Slovenská jazdecká federácia | SJF

Voltíž

P-SJF schválilo Technicko-organizačné podmienky konania MSR 2018 (drezúra, skoky, voltíž, vytrvalosť, záprahy)

Na základe uznesení športových komisií SJF schvaľuje Predsedníctvo SJF technicko – organizačné podmienky konania MSR 2018 v disciplínach drezúra, skoky, voltíž, vytrvalosť a záprahy. Technicko – organizačné podmienky tvoria prílohu tohto per rollam hlasovania.   Hlasovanie: ZA 6 – Chovan, Ivan, Horváth, Štangel, Sabo, Fekár ZDRŽAL SA 1 – Rindošová   Uznesenie prijaté.   Uznesenie bude  prečítané […]

P-SJF schválilo výpravy do Ebreichsdorfu, Ermela a Roosendalu

Predsedníctvo SJF schvaľuje výpravy za jednotlivé disciplíny nasledovne: DREZÚRA CH-M-YH-D : MS mladých koní v drezúre, Ermelo, Holandsko – Michael Bugan s koňmi Floretto DK a Scarlett o Harrah CH-EU-J-D : ME juniorov v drezúre, Roosendaal, Holandsko – Lea Jakubíková s koňom Da Felice   VOLTÍŽ CH-M-J-V : MS juniorov vo voltížnom jazdení, Ebreichsdorf, Rakúsko – Radoslav Psota –  equipe chef […]

Upozornenie Nemeckej jazdeckej federácie

Nemecká jazdecká federácia upozorňuje účastníkov pretekov v Nemecku na zákaz strihania či “trimovania” srsti koní v okolí očí a papule, ako aj vystrihávania srsti z uší koní. Originál text: “ Dear All, We would like to draw your attention to the fact that according to paragraph 6 of the German Animal Welfare Law, trimming the vibrissae […]

ZMENA VO VŠEOBECNÝCH PRAVIDLÁCH SJF – nutnosť zabezpečenia sanitky na národných pretekoch SJF

Článok 109 bod 10.1, odrážka tretia: Pri národných pretekoch musí usporiadateľ zaistiť, počas trvania všetkých súťaží, lekársku službu, vrátane sanitky. Článok 116 Bod 3.3: Prihlášky pre súťaže skokové (pre jazdcov do 18 rokov), drezúrne, všestrannosti, záprahov a voltíže musia obsahovať i meno a priezvisko trénera.   VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ SJF SKOKOVÉ PRAVIDLÁ SJF

NÁRODNÉ RAKÚSKE PRETEKY – PODMIENKA VETERINÁRNEHO OSVEDČENIA PODĽA SMERNICE RADY EU 2009/156 / EG

Rakúska jazdecká federácia vydala povinnosť pre všetkých zahraničných jazdcov, ktorí sa chcú zúčastniť na ich národných pretekoch, mať so sebou Veterinárne osvedčenie podľa smernice Rady EU 2009/156 / EG pre koňa, tzv. TRACES. Dané prepravné papiere je potrebné vybaviť na príslušnej regionálnej veterinárnej správe, kde je potrebné nahlásiť typ vozidla, ktoré koňa prepravuje, meno vodiča a […]

SJF

ŠTRUKTÚRA SJF
OBLASTI
DOKUMENTY
EVIDENCIA
KARIÉRA KOŇA A JAZDCA
ARCHÍV
NA STIAHNUTIE
ÁKON O ŠPORTE
PARTNERI SJF
O NÁS

DISCIPLÍNY

SKOKY
DREZÚRA
VŠESTRANNOSŤ
VYTRVALOSŤ
VOLTÍŽ
ZÁPRAHY
REINING
PONY

SÚŤAŽE

KALENDÁR

VZDELÁVANIE

SZVJ
TRÉNER
ROZHODCOVIA
STEWARDI
STAVITELIA PARKÚROV
VETERINÁRI
TECHNICKÍ DELEGÁTI
E-LEARNING

PROJEKTY

KONCEPCIA ROZVOJA
MLÁDEŽ
HYPOCENTRÁ
2% Z DANÍ
NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRÁ - NŠC

Rýchly kontakt SJF

Junácka 6, 832 80 Bratislava, Slovenská republika

Sme členmi :

FEI   EEF    SOV IGEQ

Dotácia SJF

top