Slovenská jazdecká federácia | SJF

Skoky

per rollam 31.7.2021 – 1.8.2021

Predsedníctvo SJF schvaľuje výpravu na MS vo voltíži nasledovne: MS seniori Budapešť (HUN) 23/08/2021 – 29/08/2021 Jednotlivci ženy: Lea Hakzser, lonžér Andrea Barczi Hana Jezberová , lonžér Tamara Kotvasová Ema Kolesárová, lonžér Mária Fogašová Dvojica: Ema Kolesárová, Ema Martinková, lonžér Mária Fogašová Chef de Equipe – Laura Lenčéšová Národný tréner – Katarína Kubišová Groom – […]

Dotácia pre jazdecké školy SJF vo výške 10 000CHF

Po úspešných rokovaniach s medzinárodnou jazdeckou federáciou FEI sa nám podarilo získať jednorazovú dotáciu 10 000CHF pre jazdecké školy s účelom použitia na pokrytie registračných nákladov pre rok 2021. Dotácia v prepočte na EÚ menu 8 806,69€ sa po splnení základných podmienok dotýka 13 jazdeckých škôl SJF, ktoré sa registrovali v riadnom registračnom období, v súlade s RP SJF. Uvedená dotácia bola zo […]

top