Slovenská jazdecká federácia | SJF

Voltíž

per rollam 4.8.2021

Predsedníctvo SJF schvaľuje úpravu výpravy na MS vo voltíži nasledovne: MS seniori Budapešť (HUN) 23/08/2021 – 29/08/2021 Groom – Zoltán Barczi (samoplatca) Attendant  – Lukáš Luknár (samoplatca) Výjazd bude hradený z Rozpočtu SJF, kapitoly Reprezentácia. hlasovanie:  ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Štangel, Fekár, Paučo, Novotný UZNESENIE PRIJATÉ

per rollam 31.7.2021 – 1.8.2021

Predsedníctvo SJF schvaľuje výpravu na MS vo voltíži nasledovne: MS seniori Budapešť (HUN) 23/08/2021 – 29/08/2021 Jednotlivci ženy: Lea Hakzser, lonžér Andrea Barczi Hana Jezberová , lonžér Tamara Kotvasová Ema Kolesárová, lonžér Mária Fogašová Dvojica: Ema Kolesárová, Ema Martinková, lonžér Mária Fogašová Chef de Equipe – Laura Lenčéšová Národný tréner – Katarína Kubišová Groom – […]

Dotácia pre jazdecké školy SJF vo výške 10 000CHF

Po úspešných rokovaniach s medzinárodnou jazdeckou federáciou FEI sa nám podarilo získať jednorazovú dotáciu 10 000CHF pre jazdecké školy s účelom použitia na pokrytie registračných nákladov pre rok 2021. Dotácia v prepočte na EÚ menu 8 806,69€ sa po splnení základných podmienok dotýka 13 jazdeckých škôl SJF, ktoré sa registrovali v riadnom registračnom období, v súlade s RP SJF. Uvedená dotácia bola zo […]

P-SJF schválilo výpravu na MS juniorov vo voltíži 2021

Predsedníctvo SJF schvaľuje výpravu na MS vo voltíži nasledovne: MS juniori LeMans (FRA) 28/07/2021 – 01/08/2021 CH-M-J-V Skupina: Ivana Cigáňová, Andrej Meňhert, Laura Balážová, Sebastián Kodak, Stela Strečková, Gabriela Karáčová, Matúš Solčiansky (náhradník), lonžér Boris Kodak Jednotlivci muži: Andrej Meňhert, lonžér Boris Kodak Jednotlivci ženy: Sára Šoltésová, lonžér Ján Tribula Ivana Cigáňová , lonžér Boris […]

Konzultácia FEI so zúčastnenými stranami o protokoloch EHV-1 po návrate na medzinárodné preteky

Na FEI sa dňa 24.3.2021 konalo konzultačné stretnutie so zainteresovanými stranami s cieľom preskúmať komplexný návrh protokolov Návrat do súťaže. Tieto opatrenia sú zamerané na krátkodobé minimalizovanie rizík spojených s opätovným spustením súťaží FEI v kontinentálnej Európe 12. apríla 2021 a z dlhodobého hľadiska na zvýšenie vedomostí, zručností a povedomia o biologickej bezpečnosti medzi všetkými […]

Upozornenie VSO SJF

P-VSO v zmysle bodu 6. Zápisnice štvrtého zasadnutia predsedníctva VSO konaného 11.12.2020 upozorňuje usporiadateľov pretekov v roku 2021 na termín nahlásenia pretekov do športového kalendára SJF do 31.12.2020. V prípade nedodržania termínu nahlásenia preteky nebudú zarátané do Východoslovenského pohára a nebude im priznaný príspevok z rozpočtu VSO.

Pracovná komisia pre jazdecké školy a mládež

Na základe hlasovania, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom e-mailovej komunikácie (per rollam) v čase od 24. do 26.8.2020 prijalo Predsedníctvo SJF nasledovné uznesenia: A/ P-SJF nominuje na post predsedu pracovnej komisie SJF pre jazdecké školy a mládež p. Ivetu Chodilovú, lic.č. 07754 hlasovanie:  ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Fekár, Štangel, Paučo, Novotný UZNESENIE PRIJATÉ B/ P-SJF […]

SJF

ŠTRUKTÚRA SJF
OBLASTI
DOKUMENTY
EVIDENCIA
KARIÉRA KOŇA A JAZDCA
ARCHÍV
NA STIAHNUTIE
ÁKON O ŠPORTE
PARTNERI SJF
O NÁS

DISCIPLÍNY

SKOKY
DREZÚRA
VŠESTRANNOSŤ
VYTRVALOSŤ
VOLTÍŽ
ZÁPRAHY
REINING
PONY

SÚŤAŽE

KALENDÁR

VZDELÁVANIE

SZVJ
TRÉNER
ROZHODCOVIA
STEWARDI
STAVITELIA PARKÚROV
VETERINÁRI
TECHNICKÍ DELEGÁTI
E-LEARNING

PROJEKTY

KONCEPCIA ROZVOJA
MLÁDEŽ
HYPOCENTRÁ
2% Z DANÍ
NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRÁ - NŠC

Rýchly kontakt SJF

Junácka 6, 832 80 Bratislava, Slovenská republika

Sme členmi :

FEI   EEF    SOV IGEQ

Dotácia SJF

top