Slovenská jazdecká federácia | SJF

Pony

PONY KOMISIA – oznam

OCENENIE NAJÚSPEŠNEJŠÍCH PONY JAZDCOV CELOSEZÓNNEJ SÚŤAŽE „SLOVENSKÝ SKOKOVÝ PONY POHÁR“ a „VÝKONNOSTNÝ SKOKOVÝ PONY REBRÍČEK“ za sezónu 2021 sa bude konať dňa 6.8.2022, t.j. v sobotu o cca 15:00 hodine v priestoroch jazdeckého areálu JK Rozálka v Pezinku (počas prebiehajúcich Majstrovstiev SR v skoku pony, detí a juniorov – presný čas upresníme na mieste). Ocenených […]

per rollam 27.7.2022

Na základe hlasovania, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom e-mailovej komunikácie (per rollam) v čase od 25. – 27.7.2022 prijalo Predsedníctvo SJF nasledovné uznesenie: Predsedníctvo SJF schvaľuje zmenu technicko-organizačných podmienok konania MSR 2022 v skoku na koni, ktoré tvoria prílohu per rollam hlasovania. hlasovanie:  ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Štangel, Fekár, Paučo, Novotný UZNESENIE PRIJATÉ

per rollam hlasovanie P-SJF

31.7.2022 Na základe hlasovania, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom e-mailovej komunikácie (per rollam) v čase od 11.-13.7.2022 prijalo Predsedníctvo SJF nasledovné uznesenie: P-SJF schvaľuje zmenu šéfa ekipy na výpravu ME vo voltíži juniorov a mladých jazdcov Kaposvar (HUN) 27.- 31.7.2022 z Laury Lenčéšovej na Borisa Kodaka. hlasovanie:  ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Štangel, Fekár, Paučo, Novotný UZNESENIE PRIJATÉ […]

per rollam 24.6.2022

Na základe hlasovania, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom e-mailovej komunikácie (per rollam) v čase od 22.-24.6.2022 sa Predsedníctvo SJF uznieslo nasledovne: A/ P-SJF schvaľuje výpravu na ME v skoku na koni mladí jazdci Oliva (ESP) 11.-17.7.2022 nasledovne: Šéf ekipy: David Horváth Jazdci: Katarína Čupková – Je Tadore Nonstop Alexandra Linda Horňáková – Casper Speed Jumper Matej Čupka […]

Karta trénera jazdectva v SJF

Na základe Skokových pravidiel SJF, kapitola II bod 3 „smie na opracovisku trénovať jazdca len riadne označený tréner s platnou trénerskou licenciou pre daný rok, ktorý je zodpovedný za korektný stav cvičnej prekážky/cvičných prekážok a akúkoľvek manipuláciu s ňou/nimi počas tréningu jazdca.“ Z tohto dôvodu bude sekretariát SJF postupne vydávať a distribuovať karty trénera SJF (vzor v prílohe) […]

top