Slovenská jazdecká federácia | SJF

Skoky

UZNESENIE P-SJF o MSR 2017 v disciplíne skoky

P-SJF schvaľuje konanie MSR 2017 v skokoch pre seniorov, juniorov, deti a mladých jazdcov pre usporiadateľa JK NAPOLI Šamorín v termíne 29.6. – 2.7.2017. Hlasovanie: ZA 5 – Chovan, Rindošová, Ivan, Horváth, Štangel PROTI 0 NEHLASOVAL 0 Uznesenie prijaté.       P-SJF schvaľuje technické podmienky pre usporiadateľov  MSR 2017 v skokoch. Hlasovanie: ZA 5 – Chovan, Rindošová, Ivan, […]

UPOZORNENIE PRE ČLENOV SJF

Slovenská jazdecká federácia sa dištancuje od aktivity spoločnosti EUROP oz v spolupráci so Žrebčínom Motešice a jazdeckým areálom Čierna Voda Bratislava vo veci organizácie kurzu Inštruktor jazdectva I. kvalifikačného stupňa v roku 2017. Vydané certifikáty nie sú dostatočným podkladom k vydaniu licencie SJF tak, ako je uvedené v pozvánke.

SEMINÁR SKOKOVÝCH ROZHODCOV A STEWARDOV

Semináre skokových rozhodcov a stewardov sa budú konať v dňoch: 19.2.2017  o 9:00 v Košiciach v  areáli UVLF na Komenského ulici 41 25.2.2017  o 9:00 v Bratislave v Dome športov na Junáckej ulici 6 Program Zmeny v skokových a všeobecných pravidlách v roku 2017 Poskytnutie prvej pomoci Dodržiavanie bezpečnosti pri výkone činnosti   Účasť je […]

VEREJNÝ TRÉNING JK CZAJLIK RANCH

Miesto konania: 930 21 Dunajský Klátov, JK Czajlik ranch Termíny uskutočnenia tréningov: JANUÁR 21-22.- Warm up-verejný tréning (sobota, nedeľa) od 8:00 do 18:00 28-29.- Warm up-verejný tréning (sobota, nedeľa) od 8:00 do 18:00 FEBRUÁR 11-12.- Warm up-verejný tréning (sobota, nedeľa) od 8:00 do 18:00 Zápisné na verejný tréning je 15€/kôň. Prihlásiť sa treba najneskôr dva […]

SKÚŠKY ZÁKLADNÉHO VÝCVIKU NA RANČI OUZKÝCH

dátum konania : 2.2.2017 miesto konania : Ranč Ouzkých Bratislava, Vápenka15 Harmonogram: 8:00 – prezentácia 9:00 – praktická čast 11:00 – teoretická čast 12:30 – vyhodnotenie   Účastnícky poplatok: 30EUR posielanie prihlášok : rancouzkych@gmail.com kontakt: 0901 715 755   Podklady na SZVJ nájdete na stránke SJF, www.sjf,sk , www.sjf.sk/docs/SZVJ.pdf Každý účastník je povinný priniesť riadne vyplnenú […]

SJF

ŠTRUKTÚRA SJF
OBLASTI
DOKUMENTY
EVIDENCIA
KARIÉRA KOŇA A JAZDCA
ARCHÍV
NA STIAHNUTIE
ÁKON O ŠPORTE
PARTNERI SJF
O NÁS

DISCIPLÍNY

SKOKY
DREZÚRA
VŠESTRANNOSŤ
VYTRVALOSŤ
VOLTÍŽ
ZÁPRAHY
REINING
PONY

SÚŤAŽE

KALENDÁR

VZDELÁVANIE

SZVJ
TRÉNER
ROZHODCOVIA
STEWARDI
STAVITELIA PARKÚROV
VETERINÁRI
TECHNICKÍ DELEGÁTI
E-LEARNING

PROJEKTY

KONCEPCIA ROZVOJA
MLÁDEŽ
HYPOCENTRÁ
2% Z DANÍ
NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRÁ - NŠC

Rýchly kontakt SJF

Junácka 6, 832 80 Bratislava, Slovenská republika

Sme členmi :

FEI   EEF    SOV IGEQ

Dotácia SJF

top