Slovenská jazdecká federácia | SJF

Mapa

Otváracie hodiny :

Pondelok : nestránkový deň
Utorok : 09:00 - 12:00 | 13:00 - 15:00
Streda. : 09:00 - 12:00 | 13:00 - 15:00
Štvrtok : 09:00 - 12:00 | 13:00 - 15:00
Piatok : nestránkový deň

V prípade návštevy mimo stránkových hodín nás prosím kontaktujte telefonicky vopred.

ADRESA

Slovenská jazdecká federácia
Junácka 6 (DOM ŠPORTU)
832 80 Bratislava III - Nové Mesto
Slovenská republika | SVK

E-mail : info@sjf.sk
Web : www.sjf.sk

Gabriela Hupková
sekretariát
+421 905 643 661
gabriela.hupkova@sjf.sk

PhDr. Zuzana Bačiak Masaryková, PhD.
Generálny sekretár
+421 907 100 191
baciak.masarykova@sjf.sk


IČO : 31787801
DIČ : 2021396311
Č.Ú.: 11484004/0900
IBAN: SK39 0900 0000 0000 1148 4004
BIC: GIBASKBX
top