Slovenská jazdecká federácia | SJF

Vytrvalosť

EHV-1 FEI predpisy na FEI pretekoch konajúcich sa od 1. októbra 2021 v Európe

Od 1. októbra 2021 vstupuje do platnosti nový sankčný FEI predpis, ktorý sa aplikuje na všetky FEI preteky konajúce sa v Európe od 1.10.2021 vrátane. Rozšírenie FEI predpisu EHV-1 nadväzuje už na platné povinnosti, kde každý kôň musí spĺňať určité požiadavky, ako meranie teploty 10 dní pred príchodom na FEI preteky, … Ak tieto požiadavky […]

P-SJF prijalo nasledovné per-rollam uznesenia

Na základe hlasovania, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom e-mailovej komunikácie (per rollam) v čase od 31.8. do 02.9.2021 prijalo Predsedníctvo SJF nasledovné uznesenia: A/ Predsedníctvo SJF schvaľuje konanie MSR 2021 vo vytrvalosti pre JK pri NŽ Topoľčianky v termíne 1.-3.10.2021, kategórie seniori, juniori a mladí jazdci. hlasovanie:  ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Štangel, Fekár, Paučo, Novotný UZNESENIE PRIJATÉ […]

Dotácia pre jazdecké školy SJF vo výške 10 000CHF

Po úspešných rokovaniach s medzinárodnou jazdeckou federáciou FEI sa nám podarilo získať jednorazovú dotáciu 10 000CHF pre jazdecké školy s účelom použitia na pokrytie registračných nákladov pre rok 2021. Dotácia v prepočte na EÚ menu 8 806,69€ sa po splnení základných podmienok dotýka 13 jazdeckých škôl SJF, ktoré sa registrovali v riadnom registračnom období, v súlade s RP SJF. Uvedená dotácia bola zo […]

top