Slovenská jazdecká federácia | SJF

Všestrannosť

P-SJF schválilo úpravu Všeobecných pravidiel SJF

Predsedníctvo SJF schvaľuje Všeobecné pravidlá SJF 2018, ktoré tvorili prílohu tohto per rollam hlasovania. Hlasovanie: ZA 5 – Chovan, Rindošová, Štangel, Sabo, Fekar NEHLASOVAL 2 – Ivan, Horváth Uznesenie bude  prečítané na najbližšom zasadnutí P-SJF a uvedené v Zápisnici z najbližšieho zasadnutia P-SJF.   Zdôvodnenie – Jaroslav Ivan: Vzhľadom k tendenciám presadeným v Predsedníctve SJF […]

Galavečer SJF 2018 + zoznam ocenených

Milí priatelia jazdeckého športu, budeme radi, ak sa prvú marcovú sobotu stanete súčasťou Galavečera “ Ocenenie najlepších jazdcov a koní za rok 2017”, na ktorý Vás pozýva Slovenská jazdecká federácia v spolupráci s BK Sport Horses. Týmto večerom Vás bude sprevádzať Vera Wisterová. O program sa postará jazzový spevák Peter Lipa, operná diva Jana Šomošiová […]

Školenie činovníkov SJF zo Všeobecných pravidiel, BOZP a Prvej pomoci + Preškolenie činovníkov SJF zo zmien vo Všeobecných a Skokových pravidlách 2018 – západ a východ

Školenie činovníkov SJF zo Všeobecných pravidiel, BOZP a Prvej pomoci Preškolenie činovníkov SJF zo zmien vo Všeobecných a Skokových pravidlách 2018 – západ a východ 2.3.2018 piatok, sídlo SJF, Junácka 6, Bratislava – učebňa č.4 17:00 – 19:00 Zmeny v Skokových a Všeobecných pravidlách SJF 2018 3.3.2018 sobota, Spojená škola Ivanka pri Dunaji, SNP 30 […]

6mesačný zákaz dovozu registrovaných koní z Turecka do EÚ

Európska únia hlasovala 17. januára s cieľom uložiť šesťmesačné obmedzenie dovozu registrovaných koní vrátane koní FEI z Turecka na akékoľvek územie EÚ. Zákaz pohybu sa vzťahuje na prípad, v ktorom sa v októbri 2017 v Turecku na ostrove Buyukada zistila sopľavka. Sopľavka je oznamovacia choroba. Európska komisia požiadala turecký veterinárny úrad o podrobné informácie o […]

VÝZVA KOMISIE VŠESTRANNOSTI

Z dôvodu nekompletnosti výsledkov zahraničných štartov disciplíny všestrannosť prosí komisia všetkých pretekárov o zaslanie výsledkov zahraničných štartov v tejto disciplíne na adresu: zdeno.malik@centrum.sk do termínu 25.11.2017. Ďakujeme

top