Slovenská jazdecká federácia | SJF

Príspevky-všestrannosť

ME juniorov vo všestrannej spôsobilosti 2021

26.8.- 29.8.2021 sa vo švédskom Segersjö konali Majstrovstvá Európy juniorov a mladých jazdcov vo všestrannej spôsobilosti. Zo Slovenskej republiky splnili náročné kvalifikačné kritériá dve jazdecké dvojice – Sofia Laura Petranová s kobylou FURIOSO XXXVIII-3SK/RED WILLOW a Lucia Sláviková s valachom EBONY B. Majstrovstvá Európy boli súťažou jednotlivcov aj družstiev. Naše juniorky súťažili v kategórii jednotlivcov, pretože družstvá sa podarilo postaviť […]

prijaté per rollam uznesenia 14.3.2021

A/ Predsedníctvo SJF schvaľuje internú smernicu 192020 – Poskytovanie stravných lístkov. hlasovanie:  ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Štangel, Fekár, Paučo, Novotný UZNESENIE PRIJATÉ B/ Predsedníctvo SJF schvaľuje čiastkový Rozpočet SJF 2021. hlasovanie:  ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Štangel, Fekár, Paučo, Novotný UZNESENIE PRIJATÉ C/ Predsedníctvo SJF schvaľuje konanie MSR vo všestrannej spôsobilosti 2021 […]

Striebro pre Slovensko v Pohári národov vo všestrannej spôsobilosti

8.-11. októbra 2020 sa v poľskom Strzegome konal tradičný októbrový festival, významné jesenné military športové podujatie. Na októbrových pretekoch sa vo všetkých súťažiach zúčastnilo viac ako 350 koní z 20 krajín sveta – Rakúsko, Belgicko, Kanada, Čína, Česká republika, Dánsko, Fínsko, Nemecko, Španielsko, Holandsko, Japonsko, Nórsko, Poľsko, Rusko, Slovensko, Švajčiarsko, Švédsko, Maďarsko a Veľká Británia. Slovenskú republiku v súťaži […]

OZNAM – MSR všestranná spôsobilosť

Komisia všestrannej spôsobilosti SJF prijala hlasovaním per rollam v čase od 30.8.2020 do 01.9.2020  nasledovné uznesenie:   Komisia všestrannej spôsobilosti SJF schvaľuje úhradu štartovného, zápisného a ustajnenia pre všetkých účastníkov MSR všestranná spôsobilosť Vígľaš 2020. Úhrada bude realizovaná bankovým prevodom na základe fakturácie usporiadateľa a doloženia výsledkových listín majstrovských súťaží.  ZA: 4 – Mídelka, Malík, Adamať, […]

Sústredenie jazdcov v Military

SÚSTREDENIE  JAZDCOV S PREDPOKLADOM PRE ICH ÚČASŤ  V SÚŤAŽIACH VO VŠESTRANNEJ  SPÔSOBILOSTI Účel: Sústredenie bude zamerané na drezúrnu a skokovú prípravu koní a jazdcov, priamo nadväzujúce na predvedenie drezúrnej úlohy, cez absolvovanie skokovej skúšky a samotné vodenie koní priamo na trati cross-country. Počas sústredenia účastníci absolvujú preteky pod dozorom lektorov v jednotlivých skupinách a prípravy na drezúrnu úlohu, parkúr a cross-country. Absolvovať […]

Výpravy SJF 2019

V nasledovných riadkoch Vám prinášame úspechy a umiestnenia našich jazdcov na šampionátoch v jednotlivých disciplínach v roku 2019: DREZÚRA ME U25/YR/J/Ch San Giovanni (ITA) 23/7/2019 – 28/7/2019 CH-EU-Ch-D  (deti) Dorota Jurštáková s koňom Grigoris S (16.miesto) Laura Petranová s koňom Piaf (49.miesto) 51 detí z 21 krajín CH-EU-J-D (juniori) Zoya Ledecká s koňom Vandato (75.miesto) 78 juniorov z 24 krajín […]

ZRUŠENÉ PRETEKY MILITARY MOTEŠICE

Organizátor, TJ Žrebčín Motešice oznamuje, že vzhľadom na nepriaznivé poveternostné podmienky, ktoré nastali po víchrici spojenej s dažďom a krupobitím, rušia preteky Military Motešice 2019, ktoré sa mali konať 16.3.2019 – 17.3.2019. Náhradný termín pretekov bude včas oznámený.

top