Slovenská jazdecká federácia | SJF

Vytrvalosť

P-SJF schválilo Technicko-organizačné podmienky konania MSR 2018 (drezúra, skoky, voltíž, vytrvalosť, záprahy)

Na základe uznesení športových komisií SJF schvaľuje Predsedníctvo SJF technicko – organizačné podmienky konania MSR 2018 v disciplínach drezúra, skoky, voltíž, vytrvalosť a záprahy. Technicko – organizačné podmienky tvoria prílohu tohto per rollam hlasovania.   Hlasovanie: ZA 6 – Chovan, Ivan, Horváth, Štangel, Sabo, Fekár ZDRŽAL SA 1 – Rindošová   Uznesenie prijaté.   Uznesenie bude  prečítané […]

Upozornenie Nemeckej jazdeckej federácie

Nemecká jazdecká federácia upozorňuje účastníkov pretekov v Nemecku na zákaz strihania či “trimovania” srsti koní v okolí očí a papule, ako aj vystrihávania srsti z uší koní. Originál text: “ Dear All, We would like to draw your attention to the fact that according to paragraph 6 of the German Animal Welfare Law, trimming the vibrissae […]

ZMENA VO VŠEOBECNÝCH PRAVIDLÁCH SJF – nutnosť zabezpečenia sanitky na národných pretekoch SJF

Článok 109 bod 10.1, odrážka tretia: Pri národných pretekoch musí usporiadateľ zaistiť, počas trvania všetkých súťaží, lekársku službu, vrátane sanitky. Článok 116 Bod 3.3: Prihlášky pre súťaže skokové (pre jazdcov do 18 rokov), drezúrne, všestrannosti, záprahov a voltíže musia obsahovať i meno a priezvisko trénera.   VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ SJF SKOKOVÉ PRAVIDLÁ SJF

NÁRODNÉ RAKÚSKE PRETEKY – PODMIENKA VETERINÁRNEHO OSVEDČENIA PODĽA SMERNICE RADY EU 2009/156 / EG

Rakúska jazdecká federácia vydala povinnosť pre všetkých zahraničných jazdcov, ktorí sa chcú zúčastniť na ich národných pretekoch, mať so sebou Veterinárne osvedčenie podľa smernice Rady EU 2009/156 / EG pre koňa, tzv. TRACES. Dané prepravné papiere je potrebné vybaviť na príslušnej regionálnej veterinárnej správe, kde je potrebné nahlásiť typ vozidla, ktoré koňa prepravuje, meno vodiča a […]

P-SJF SCHVÁLILO VÝBER NA DUBAI CROWN PRINCE endurance cup CEI2* 12Okm

Predsedníctvo SJF schvaľuje výber SR vo vytrvalostnom jazdení na Dubai Crown Prince endurance cup CEI2* 120km, ktoré sa bude konať v Dubai dňa 18.3.2017 v zložení: Jazdec                                                    kôň                                       […]

top