Slovenská jazdecká federácia | SJF

Všestrannosť

P-SJF schválilo výpravy na MS a ME

Na základe hlasovania, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom e-mailovej komunikácie (per rollam) v čase od 2.-4.7.2022 sa Predsedníctvo SJF uznieslo nasledovne: A/ P-SJF schvaľuje výpravu na ME v drezúre juniorov Hartpury (GBR) 25.- 31.7.2022 nasledovne: Šéf ekipy: Dana Petranová Jazdec: Sofia Laura Petranová – Alice im Wunderland Majiteľ koňa samoplatca: Ela Kocková (splnomocnenec Furioso s.r.o.) hlasovanie:  ZA […]

top