Slovenská jazdecká federácia | SJF

Skoky

Skoková komisia SJF pracuje v novom zložení

P-SJF prijalo prostredníctvom per-rollam hlasovania v čase od 17.8. do 19.8.2020 nasledovné uznesenia: A/ P-SJF berie na vedomie vzdanie sa Tomáša Kuchára postu predsedu Skokovej komisie SJF. hlasovanie:  ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Fekár, Štangel, Paučo, Novotný UZNESENIE PRIJATÉ B/ P-SJF odvoláva všetkých členov skokovej komisie SJF. hlasovanie:  ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, […]

P-SJF schválilo konanie SZVJ počas Covid-19 za presne určených podmienok

Predsedníctvo SJF schvaľuje organizovanie skúšok základného výcviku jazdca počas Covid-19 za podmienok dodržania vnútorných smerníc a postupov SJF, ako aj za podmienok  dôsledného dodržiavania usmernení Hlavného hygienika SR a Krízového štábu SR a nasledovných usmernení SJF: Podmienky pre vonkajšie konanie SZVJ  vykonávané organizovaným spôsobom pod vedením športového odborníka: SZVJ prebiehajú na vonkajšom športovisku bez prítomnosti verejnosti, rodičov či […]

AKTUALIZÁCIA – Ústredný krízový štáb SR vydal niekoľko opatrení v súvislosti s koronavírusom COVID 19

AKTUALIZÁCIA!!! Slovenská jazdecká federácia predlžuje zrušenie všetkých jazdeckých pretekov, ktoré sú pod jej záštitou, v zmysle nariadenia, s platnosťou do 20. mája 2020. Ústredný krízový štáb SR vydal v pondelok 9. marca 2020 nariadenie, podľa ktorého sa s okamžitou platnosťou zakazuje usporiadanie akýchkoľvek kultúrnych, športových a verejných podujatí na území SR. Tento zákaz začína platiť […]

Equistyle Cup 2020

Vážení športoví priatelia, členovia a predstavitelia klubov, s ľútosťou vám oznamujeme, že vzhľadom na momentálne vzniknutú situáciu ohľadne koronavírusu, sa rušia všetky tohtoročné kolá dlhodobej súťaže EQUISTYLE CUP. Dúfame, že do konca roka dôjde k zlepšeniu situácie a tešíme sa na Vás v dlhodobej súťaži EQUISTYLE CUP v roku 2021. Dovtedy vám prajeme pevné zdravie […]

Usmernenie k tréningovému procesu počas Covid-19

Vážení členovia Slovenskej jazdeckej federácie, Slovenská jazdecká federácia požiadala dňa 19.3.2020 MŠVVaŠ SR ako aj MPaRV SR o podanie jasnej a kompetentnými úradmi overenej odpovede k možnostiam a pravidlám opohybovania koní a športových tréningov nakoľko je potrebné zaistiť pre kone, okrem zabezpečenia fyziologických potrieb (kŕmenie, voda, podstielka…) aj ich pravidelné opohybovanie (jazdenie, lonžovanie…). Niektoré  športové stajne a areály nedisponujú dostatočným […]

top