Slovenská jazdecká federácia | SJF

Reining

P-SJF schválilo úpravu Všeobecných pravidiel SJF

Predsedníctvo SJF schvaľuje Všeobecné pravidlá SJF 2018, ktoré tvorili prílohu tohto per rollam hlasovania. Hlasovanie: ZA 5 – Chovan, Rindošová, Štangel, Sabo, Fekar NEHLASOVAL 2 – Ivan, Horváth Uznesenie bude  prečítané na najbližšom zasadnutí P-SJF a uvedené v Zápisnici z najbližšieho zasadnutia P-SJF.   Zdôvodnenie – Jaroslav Ivan: Vzhľadom k tendenciám presadeným v Predsedníctve SJF […]

Galavečer SJF 2018 + zoznam ocenených

Milí priatelia jazdeckého športu, budeme radi, ak sa prvú marcovú sobotu stanete súčasťou Galavečera “ Ocenenie najlepších jazdcov a koní za rok 2017”, na ktorý Vás pozýva Slovenská jazdecká federácia v spolupráci s BK Sport Horses. Týmto večerom Vás bude sprevádzať Vera Wisterová. O program sa postará jazzový spevák Peter Lipa, operná diva Jana Šomošiová […]

Školenie činovníkov SJF zo Všeobecných pravidiel, BOZP a Prvej pomoci + Preškolenie činovníkov SJF zo zmien vo Všeobecných a Skokových pravidlách 2018 – západ a východ

Školenie činovníkov SJF zo Všeobecných pravidiel, BOZP a Prvej pomoci Preškolenie činovníkov SJF zo zmien vo Všeobecných a Skokových pravidlách 2018 – západ a východ 2.3.2018 piatok, sídlo SJF, Junácka 6, Bratislava – učebňa č.4 17:00 – 19:00 Zmeny v Skokových a Všeobecných pravidlách SJF 2018 3.3.2018 sobota, Spojená škola Ivanka pri Dunaji, SNP 30 […]

6mesačný zákaz dovozu registrovaných koní z Turecka do EÚ

Európska únia hlasovala 17. januára s cieľom uložiť šesťmesačné obmedzenie dovozu registrovaných koní vrátane koní FEI z Turecka na akékoľvek územie EÚ. Zákaz pohybu sa vzťahuje na prípad, v ktorom sa v októbri 2017 v Turecku na ostrove Buyukada zistila sopľavka. Sopľavka je oznamovacia choroba. Európska komisia požiadala turecký veterinárny úrad o podrobné informácie o […]

Upozornenie Nemeckej jazdeckej federácie

Nemecká jazdecká federácia upozorňuje účastníkov pretekov v Nemecku na zákaz strihania či “trimovania” srsti koní v okolí očí a papule, ako aj vystrihávania srsti z uší koní. Originál text: “ Dear All, We would like to draw your attention to the fact that according to paragraph 6 of the German Animal Welfare Law, trimming the vibrissae […]

SJF

ŠTRUKTÚRA SJF
OBLASTI
DOKUMENTY
EVIDENCIA
KARIÉRA KOŇA A JAZDCA
ARCHÍV
NA STIAHNUTIE
ÁKON O ŠPORTE
PARTNERI SJF
O NÁS

DISCIPLÍNY

SKOKY
DREZÚRA
VŠESTRANNOSŤ
VYTRVALOSŤ
VOLTÍŽ
ZÁPRAHY
REINING
PONY

SÚŤAŽE

KALENDÁR

VZDELÁVANIE

SZVJ
TRÉNER
ROZHODCOVIA
STEWARDI
STAVITELIA PARKÚROV
VETERINÁRI
TECHNICKÍ DELEGÁTI
E-LEARNING

PROJEKTY

KONCEPCIA ROZVOJA
MLÁDEŽ
HYPOCENTRÁ
2% Z DANÍ
NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRÁ - NŠC

Rýchly kontakt SJF

Junácka 6, 832 80 Bratislava, Slovenská republika

Sme členmi :

FEI   EEF    SOV IGEQ

Dotácia SJF

top