jazdca len riadne označený tréner s platnou trénerskou licenciou pre daný rok, ktorý je zodpovedný za korektný stav cvičnej prekážky/cvičných prekážok a akúkoľvek manipuláciu s ňou/nimi počas tréningu jazdca.“ Z tohto dôvodu bude sekretariát SJF postupne vydávať a distribuovať karty trénera SJF (vzor v prílohe) […]

POZNÁME VÍŤAZOV A UMIESTNENÝCH V SLOVENSKOM SKOKOVOM PONY POHÁRI!

V  sezóne 2021 pokračovala seriálová súťaž v skoku pony už VIII. ročníkom Slovenského skokového Pony pohára, v ktorom sa účastníkom počítalo 20 najlepších výsledkov z parkúrov, absolvovaných počas sezóny od 1.11.2020 do 31.10.2021. Súťažilo sa v kategóriách detí a juniorov, celkovo sa súťaží zúčastnilo 42 jazdeckých dvojíc, z ktorých Pony komisia každoročne na základe pravidiel súťaže slávnostne oceňuje prvých […]

top