Slovenská jazdecká federácia | SJF

Pony

P-SJF prijalo prostredníctvom per rollam hlasovania TO podmienky MSR 2022 v skoku na koni ako aj štatút reprezentanta v disciplíne skoky

Na základe hlasovania, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom e-mailovej komunikácie (per rollam) v čase od 7. do 9.10.2021 prijalo Predsedníctvo SJF nasledovné uznesenia: A/ Predsedníctvo SJF schvaľuje technicko-organizačné podmienky konania MSR v skoku na koni pre rok 2022, ktoré tvoria prílohu tohto per rollam hlasovania. hlasovanie:  ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Štangel, Fekár, Paučo, Novotný UZNESENIE […]

EHV-1 FEI predpisy na FEI pretekoch konajúcich sa od 1. októbra 2021 v Európe

Od 1. októbra 2021 vstupuje do platnosti nový sankčný FEI predpis, ktorý sa aplikuje na všetky FEI preteky konajúce sa v Európe od 1.10.2021 vrátane. Rozšírenie FEI predpisu EHV-1 nadväzuje už na platné povinnosti, kde každý kôň musí spĺňať určité požiadavky, ako meranie teploty 10 dní pred príchodom na FEI preteky, … Ak tieto požiadavky […]

Slovenský skokový PONY pohár 2020 a Výkonnostný skokový PONY rebríček 2020

Pony komisia SJF, v spolupráci s organizátorom skokových pretekov Danube Summer Live III – Riders & Dreams oznamujú , že dňa 21.08.2021 o cca 16.00 sa v areáli X-bionic sphere Šamorín uskutoční SLÁVNOSTNÉ OCENENIE CELOSEZÓNNEJ POHÁROVEJ PONY SÚŤAŽE – SLOVENSKÝ SKOKOVÝ PONY POHÁR ZA SEZÓNU 2020 a VÝKONNOSTNÉHO SKOKOVÉHO PONY REBRÍČKA ZA ROK 2020. Ocenení budú prví piati v kategórii pony-deti […]

MSR 2021 v skoku na koni-meranie PONY

V zmysle rozpisu MSR pony 2021 meranie koní zabezpečí v piatok 6.8.2021 medzi 7,00-8,00 hod Ing. Barbora Sokolová, pracovníčka ZCHKS. Miesto merania  „bufet pri letných boxoch“

Dotácia pre jazdecké školy SJF vo výške 10 000CHF

Po úspešných rokovaniach s medzinárodnou jazdeckou federáciou FEI sa nám podarilo získať jednorazovú dotáciu 10 000CHF pre jazdecké školy s účelom použitia na pokrytie registračných nákladov pre rok 2021. Dotácia v prepočte na EÚ menu 8 806,69€ sa po splnení základných podmienok dotýka 13 jazdeckých škôl SJF, ktoré sa registrovali v riadnom registračnom období, v súlade s RP SJF. Uvedená dotácia bola zo […]

top