Slovenská jazdecká federácia | SJF

Záprahy

P-SJF schválilo výpravu na MS v záprahovom jazdení Lipica 2017

Predsedníctvo SJF schvaľuje výpravu za disciplínu záprahy nasledovne:   CH-M-A 2: MS dvojzáprahy, Lipica, Slovinsko   Jozef Mašír s koňmi Maestoso X 39, Maestoso X 41, Nestor Miroslav Matúška s koňmi Favory XII 6, Favory XII 8, Neapolitano XI 45   Hlasovanie: ZA 7 –Chovan, Rindošová, Ivan, Horváth, Štangel, Sabo, Fekár   Uznesenie prijaté.   Uznesenie bude  […]

Upozornenie Nemeckej jazdeckej federácie

Nemecká jazdecká federácia upozorňuje účastníkov pretekov v Nemecku na zákaz strihania či “trimovania” srsti koní v okolí očí a papule, ako aj vystrihávania srsti z uší koní. Originál text: “ Dear All, We would like to draw your attention to the fact that according to paragraph 6 of the German Animal Welfare Law, trimming the vibrissae […]

Kvalifikačné kritériá na tohtoročné MS jednozáprahov v Mezohegesi a MS dvojzáprahov v Lipici

P-SJF schvaľuje kvalifikačné kritériá na tohtoročné MS jednozáprahov v Mezohegesi a MS dvojzáprahov v Lipici, ktoré boli v prílohách  per rollam hlasovania. Hlasovanie: ZA 5 – Chovan, Rindošová, Ivan, Horváth, Štangel Uznesenie prijaté. Uznesenie bude  prečítané na najbližšom zasadnutí P-SJF a uvedené v Zápisnici z najbližšieho zasadnutia P-SJF. KvalifKriterMSH2-2017 KvalifKriterMSYH1-2017

ZMENA VO VŠEOBECNÝCH PRAVIDLÁCH SJF – nutnosť zabezpečenia sanitky na národných pretekoch SJF

Článok 109 bod 10.1, odrážka tretia: Pri národných pretekoch musí usporiadateľ zaistiť, počas trvania všetkých súťaží, lekársku službu, vrátane sanitky. Článok 116 Bod 3.3: Prihlášky pre súťaže skokové (pre jazdcov do 18 rokov), drezúrne, všestrannosti, záprahov a voltíže musia obsahovať i meno a priezvisko trénera.   VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ SJF SKOKOVÉ PRAVIDLÁ SJF

NÁRODNÉ RAKÚSKE PRETEKY – PODMIENKA VETERINÁRNEHO OSVEDČENIA PODĽA SMERNICE RADY EU 2009/156 / EG

Rakúska jazdecká federácia vydala povinnosť pre všetkých zahraničných jazdcov, ktorí sa chcú zúčastniť na ich národných pretekoch, mať so sebou Veterinárne osvedčenie podľa smernice Rady EU 2009/156 / EG pre koňa, tzv. TRACES. Dané prepravné papiere je potrebné vybaviť na príslušnej regionálnej veterinárnej správe, kde je potrebné nahlásiť typ vozidla, ktoré koňa prepravuje, meno vodiča a […]

P-SJF vymenovalo skúšobnú komisiu na seminár rozhodcov a stewardov

P – SJF menuje členov skúšobnej komisie počas seminára rozhodcov a stewardov v dňoch 19.2.2017 v Košiciach a 25.2.2017 v Bratislave, kde školiteľom je RNDr. Robert Fekár nasledovne: 19.2.2017 Košice: Rindošová, Fekár, Kravec 25.2.2017 Bratislava: Rindošová, Fekár Hlasovanie: ZA 5 – Chovan, Rindošová, Ivan, Horváth, Štangel Uznesenie prijaté. Uznesenie bude  prečítané na najbližšom zasadnutí P-SJF a uvedené v Zápisnici z […]

SJF

ŠTRUKTÚRA SJF
OBLASTI
DOKUMENTY
EVIDENCIA
KARIÉRA KOŇA A JAZDCA
ARCHÍV
NA STIAHNUTIE
ÁKON O ŠPORTE
PARTNERI SJF
O NÁS

DISCIPLÍNY

SKOKY
DREZÚRA
VŠESTRANNOSŤ
VYTRVALOSŤ
VOLTÍŽ
ZÁPRAHY
REINING
PONY

SÚŤAŽE

KALENDÁR

VZDELÁVANIE

SZVJ
TRÉNER
ROZHODCOVIA
STEWARDI
STAVITELIA PARKÚROV
VETERINÁRI
TECHNICKÍ DELEGÁTI
E-LEARNING

PROJEKTY

KONCEPCIA ROZVOJA
MLÁDEŽ
HYPOCENTRÁ
2% Z DANÍ
NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRÁ - NŠC

Rýchly kontakt SJF

Junácka 6, 832 80 Bratislava, Slovenská republika

Sme členmi :

FEI   EEF    SOV IGEQ

Dotácia SJF

top