Slovenská jazdecká federácia | SJF

Skoky

P-SJF schválilo konanie dohlásených CSI v Šamoríne

Predsedníctvo SJF schvaľuje konanie FEI medzinárodných skokových pretekov v termíne 6.-9. mája 2021 v areály X-bionic Sphere Šamorín, organizátor Riders&Dreams Bratislava v kategóriách CSIOY, CSIOJ, CSIOP, CSIOCh, CSI2*, CSI1*, CSIYH1*, CSIAm-A. hlasovanie:  ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Fekár, Štangel, Paučo, Novotný UZNESENIE PRIJATÉ

Preškolenie k zmenám vo Všeobecných a Skokových pravidlách

Preškolenie k zmenám vo Všeobecných a Skokových pravidlách, platných na rok 2021 sa uskutoční online prostretníctvom internetu v dňoch: 16.2.2021 o 18:00 Microsoft Teams meeting Join on your computer or mobile app Click here to join the meeting 17.2.2021 o 18:00 Microsoft Teams meeting Join on your computer or mobile app Click here to join the meeting  2.3.2021  o 18:00 Microsoft […]

per rollam hlasovanie 28.12.2020

A/ Predsedníctvo SJF ruší poverenie Milošovi Kravcovi schvaľovaním rozpisov za disciplínu skoky východoslovenskej jazdeckej oblasti SJF. hlasovanie:  ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Fekár, Štangel, Paučo, Novotný UZNESENIE PRIJATÉ B/ Predsedníctvo SJF poveruje Jaroslava Sibala schvaľovaním rozpisov za disciplínu skoky východoslovenskej jazdeckej oblasti SJF. hlasovanie:  ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Fekár, Štangel, Paučo, Novotný […]

Upozornenie VSO SJF

P-VSO v zmysle bodu 6. Zápisnice štvrtého zasadnutia predsedníctva VSO konaného 11.12.2020 upozorňuje usporiadateľov pretekov v roku 2021 na termín nahlásenia pretekov do športového kalendára SJF do 31.12.2020. V prípade nedodržania termínu nahlásenia preteky nebudú zarátané do Východoslovenského pohára a nebude im priznaný príspevok z rozpočtu VSO.

P-SJF schválilo na návrh Skokovej komisie SJF TO podmienky MSR v skoku na koni 2021 a Statut reprezentanta v skoku na koni 2021

A/ Predsedníctvo SJF schvaľuje štatút reprezentanta v disciplíne skoky pre rok 2021, ktorý tvorí prílohu tohto per rollam hlasovania. hlasovanie:  ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Fekár, Štangel, Paučo, Novotný UZNESENIE PRIJATÉ B/ Predsedníctvo SJF schvaľuje technicko – organizačné podmienky konania MSR v skoku na koni pre rok 2021, ktoré tvoria prílohu tohto per rollam hlasovania. hlasovanie:  […]

MSR 2020 v skoku na koni

Dôrazne žiadame všetkých účastníkov MSR v skoku na koni, ktoré sa budú konať 8.-11.10.2020 v Šamoríne, aby dodržiavali aktuálne platné epidemiologické opatrenia a pohybovali sa s prekrytím horných dýchacích ciest (okrem samotných športovcov, ktorí práve vykonávajú šport). Na jedného jazdca je povolený limit 1 ošetrovateľ + 1 tréner. Bez rodinných príslušníkov!

Hlasovania per rollam 28.-30.9.2020

1/ Na základe uznesenia Komisie všestrannej spôsobilosti navrhujem, aby P-SJF prijalo hlasovaním per rollam prostredníctvom e-mailovej komunikácie v čase od zverejnenia tohto návrhu do 30.9.2020 do 10:00 hod uznesenie nasledovného znenia: Predsedníctvo SJF schvaľuje výpravu na medzinárodné preteky vo všestrannej spôsobilosti  CCIO-J2* 8.-11.10.2020 Strzegom (POL) nasledovne: Sofia Laura Petranová – Furioso XXXVIII-3SK/Red Willow Lucia Sláviková – […]

top