Slovenská jazdecká federácia | SJF

Skoky

PRESUNUTÉ PRETEKY – 07.08.2022

Organizátor, JK JMC Lužany pri Topli, oznamuje: Preteky Cena honorárneho konzula Ukrajiny, dátum konania 7.8.2022 sú z technických príčin PRESUNUTÉ. Nový termín bude včas oznámený. Za organizátora: Miroslav Cigan

per rollam 27.7.2022

Na základe hlasovania, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom e-mailovej komunikácie (per rollam) v čase od 25. – 27.7.2022 prijalo Predsedníctvo SJF nasledovné uznesenie: Predsedníctvo SJF schvaľuje zmenu technicko-organizačných podmienok konania MSR 2022 v skoku na koni, ktoré tvoria prílohu per rollam hlasovania. hlasovanie:  ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Štangel, Fekár, Paučo, Novotný UZNESENIE PRIJATÉ

per rollam hlasovanie P-SJF

31.7.2022 Na základe hlasovania, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom e-mailovej komunikácie (per rollam) v čase od 11.-13.7.2022 prijalo Predsedníctvo SJF nasledovné uznesenie: P-SJF schvaľuje zmenu šéfa ekipy na výpravu ME vo voltíži juniorov a mladých jazdcov Kaposvar (HUN) 27.- 31.7.2022 z Laury Lenčéšovej na Borisa Kodaka. hlasovanie:  ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Štangel, Fekár, Paučo, Novotný UZNESENIE PRIJATÉ […]

P-SJF schválilo výpravy na MS a ME

Na základe hlasovania, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom e-mailovej komunikácie (per rollam) v čase od 2.-4.7.2022 sa Predsedníctvo SJF uznieslo nasledovne: A/ P-SJF schvaľuje výpravu na ME v drezúre juniorov Hartpury (GBR) 25.- 31.7.2022 nasledovne: Šéf ekipy: Dana Petranová Jazdec: Sofia Laura Petranová – Alice im Wunderland Majiteľ koňa samoplatca: Ela Kocková (splnomocnenec Furioso s.r.o.) hlasovanie:  ZA […]

per rollam 24.6.2022

Na základe hlasovania, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom e-mailovej komunikácie (per rollam) v čase od 22.-24.6.2022 sa Predsedníctvo SJF uznieslo nasledovne: A/ P-SJF schvaľuje výpravu na ME v skoku na koni mladí jazdci Oliva (ESP) 11.-17.7.2022 nasledovne: Šéf ekipy: David Horváth Jazdci: Katarína Čupková – Je Tadore Nonstop Alexandra Linda Horňáková – Casper Speed Jumper Matej Čupka […]

top