Slovenská jazdecká federácia | SJF

Pony

P-SJF schválilo konanie dohlásených CSI v Šamoríne

Predsedníctvo SJF schvaľuje konanie FEI medzinárodných skokových pretekov v termíne 6.-9. mája 2021 v areály X-bionic Sphere Šamorín, organizátor Riders&Dreams Bratislava v kategóriách CSIOY, CSIOJ, CSIOP, CSIOCh, CSI2*, CSI1*, CSIYH1*, CSIAm-A. hlasovanie:  ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Fekár, Štangel, Paučo, Novotný UZNESENIE PRIJATÉ

Upozornenie VSO SJF

P-VSO v zmysle bodu 6. Zápisnice štvrtého zasadnutia predsedníctva VSO konaného 11.12.2020 upozorňuje usporiadateľov pretekov v roku 2021 na termín nahlásenia pretekov do športového kalendára SJF do 31.12.2020. V prípade nedodržania termínu nahlásenia preteky nebudú zarátané do Východoslovenského pohára a nebude im priznaný príspevok z rozpočtu VSO.

Víťazi Slovenského skokového pony pohára a Výkonnostného skokového pony rebríčka za rok 2020 sú známi

Aj napriek sťaženým podmienkam z dôvodu Covid-19, v sezóne 2020 prebehol VII. ročník pohárovej súťaže Slovenský skokový pony pohár, v ktorom sa účastníkom počítalo 20 najlepších výsledkov z parkúrov, absolvovaných počas sezóny od 1.11.2019 do 31.10.2020. Koronakríza ovplyvnila celkový počet zúčastnených v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi, keďže množstvo menších pretekov sa v priebehu roka neuskutočnilo. Výsledky […]

P-SJF schválilo na návrh Skokovej komisie SJF TO podmienky MSR v skoku na koni 2021 a Statut reprezentanta v skoku na koni 2021

A/ Predsedníctvo SJF schvaľuje štatút reprezentanta v disciplíne skoky pre rok 2021, ktorý tvorí prílohu tohto per rollam hlasovania. hlasovanie:  ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Fekár, Štangel, Paučo, Novotný UZNESENIE PRIJATÉ B/ Predsedníctvo SJF schvaľuje technicko – organizačné podmienky konania MSR v skoku na koni pre rok 2021, ktoré tvoria prílohu tohto per rollam hlasovania. hlasovanie:  […]

Hlasovania per rollam 28.-30.9.2020

1/ Na základe uznesenia Komisie všestrannej spôsobilosti navrhujem, aby P-SJF prijalo hlasovaním per rollam prostredníctvom e-mailovej komunikácie v čase od zverejnenia tohto návrhu do 30.9.2020 do 10:00 hod uznesenie nasledovného znenia: Predsedníctvo SJF schvaľuje výpravu na medzinárodné preteky vo všestrannej spôsobilosti  CCIO-J2* 8.-11.10.2020 Strzegom (POL) nasledovne: Sofia Laura Petranová – Furioso XXXVIII-3SK/Red Willow Lucia Sláviková – […]

top