Slovenská jazdecká federácia | SJF

Voltíž

per rollam 27.12.2021

Predsedníctvo SJF schvaľuje menný zoznam talentovanej mládeže 2021. Kompletný spis TM 2021: https://www.sjf.sk/subory/talentovana_mladez/Talentovana%20mladez%202021.pdf hlasovanie:  ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Štangel, Fekár, Paučo, Novotný UZNESENIE PRIJATÉ

Antidoping 2022

Dňa 1. januára 2022 vstupuje do platnosti nový Zoznam zakázaných látok 2022. Aktuálne si môžete pozrieť slovenskú aj anglickú verziu tohto Zoznamu, rovnako aj Monitorovací program 2022 a zhrnutie zmien v Zozname. Zoznam zakázaných látok a metód 2022 + Monitorovací program 2022Zmeny v Zozname zakázaných látok a metód 2022Prohibited list 2022The 2022 Monitoring Program

EHV-1 FEI predpisy na FEI pretekoch konajúcich sa od 1. októbra 2021 v Európe

Od 1. októbra 2021 vstupuje do platnosti nový sankčný FEI predpis, ktorý sa aplikuje na všetky FEI preteky konajúce sa v Európe od 1.10.2021 vrátane. Rozšírenie FEI predpisu EHV-1 nadväzuje už na platné povinnosti, kde každý kôň musí spĺňať určité požiadavky, ako meranie teploty 10 dní pred príchodom na FEI preteky, … Ak tieto požiadavky […]

per rollam 4.8.2021

Predsedníctvo SJF schvaľuje úpravu výpravy na MS vo voltíži nasledovne: MS seniori Budapešť (HUN) 23/08/2021 – 29/08/2021 Groom – Zoltán Barczi (samoplatca) Attendant  – Lukáš Luknár (samoplatca) Výjazd bude hradený z Rozpočtu SJF, kapitoly Reprezentácia. hlasovanie:  ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Štangel, Fekár, Paučo, Novotný UZNESENIE PRIJATÉ

per rollam 31.7.2021 – 1.8.2021

Predsedníctvo SJF schvaľuje výpravu na MS vo voltíži nasledovne: MS seniori Budapešť (HUN) 23/08/2021 – 29/08/2021 Jednotlivci ženy: Lea Hakzser, lonžér Andrea Barczi Hana Jezberová , lonžér Tamara Kotvasová Ema Kolesárová, lonžér Mária Fogašová Dvojica: Ema Kolesárová, Ema Martinková, lonžér Mária Fogašová Chef de Equipe – Laura Lenčéšová Národný tréner – Katarína Kubišová Groom – […]

Dotácia pre jazdecké školy SJF vo výške 10 000CHF

Po úspešných rokovaniach s medzinárodnou jazdeckou federáciou FEI sa nám podarilo získať jednorazovú dotáciu 10 000CHF pre jazdecké školy s účelom použitia na pokrytie registračných nákladov pre rok 2021. Dotácia v prepočte na EÚ menu 8 806,69€ sa po splnení základných podmienok dotýka 13 jazdeckých škôl SJF, ktoré sa registrovali v riadnom registračnom období, v súlade s RP SJF. Uvedená dotácia bola zo […]

P-SJF schválilo výpravu na MS juniorov vo voltíži 2021

Predsedníctvo SJF schvaľuje výpravu na MS vo voltíži nasledovne: MS juniori LeMans (FRA) 28/07/2021 – 01/08/2021 CH-M-J-V Skupina: Ivana Cigáňová, Andrej Meňhert, Laura Balážová, Sebastián Kodak, Stela Strečková, Gabriela Karáčová, Matúš Solčiansky (náhradník), lonžér Boris Kodak Jednotlivci muži: Andrej Meňhert, lonžér Boris Kodak Jednotlivci ženy: Sára Šoltésová, lonžér Ján Tribula Ivana Cigáňová , lonžér Boris […]

top