Slovenská jazdecká federácia | SJF

Skoky

Oznam – skokové výsledky

Skoková komisia oznamuje, že do 30.9.2021 je možnosť dodatočne poslať výsledky zo zahraničných NÁRODNÝCH pretekov (označenie pretekov národné) z tohto roku 2021. Budú zarátané do rebríčka 2021. Výsledky treba poslať na sekretariát SJF najneskôr do 30.09.2021.Ďakujeme!Za Skokovú komisiuMonika Gonos Noskovičová

P-SJF prijalo nasledovné per-rollam uznesenia

Na základe hlasovania, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom e-mailovej komunikácie (per rollam) v čase od 31.8. do 02.9.2021 prijalo Predsedníctvo SJF nasledovné uznesenia: A/ Predsedníctvo SJF schvaľuje konanie MSR 2021 vo vytrvalosti pre JK pri NŽ Topoľčianky v termíne 1.-3.10.2021, kategórie seniori, juniori a mladí jazdci. hlasovanie:  ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Štangel, Fekár, Paučo, Novotný UZNESENIE PRIJATÉ […]

per rollam 31.7.2021 – 1.8.2021

Predsedníctvo SJF schvaľuje výpravu na MS vo voltíži nasledovne: MS seniori Budapešť (HUN) 23/08/2021 – 29/08/2021 Jednotlivci ženy: Lea Hakzser, lonžér Andrea Barczi Hana Jezberová , lonžér Tamara Kotvasová Ema Kolesárová, lonžér Mária Fogašová Dvojica: Ema Kolesárová, Ema Martinková, lonžér Mária Fogašová Chef de Equipe – Laura Lenčéšová Národný tréner – Katarína Kubišová Groom – […]

Dotácia pre jazdecké školy SJF vo výške 10 000CHF

Po úspešných rokovaniach s medzinárodnou jazdeckou federáciou FEI sa nám podarilo získať jednorazovú dotáciu 10 000CHF pre jazdecké školy s účelom použitia na pokrytie registračných nákladov pre rok 2021. Dotácia v prepočte na EÚ menu 8 806,69€ sa po splnení základných podmienok dotýka 13 jazdeckých škôl SJF, ktoré sa registrovali v riadnom registračnom období, v súlade s RP SJF. Uvedená dotácia bola zo […]

top