Slovenská jazdecká federácia | SJF

Pony

Konzultácia FEI so zúčastnenými stranami o protokoloch EHV-1 po návrate na medzinárodné preteky

Na FEI sa dňa 24.3.2021 konalo konzultačné stretnutie so zainteresovanými stranami s cieľom preskúmať komplexný návrh protokolov Návrat do súťaže. Tieto opatrenia sú zamerané na krátkodobé minimalizovanie rizík spojených s opätovným spustením súťaží FEI v kontinentálnej Európe 12. apríla 2021 a z dlhodobého hľadiska na zvýšenie vedomostí, zručností a povedomia o biologickej bezpečnosti medzi všetkými […]

P-SJF schválilo konanie dohlásených CSI v Šamoríne

Predsedníctvo SJF schvaľuje konanie FEI medzinárodných skokových pretekov v termíne 6.-9. mája 2021 v areály X-bionic Sphere Šamorín, organizátor Riders&Dreams Bratislava v kategóriách CSIOY, CSIOJ, CSIOP, CSIOCh, CSI2*, CSI1*, CSIYH1*, CSIAm-A. hlasovanie:  ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Fekár, Štangel, Paučo, Novotný UZNESENIE PRIJATÉ

top